hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 49
Datum izdavanja: lipnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 27. 7. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Lačan ne haje toliko za ljubav: gastronomija Dunda Maroja između srednjovjekovlja i renesanse (str.9-25) hrvatskipdf 280 KB
Gastronomy in Držić’s Dundo Maroje Between the Middle Ages and the Renaissance (str.9-25)  
Jelena Ivanišević
Izvorni znanstveni članak
 
Kermes, crvac - i još neka crvena bojila (str.27-76) hrvatskipdf 681 KB
The Semantic World of Tints and Dyes: Crvac in Fifteenth-Century Dubrovnik (str.27-76)  
Srećko Lorger
Izvorni znanstveni članak
 
Iseljenici iz Herceg-Novoga u Zadru - tragom oporučnih spisa iz 16. i 17. stoljeća (str.77-90) hrvatskipdf 209 KB
Emigrants from Herceg Novi in Zadar – As Traced in Sixteenth and Seventeenth Century Wills (str.77-90)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Prijedlozi Stjepana Gradića za prokopavanje stonske prevlake i neka njegova hidrološka razmišljanja u 17. stoljeću (str.91-103) hrvatskipdf 228 KB
The Propositions of Stjepan Gradić to Dig a Passage Through the Isthmus of Ston and His Hydrological Considerations in the Seventeenth Century (str.91-103)  
Stjepan Krasić
Izvorni znanstveni članak
 
Nikola (1673-1674) “komunsko dijete” (str.105-132) hrvatskipdf 347 KB
Nikola (1673-1674), “The Child of the Commune” (str.105-132)  
Rina Kralj Brassard
Izvorni znanstveni članak
 
Fantazija povijesti: legenda biskupa Antuna Primija o kralju Pavlimiru (str.133-178) hrvatskipdf 492 KB
Historical Phantasy: The Legend of King Pavlimir by Bishop Antun Primi (str.133-178)  
Relja Seferović
Izvorni znanstveni članak
 
Što je Peraštanka Jela Bujović pisala mužu Vicku 1697. iz Dubrovnika (str.179-189) hrvatskipdf 1 MB
What Jela Bujović of Perast Wrote from Dubrovnik to Her Husband Vicko in 1697 (str.179-189)  
Viktoria Franić Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
Interes za engleski jezik i kulturu u Dubrovniku uoči pada Republike (str.191-207) hrvatskipdf 274 KB
Interest in English Language and Culture in Dubrovnik on the Eve of the Fall of the Republic (str.191-207)  
Veselin Kostić
Izvorni znanstveni članak
 
Bukovčeva Konavoka u grafičkoj verziji pariške radionice Rougeron-Vignerot & Cie - geneza i morfologija (str.209-226) hrvatskipdf 2 MB
Vlaho Bukovac and His Konavoka in the Graphic Version of Rougeron-Vignerot & C.ie Paris Printing House—Genesis and Morphology (str.209-226)  
Stane Đivanović
Izvorni znanstveni članak
 
Političko opredjeljivanje birača kotara Dubrovnik od 1920. do 1929. godine (str.227-263) hrvatskipdf 396 KB
Election Results in Kotar Dubrovnik Between 1920 and 1929 (str.227-263)  
Franko Mirošević
Izvorni znanstveni članak
 
Otok Mljet i dubrovački protagonisti u romanu Jamesa Jonesa Go to the Widow Maker (str.265-312) hrvatskipdf 4 MB
Island of Mljet and the Inhabitants of Dubrovnik in the Novel Go to the Widow Maker by James Jones (str.265-312)  
Slavica Stojan
Izvorni znanstveni članak
 
Etimološka i leksikološka analiza romanizama iz semantičkoga polja zognja u pijavskom govoru (str.313-330) hrvatskipdf 267 KB
Etymological and Lexicological Analysis of Romance Borrowings in the Semantic Field of “Kitchen” (Zoganj) in the Speech of the Village of Pijavičino on the Pelješac Peninsula (str.313-330)  
Marijana Tomelić-Ćurlin
Izvorni znanstveni članak
 
Rafo Bogišić (1925-2010) (str.331-334) hrvatskipdf 180 KB
Slavica Stojan
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Postavljanje spomen-ploče Baltazaru Bogišiću u povodu 175. obljetnice rođenja. Pariz, 18. prosinca 2009. (str.335-340) hrvatskipdf 1 MB
Ostalo  
Stjepan Krasić, Počelo je u Rimu. Katolička obnova i normiranje hrvatskoga jezika u XVII. stoljeću. Dubrovnik: Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, 2009. (str.341-343) hrvatskipdf 185 KB
Relja Seferović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Humanitas et litterae, Zbornik u čast Franje Šanjeka, priredili Lovorka Čoralić i Slavko Slišković. Zagreb: Dominikanska naklada Istina, Kršćanska sadašnjost, 2009. (str.344-347) hrvatskipdf 180 KB
Juraj Balić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Esad Kurtović, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača. Sarajevo: Institut za istoriju, Historijske monografije, knj. 4, 2009. (str.347-349) hrvatskipdf 174 KB
Emir O. Filipović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest Venecije, sv. 1, ur. Gherardo Ortalli, Giorgio Cracco, Gaetano Cozzi, Michael Knapton. Zagreb: Antibarbarus, 2007; sv. 2, ur. Gaetano Cozzi, Michael Knapton, Giovanni Scarabello. Zagreb: Antibarbarus, 2007. (str.349-358) hrvatskipdf 183 KB
Zdenka Janeković-Römer
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Géza Pálffy, Povijest Mađarske. Ugarska na granici dvaju imperija (1526.-1711.). Samobor: Meridijani, 2010. (str.359-360) hrvatskipdf 157 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rade Petrović, Ruski konzulat u Dubrovniku od osnivanja do 1878. godine. Dubrovnik: Srpska pravoslavna crkvena opština u Dubrovniku, 2010. (str.360-361) hrvatskipdf 167 KB
Vesna Miović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 34.190 *