hrcak mascot   Srce   HID

Informatologia, Vol. 44 No. 2, 2011


Informatologia,Vol. 44 No. 2
Publication date: June 2011

Published on HRČAK: 01 August 2011
Table of contents Full text
Documentation sheets (str.II-V) englishpdf 262 KB
Other  
E-UČENJE: PERCEPCIJA STUDENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU (str.94-100)  
E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK (str.94-100) englishpdf 282 KB
Darko Dukić
Original scientific paper
 
HOĆE LI MOSTAR OSTATI KOMUNIKACIJSKI PODIJELJEN GRAD? (str.101-114) croatianpdf 391 KB
WILL MOSTAR REMAIN COMMUNICATION-DIVIDED TOWN? (str.101-114)  
Šime Pilić, Mateja Bošnjak
Original scientific paper
 
ETNIČKA PRIPADNOST KAO PREDIKTOR POTROŠAČKE ODBOJNOSTI U MULTIKULTURNOM KOMUNIKACIJSKOM KONTEKSTU POSLIJERATNE BOSNE I HERCEGOVINE (str.115-123) croatianpdf 346 KB
ETHNIC BELONGING AS A PREDICTOR OF CONSUMERS’ ANIMOSITY IN MULTICULTURAL COMMUNICATIONAL CONTEXT OF POSTWAR BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.115-123)  
Marija Čutura
Original scientific paper
 
POST-MEDIA-SHOW (str.124-126)  
POST-MEDIA-SHOW (str.124-126) englishpdf 211 KB
Amos Bianchi
Preliminary communication
 
TEHNIČKO OBRAZOVANJE U KONTEKSTU HUMANE EKOLOGIJE – POČAST PROFESORU JURAJU PLENKOVIĆU (str.127-130)  
TECHNOLOGY EDUCATION IN THE CONTEXT OF HUMANIST ECOLOGY – A TRIBUTE TO PROFESSOR JURAJ PLENKOVIĆ (str.127-130) englishpdf 259 KB
Wojciech Walat
Preliminary communication
 
UČENJE NA DALJINU I KVALITETA KOMUNIKACIJE (str.131-136)  
DISTANCE LEARNING - COMMUNICATION QUALITY (str.131-136) englishpdf 311 KB
Matjaž Duh, Marjan Krašna
Review article
 
GLOBALIZACIJA I OBRAZOVANJE (str.137-141)  
GLOBALIZATION AND EDUCATION (str.137-141) englishpdf 231 KB
Mevlud Dudić
Review article
 
DEONTOLOGIJA UČITELJA - TEMELJ PEDAGOŠKE ETIKE (str.142-149) croatianpdf 296 KB
TEACHER'S DEONTOLOGY -THE BASIS OF THE PEDAGOGICAL ETHICS (str.142-149)  
Vladimir Rosić
Review article
 
KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI DRUŠTVA ZNANJA (str.150-155) croatianpdf 252 KB
COMMUNICATION PROTOCOLE OF KNOWLEDGE SOCIETY (str.150-155)  
Davor Marić
Professional paper
 
In memoriam: prof.dr.sc. Ivan Abramović (str.156-156) croatianpdf 201 KB
Vitomir Grbavac
In memoriam, Obituary
 
ALMA MATER EUROPAEA – EUROPEAN CENTRE MARIBOR (str.157-157) englishpdf 168 KB
Other  
Prikaz knjige: Nataša Podgoršek: SLOVENSKO-HRVAŠAKA VZAJEMENOST Zgodovina slovensko-hrvaških političnih odnosov v drugi polovici 19.stoljeća (1848-1903) (str.158-159) croatianpdf 185 KB
Mario Plenković
Case report
 
Prikaz knjige: Slavo Kukić, Brane Markić: METODOLOGIJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, Metode, tehnike, postupci i instrumenti znanstvenoistraživačkog rada (str.159-160) croatianpdf 185 KB
Juraj Plenković
Case report
 
Program međunarodnog znanstvenog skupa "Društvo i tehnologija 2011" (str.161-168) croatianpdf 284 KB
Programme of international scientific conference "Society and Technology 2011" (str.161-168) englishpdf 284 KB
News  
In memoriam: prof.dr.sc. Juraj Plenković (str.169-174) croatianpdf 776 KB
In memoriam, Obituary  
"Društvo i tehnologija 2011" - fotografije (str.175-178) croatianpdf 1 MB
News  
Agrolaguna (str.179-181) croatianpdf 3 MB
News  
MediaNet (str.182-182) croatianpdf 243 KB
News  
Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti, "BALTAZAR ADAM KRČELIĆ" (str.183-184) croatianpdf 249 KB
News  
Presscut (str.185-185) croatianpdf 237 KB
News  
Author index (str.186-186) englishpdf 155 KB
Index  
Sadržaj croatianpdf 483 KB
Contents englishpdf 174 KB
Index  
Visits: 26.680 *