hrcak mascot   Srce   HID

Riječki teološki časopis, Vol. 32 No. 2, 2008.


Datum izdavanja: siječnja 2009.

Objavljen na Hrčku: 12. 12. 2011.
Sadržaj Puni tekst
NASILJE KROZ PRIZMU RELIGIJE I UMJETNOSTI (str.295-296) hrvatskipdf 91 KB
Kazalo  
NASILJE U POVIJESTI KRŠĆANSTVA (str.313-326) hrvatskipdf 619 KB
Cristianesimo e la violenza (str.313-326)  
Marko Medved
Prethodno priopćenje
 
NASILJA MUSLIMANSKIH EKSTREMISTA (str.327-358) hrvatskipdf 1 MB
VIOLENCE OF MUSLIM EXTREMISTS (str.327-358)  
Mato Zovkić
Izvorni znanstveni članak
 
ANTROPOLOŠKI UZROCI ZLA (str.359-372) hrvatskipdf 537 KB
ANTHROPOLOGICAL ROOTS OF EVIL (str.359-372)  
Marijan Jurčević
Izlaganje sa skupa
 
Personalistička etika kao odgovor na nasilje (str.373-392) hrvatskipdf 851 KB
Personalistische Ethik als Antwort auf Gewalt (str.373-392)  
Iris Tićac
Izvorni znanstveni članak
 
ISUS I NASILJE - PROBLEM TUMAČENJA NEKIH ISUSOVIH DJELA I RIJEČI (str.393-412) hrvatskipdf 865 KB
JESUS AND VIOLENCE. THE PROBLEM OF THE INTERPRETATION OF SOME ACTIONS AND WORDS OF JESUS (str.393-412)  
Božidar Mrakovčić
Prethodno priopćenje
 
NASILJE MEĐU RELIGIJAMA I »MEMORIA PASSIONIS«. MEĐURELIGIJSKI DIJALOG UMJESTO NASILJA (str.413-430) hrvatskipdf 762 KB
VIOLENCE AMONG RELIGIONS AND "MEMORIA PASSIONIS". INTER-RELIGIOUS DIALOGUE REPLACING VIOLENCE (str.413-430)  
Nela Gašpar
Izlaganje sa skupa
 
NASILJE U DUHOVNOSTI (str.431-464) hrvatskipdf 2 MB
VIOLENCE IN SPIRITUALITY (str.431-464)  
Milan Špehar
Izlaganje sa skupa
 
ZAŠTITA OD NASILNIH ČINA U ZAKONIKU KANONSKOG PRAVA (str.465-482) hrvatskipdf 850 KB
LA PROTEZIONE DAGLI ATTI DI VIOLAZIONE NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO (str.465-482)  
Slavko Zec
Izvorni znanstveni članak
 
KARAKTERISTIKE I DJELOVANJE NASILJA U VIDEOIGRAMA (str.483-502) hrvatskipdf 888 KB
CHARACTERISTICS AND EFFECTS OF VIOLENCE IN VIDEO-GAMES (str.483-502)  
Jerko Valković
Izvorni znanstveni članak
 
Etičko/moralna perspektiva religioznog nasilja (str.503-522) hrvatskipdf 918 KB
ETHICAL/MORAL PERSPECTIVE OF RELIGIOUS VIOLENCE (str.503-522)  
Josip Grbac
Izvorni znanstveni članak
 
ZNAČAJ RODITELJSTVA U PROCESU RELIGIOZNE SOCIJALIZACIJE (Teorija privrženosti i preuzimanje religioznih vrijednosti) (str.523-552) hrvatskipdf 1 MB
IMPORTANCE OF PARENTING IN THE PROCESS OF RELIGIOUS SOCIALITY (perceived security theory of childhood attachment and taking religious values​​) (str.523-552)  
Barbara Simonič, Tomaž Erzar, Robert Cvetek
Izvorni znanstveni članak
 
ŽUPNA KATEHEZA I VJERONAUK U ŠKOLI - KOMPLEMENTARNE ZADAĆE CRKVE (str.553-568) hrvatskipdf 670 KB
Parish catechesis and religious education in schools - COMPLEMENTARY TASKS OF THE CHURCH (str.553-568)  
Nikola Vranješ
Pregledni rad
 
CRKVENO-PRAVNO UREĐENJE ISTRE I SUŽIVOT PLURIETNIČKIH VJERNIKA OD 16. DO 19. STOLJEĆA (str.569-586) hrvatskipdf 760 KB
The Ecclesial Administration of lstria and Cohabitation of Pluriethnic Believers from 16th to 19th Century (str.569-586)  
Ivan Grah
Pregledni rad
 
BISKUP ŠIMUN KOŽIČIĆ BENJA: BITAN ČIMBENIK RIJEČKOG IDENTITETA I PRIMJER HRVATSKOGA DOPRINOSA GLOBALIZIRANOM SVIJETU. KULTURNO - POVIJESNI ESEJ (str.587-604) hrvatskipdf 945 KB
A Relevant Factor in the Identity of Rijeka and an Example of Croatian Contribution to the Globalised World. Cultural-Historical Essay (str.587-604)  
Juraj Lokmer
Pregledni rad
 
ZDRAVSTVO PO MJERI ČOVJEKA - Mirko Štifanić, Adamić, Rijeka, 23. 10. 2008. (str.605-608) hrvatskipdf 133 KB
Josip Grbac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
BISKUP VRHOVAC IZMEĐU BAROKA I LIBERALIZMA - Franjo Emanuel Hoško, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007., 217, VIII. (str.609-617) hrvatskipdf 332 KB
Marko Medved
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVI KARIZMATSKI POKRETI I GIBANJA U CRKVI - Zbornik Diaspora croatica, knjiga br. 12, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt na Majni, 2008., 108 str. (str.618-619) hrvatskipdf 83 KB
Adolf Polegubić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 12.833 *