hrcak mascot   Srce   HID

Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini,Vol. 53 No. 3
Datum izdavanja: rujna 2011.

Objavljen na Hrčku: 30. 9. 2011.
Sadržaj Puni tekst
A STUDY INTO THE CAUSES OF EMPLOYEE STRESS  
ISTRAŽIVANJE UZROKA STRESA ZAPOSLENIH (str.219-226) hrvatskipdf 171 KB
Gorana Lipnjak
Izvorni znanstveni članak
 
AN ADVANCED APPROACH TO PERSONAL PROTECTION OF WELDERS  
SUVREMENI PRISTUP OSOBNOJ ZAŠTITI ZAVARIVAČA (str.227-234) hrvatskipdf 362 KB
Ivan Polajnar, Nedjeljko Mišina, Jožef Horvat
Pregledni rad
 
SAFETY AND HEALTH PROTECTION AT WORK AS AN INTEGRAL PART OF NATIONAL AND STATE SAFETY  
SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU KAO SASTAVNI DIO NACIONALNE I DRŽAVNE SIGURNOSTI (str.235-242) hrvatskipdf 124 KB
Leon Vedenik
Pregledni rad
 
A STUDY OF NOISE LEVELS IN THE SEWING PROCESS  
ISTRAŽIVANJE RAZINE BUKE U TEHNOLOŠKOM PROCESU ŠIVANJA (str.243-250) hrvatskipdf 243 KB
Snježana Kirin, Katarina Lauš
Stručni rad
 
WORK INJURIES IN 2010 – MEDICAL ASPECTS engleskipdf 216 KB
OZLJEDE NA RADU U 2010. - MEDICINSKI ASPEKTI (str.251-254) hrvatskipdf 164 KB
Dijana Poplašen Orlovac
Stručni rad
 
INTEGRATIVE RISK ASSESSMENT AS AN INTRINSIC PART OF BUSINESS ORGANISATION engleskipdf 129 KB
INTEGRALNI PRISTUP PROCJENI OPASNOSTI - NEODVOJIVI DIO ORGANIZACIJE POSLOVANJA (str.255-260) hrvatskipdf 129 KB
Zoran Ćosić, Marija Boban, Miodrag Ivković
Stručni rad
 
WORK INJURIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA – SAFETY INDICATORS  
OZLJEDE NA RADU U REPUBLICI HRVATSKOJ – SIGURNOSNI POKAZATELJI (str.261-269) hrvatskipdf 160 KB
Ljiljana Ivić
Stručni rad
 
SMRTNA OZLJEDA RADNIKA PRI OBAVLJANJU POSLOVA MONTAŽE KOTAČA (str.273-277) hrvatskipdf 568 KB
Đuro Čižmar
Ostalo
 
MJERE ZAŠTITE OD ZAOSTALIH EKSPLOZIVNIH TVARI (str.279-281) hrvatskipdf 176 KB
Đurđica Pavelić, Maja Pavelić
Ostalo
 
RADNI ODNOSI (str.283-286) hrvatskipdf 118 KB
Rihard Gliha
Ostalo
 
OZLJEDA AHILOVE TETIVE (str.287-289) hrvatskipdf 216 KB
Dijana Poplašen Orlovac
Ostalo
 
PITANJA I ODGOVORI (str.291-294) hrvatskipdf 120 KB
Krešo Hubak
Ostalo
 
OSTVARIVANJE PRAVA S OSNOVE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI (str.297-306) hrvatskipdf 149 KB
Jasenka Pap, Nevenka Mirković
Ostalo
 
ZDRAVSTVENA SKRB U IZVANREDNIM SITUACIJAMA (str.307-310) hrvatskipdf 112 KB
Mladen Krtohvil
Ostalo
 
Posjeta: 33.745 *