hrcak mascot   Srce   HID

Opvscvla archaeologica, Vol. 27 No. 1, 2003.


Datum izdavanja: prosinca 2003.

Objavljen na Hrčku: 11. 6. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Popis radova prof.dr.Nives Majnarić-Pandžić (str.21-25) hrvatskipdf 122 KB
N. Majnarić - Pandžić
Bibliografija
 
Rožnjak i prapovijest Samoborskog gorja (str.27-36) hrvatskipdf 2 MB
S. Forenbaher
Pregledni rad
 
"Crno vrilo"-novi grob starijeg neolitika u Dalmaciji (str.37-41) hrvatskipdf 5 MB
B. Marijanović
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju neolitičkih obrednih predmeta u neolitiku sjeverne Hrvatske (str.43-48) hrvatskipdf 1 MB
T. Težak-Gregl
Pregledni rad
 
Pottery technology and manufacture at the Korenovo culture (LBK) site of Malo Korenovo (Bjelovar, Croatia) (str.49-61) hrvatskipdf 30 MB
M. Spataro
Izvorni znanstveni članak
 
Neki naseobinski pokazatelji na eponimnom lokalitetu sopotske kulture (str.63-69) hrvatskipdf 290 KB
M. Krznarić-Škrivanko
Prethodno priopćenje
 
Analiza faune prapovijesnog nalazišta Slavča - Nova Gradiška (str.71-80) hrvatskipdf 880 KB
K. Miculinić, M. Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Ajdovska jama : počivališče mrtvih (str.81-83) hrvatskipdf 106 KB
P. Korošec
Stručni rad
 
Par srebrnih sjekira iz starih Jankovaca (str.85-96) hrvatskipdf 1 MB
J. Balen, S. Mihelić
Izvorni znanstveni članak
 
Ostava Tenja - Orlovnjak i ostali prapovijesni nalazi zlata u sjevernoj Hrvatskoj (str.97-101) hrvatskipdf 1 MB
D. Glogović
Pregledni rad
 
Nalazi keramike s licenskim ukrasima u županjskom kraju (str.103-115) hrvatskipdf 2 MB
B. Marijan
Izvorni znanstveni članak
 
O genezi i počecima licenskokeramičke kulture u sjevernoj Hrvatskoj (str.117-150) hrvatskipdf 23 MB
Z. Marković
Izvorni znanstveni članak
 
Grob kasnog brončanog doba iz Lepoglave (str.151-156) hrvatskipdf 7 MB
M. Šimek
Izvorni znanstveni članak
 
Novi nalaz ostave brončanih predmeta s lokaliteta Poljane kod Koprivnice (str.157-163) hrvatskipdf 856 KB
I. Kulenović
Izvorni znanstveni članak
 
Kasnobrončanodobno koplje iz Podace u Gornjem Makarskom primorju (str.171-185) hrvatskipdf 2 MB
M. Tomasović
Izvorni znanstveni članak
 
Škicini (Vodnjan)- brončanodobni grob pod tumulom (str.171-185) hrvatskipdf 2 MB
K. Buršić-Matijašić
Izvorni znanstveni članak
 
Bronasta žaga : prispevek k prazgodovini rokodelskega orodja (str.187-197) hrvatskipdf 23 MB
B. Teržan
Izvorni znanstveni članak
 
Nalaz neuobičajene višeglave igle s budinjačke nekropole (str.199-210) hrvatskipdf 3 MB
Ž. Škoberne
Izvorni znanstveni članak
 
Privjesak oblika ritualne lopatice iz Nezakcija (str.211-216) hrvatskipdf 4 MB
K. Mihovilić
Izvorni znanstveni članak
 
Požeška kotlina i Donja Dolina u komunikacijskoj mreži starijeg željeznog doba (str.217-242) hrvatskipdf 2 MB
H. Potrebica
Izvorni znanstveni članak
 
Ptica i konj u solarnoj dinamici svijeta (str.243-250) hrvatskipdf 2 MB
S. Kukoč
Izvorni znanstveni članak
 
Kalup za lijevanje voštanih modela certosa fibula iz Siska (str.251-256) hrvatskipdf 963 KB
D. Balen-Letunić
Izvorni znanstveni članak
 
Antropological analysis of human skeletal remains from the Hallstatt period "Vinkovci-Nama" site (str.257-268) engleskipdf 193 KB
M. Šlaus
Izvorni znanstveni članak
 
Neki podaci o sojeničkim naseljima u Bihaćkom polju (str.269-276) hrvatskipdf 3 MB
B. Raunig
Pregledni rad
 
Naušnica s privjeskom u obliku Hipokampa iz Ohrida (str.277-282) hrvatskipdf 10 MB
Izvorni znanstveni članak  
Grobna keramika ukrašena tehnikom žigosanja u srednjem latenu zapadnog i centralnog Balkana (str.283-286) hrvatskipdf 1 MB
B. Jovanović
Izvorni znanstveni članak
 
Keltsko oružje iz razorenih ratničkih grobova sa teritorije Srema i Bačke: slučajni nalazi iz Obreža, Gospođinaca, Plavne, Beške i Žablja (str.287-310) hrvatskipdf 3 MB
M. Knežević-Jovanović
Izvorni znanstveni članak
 
Gradina na Bosutu kod Vašice (str.311-320) hrvatskipdf 3 MB
P. Popović
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju ženske nošnje kod Tauriska: uz djevojački pokop iz groba Lt 12 u Zvonimirovu kod Suhopolja (str.321-330) hrvatskipdf 803 KB
M. Guštin
Izvorni znanstveni članak
 
Ukrasna pojasna pločica iz Grobnika (str.331-336) hrvatskipdf 3 MB
M. Blečić
Pregledni rad
 
Prilog poznavanju kasnoga latena u istočnoj Slavoniji (str.337-350) hrvatskipdf 3 MB
M. Dizdar
Izvorni znanstveni članak
 
Naseobinski nalazi kasnog bakrenodobnog i mlađeg željeznodobnog sloja u terenskom dnevniku s iskopavanja nalazišta Vukovar-Lijeva Bara (1951-1953. god.) (str.351-366) hrvatskipdf 10 MB
Ž. Demo
Stručni rad
 
Palagruža godine 2002.: preliminarni izvještaj s arheoloških iskopavanja (str.367-378) hrvatskipdf 11 MB
B. Kirigin
Prethodno priopćenje
 
Greek mythological horses and the world's boundary (str.379-392) engleskipdf 452 KB
M. Miličević-Bradač
Izvorni znanstveni članak
 
Nova razmatranja o Aquae Balissae i narodu Jaza: pejzaž - vode - etimologija - kultovi – mitologija, pitanje atribucije i kontinuiteta (str.393-416) hrvatskipdf 2 MB
B. Schejbal
Izvorni znanstveni članak
 
Predrimski novac u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika (str.417-434) hrvatskipdf 42 MB
T. Šeparović
Pregledni rad
 
Nekoliko primjeraka novca 2. i 1. stoljeća prije Krista s Brača: uz razmišljanje o keltskim nalazima u Dalmaciji (str.435-442) hrvatskipdf 4 MB
M. Bonačić-Mandinić
Pregledni rad
 
Breuci od Sirmija do Marsonije (str.443-450) hrvatskipdf 190 KB
M. Zaninović
Izvorni znanstveni članak
 
Štovanje lokalnih božanstava od strane pripadnika rimske vojske na području Dardanije (str.451-454) hrvatskipdf 1010 KB
N. Ferri
Pregledni rad
 
Lončarski pečati na rimskoj keramici s Garduna (str.455-462) hrvatskipdf 746 KB
Z. Šimić-Kanaet
Stručni rad
 
Rimske legije i njihovi logori u hrvatskom dijelu panonskog limesa (str.463-469) hrvatskipdf 134 KB
M. Sanader
Pregledni rad
 
Gornja Vas na Žumberku: grob 36 (str.469-480) hrvatskipdf 4 MB
Z. Gregl
Izvorni znanstveni članak
 
Keramoplastika u Gradskom muzeju Vinkovci (str.480-489) hrvatskipdf 13 MB
I. Iskra-Janošić
Izvorni znanstveni članak
 
Bilješke o ikonografiji rimske paradne knemide iz Slavonskog Broda (str.489-497) hrvatskipdf 6 MB
N. Cambi
Izvorni znanstveni članak
 
Imperator Tacitus i njegovo neobično poprsje (str.499-502) hrvatskipdf 2 MB
Z. Dukat
Stručni rad
 
Salonitanske nekropole (str.503-512) hrvatskipdf 16 MB
J. Mardešić
Pregledni rad
 
Salonitanska radionica mozaika Kapljuč (str.513-522) hrvatskipdf 14 MB
J. Jeličić-Radonić
Izvorni znanstveni članak
 
Nova razmatranja o kasnoantičkom gradu na Jadranu (str.523-528) hrvatskipdf 137 KB
M. Katić
Pregledni rad
 
Srebrne sljepoočničarke s Glavičina u Mravincima kraj Solina (str.529-542) hrvatskipdf 2 MB
M. Petrinec
Izvorni znanstveni članak
 
Toma Arhiđakon i vrijeme osnutka splitske metropolije (str.543-548) hrvatskipdf 133 KB
M. Jarak
Izvorni znanstveni članak
 
Grob odličnice iz ranosrednjovjekovnog groblja Zvonimirovo-Veliko polje kraj Suhopolja (str.549-560) hrvatskipdf 5 MB
Ž. Tomičić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju trojagodnih sljepočničarki u sjevernoj Hrvatskoj (str.561-568) hrvatskipdf 3 MB
K. Filipec
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 85.317 *