hrcak mascot   Srce   HID

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu, Vol. XIII No. 2, 2011.


MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu,Vol. XIII No. 2
Datum izdavanja: travnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 20. 10. 2011.
Sadržaj Puni tekst
The effect of diff erent marinating baths on sensory properties and shelf life parameters of cold marinated anchovies (Engraulis encrasicolus, L.) (str.80-88) engleskipdf 202 KB
Učinak naljeva različitih koncentracija octa i soli na senzorska svojstva i parametare kvalitete hladno mariniranih inćuna (Engraulis encrasicolus L.) (str.88-88) hrvatskipdf 47 KB
Vida Šimat, Tanja Bogdanović, Milko Bulić
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena starter kultura Pediococcus pentosaceus, Staphylococcus carnosus i Staphylococcus xylosus u proizvodnji kulena (str.89-95) hrvatskipdf 166 KB
The use of Pediococcus pentosaceus, Staphylococcus carnosus and Staphylococcus xylosus starter cultures in the production of kulen (str.109-115) engleskipdf 176 KB
dr .sc. Jadranko Nežak, Nevijo Zdolec, San Vidaček, Nives Marušić, Helga Medić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj procesnih parametara i sastava uljne faze na reološka svojstva majoneze (str.96-101) hrvatskipdf 166 KB
Infl uence of process parameters and composition of the oil phase on rheological properties of mayonnaise (str.101-101) engleskipdf 44 KB
Tihomir Moslavac, Andrija Pozderović, Anita Pichler
Izvorni znanstveni članak
 
A slaughterhouse study on prevalence of sheep liver helminths in region of Sarajevo (str.102-104) engleskipdf 88 KB
Istraživanje prevalencije helminata jetre ovaca u klaoničkim objektima sa područja Sarajeva (str.104-104) hrvatskipdf 46 KB
Almedina Zuko, Adnan Hodžić
Izvorni znanstveni članak
 
Janjetina (str.105-108) hrvatskipdf 106 KB
Lamb meat (str.108-108) engleskipdf 42 KB
Tihana Fumić, Tomislav Mikuš
Stručni rad
 
Posjeta: 9.387 *