hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 31 No. 1, 2011.


Filozofska istraživanja,Vol. 31 No. 1
Datum izdavanja: srpnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 27. 10. 2011.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.1-1) hrvatskipdf 282 KB
Ostalo  
CONTENTS (str.2-2) engleskipdf 198 KB
INHALT (str.2-2) francuskipdf 198 KB
CONTENU (str.2-2) njemačkipdf 198 KB
Ostalo  
Demokracija na prekretnici - sloboda, jednakost, pravednost. Uz 150. obljetnicu rođenja Johna Deweya. Uz temu (str.3-4) hrvatskipdf 258 KB
Pavo Barišić
Uvodnik
 
Dewejevo poimanje demokracije kao oblika kulture (str.5-6) hrvatskipdf 241 KB
Larry A. Hickman
Ostalo
 
John Dewey, radikalni filozof (str.7-9)  
Philip Kitcher
Ostalo
 
Dewey kao Rortyjev filozofski i demokratski orijentir (str.11-16) hrvatskipdf 309 KB
Dewey as Rorty’s Philosophic and Democratic Anchor (str.11-16)  
Danko Plevnik
Izvorni znanstveni članak
 
Budućnost demokracije. Emancipatorska imaginacija i stvarnost kapitalizma u spisima kasnog Johna Deweyja (str.17-25) hrvatskipdf 332 KB
The Future of Democracy. Emancipatory Imagination and Reality of Capitalism in John Dewey’s Later Works (str.17-25)  
Asim Mujkić
Izvorni znanstveni članak
 
Javnost kao fantom i javnost u zamračenju. Kako je polemika Waltera Lippmanna i Johna Deweyja o demokraciji i medijima uvelike relevantna i nakon gotovo stotinu godina (str.27-43) hrvatskipdf 411 KB
Public as Phantom and Public in Eclipse. How is a Controversy between Walter Lippmann and John Dewey on Democracy and Media Still Relevant after almost Hundred Years (str.27-43)  
Enis Zebić
Izvorni znanstveni članak
 
Aporije o značenju politike kod Arendt (str.45-56) hrvatskipdf 381 KB
Apories on the Meaning of Politics in Work of Hannah Arendt (str.45-56)  
Željko Senković
Pregledni rad
 
Jednakost bez slobode ili jednakost bez pravednosti? (str.57-63) hrvatskipdf 321 KB
Gleichheit ohne Freiheit oder Gleichheit ohne Gerechtigheit? (str.57-63)  
Lino Veljak
Prethodno priopćenje
 
Rawlsova teorija pravednosti i pitanje istine (str.65-83) hrvatskipdf 397 KB
Rawls’ Theory of Justice and the Question of Truth (str.65-83)  
Nebojša Zelič, Elvio Baccarini
Izvorni znanstveni članak
 
Religija, demokracija i solidarni personalizam: na putu ka svjetskoj kulturi i civilizaciji (str.85-100) hrvatskipdf 398 KB
Religion, Democracy and Solidary Personalism: On the Way to World Culture and Civilization (str.85-100)  
Bojan Žalec
Izvorni znanstveni članak
 
Aspekti filozofije globalizacije u enciklici Caritas in veritate (str.101-108) hrvatskipdf 364 KB
Aspects of Philosophy of Globalization in the Encyclical Letter Caritas in veritate (str.101-108)  
Hrvoje Relja
Izvorni znanstveni članak
 
Demokracija i globalna kriza. Vanjski uzroci globalne krize (str.109-128) hrvatskipdf 415 KB
Democracy and Global Crisis. External Causes of Global Crisis (str.109-128)  
Fahrudin Novalić
Izvorni znanstveni članak
 
Hobbesova philosophia prima (str.129-145) hrvatskipdf 410 KB
Hobbes’ philosophia prima (str.129-145)  
Zdravko Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Elementi aktualnosti Manifesta (str.147-164) hrvatskipdf 450 KB
Elements of Topicality of the Communist Manifesto (str.147-164)  
Luka Bogdanić
Izvorni znanstveni članak
 
U odsutnosti oca: autorska pozicija Michela Foucaulta u »Poretku diskursa« (str.165-180) hrvatskipdf 387 KB
In Absence of the Father: Authorial Position of Michel Foucault in “The Order of Discourse” (str.165-180)  
Tomica Vrbanc
Pregledni rad
 
Ništa odvajanja: Jean-Luc Nancy, slikanje, smisao i stvaranje (str.181-201) hrvatskipdf 459 KB
Dividing Nothing: Jean-Luc Nancy, Painting, Sense and Creation (str.181-201)  
Aleksandar Mijatović
Izvorni znanstveni članak
 
Religijski pluralizam kao izazov za filozofiju religije: John Hick (str.203-218) hrvatskipdf 415 KB
Religious Pluralism as a Challenge for Philosophy of Religion: John Hick (str.203-218)  
Danijel Tolvajčić
Izvorni znanstveni članak
 
Mjesto i uloga astrologije u Gradu Sunca Tommasa Campanelle (str.219-226) hrvatskipdf 356 KB
The Place and the Role of Astrology in The City of the Sun by Tommaso Campanella (str.219-226)  
Ivana Skuhala Karasman
Izvorni znanstveni članak
 
RECENZIJE I PRIKAZI (str.227-237) hrvatskipdf 377 KB
Elvio Baccarini, Mihaela Girardi-Karšulin, Dragica Vranjić-Golub, Tomislav Škrbić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 30.725 *