hrcak mascot   Srce   HID

Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu,Vol. 21 No. 1
Datum izdavanja: studenoga 1994.

Objavljen na Hrčku: 4. 11. 2011.
Sadržaj Puni tekst
TEMELJNA SKICA GEOEKOLOŠKIH OSOBINA VELEBITA (str.1-8) hrvatskipdf 1 MB
SKETCH OF THE FUNDAMENTAL GEOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE VELEBIT MOUNTAIN RANGE (str.7-7)  
ANDRIJA BOGNAR
Izvorni znanstveni članak
 
STRUKTURNO-GEOMORFOLOŠKA ANALIZA TIPOVA DOLINSKE MREŽE SJEVERNOG VELEBITA I SENJSKOG BILA (str.9-24) hrvatskipdf 2 MB
STRUCTURAL - GEOMORPHOLOGICAL ANALISYS OF THE TYPES OF VALLYS NETWORK ON THE MOUNTAIN MASSIFS OF SJEVERNI VELEBIT AND SENJSKO BILO (str.24-24)  
SANJA FAIVRE
Izvorni znanstveni članak
 
POVIJESNA SVJEDOČANSTVA O SENJU I OKOLICI Antički izvori (str.25-40) hrvatskipdf 2 MB
Geschichtliche Zeugnisse uber Senj und seine Umgebung Antike Quellen (str.40-40)  
MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL
Stručni rad
 
ZNAČENJE SENIJE TIJEKOM ANTIKE (str.41-57) hrvatskipdf 3 MB
Die Bedeutung von Senia im Laufe der Antike (str.58-58)  
MIROSLAV GLAVIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOG POZNAVANJU DJELOVANJA UMJETNIKA I MAJSTORA SENJSKOGA KULTURNOG KRUGA DO SREDINE 16. STOLJEĆA (str.59-78) hrvatskipdf 3 MB
Contributo alia conoscenza dell'attivitä degli artisti ed artigiani del circolo culturale di Segna fino alia meta del'500 (str.78-78)  
LOVORKA ČORALIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
ISELJAVANJE STANOVNIKA MODRUŠA I NJIHOV ŽIVOT U VENECIJI U 15. I U PRVOJ POLOVICI 16. STOLJEĆA (str.79-100) hrvatskipdf 2 MB
Emigrazione della popolazione di Modruš e la sua permanenza a Venezia durante il'400 e la prima meta del'500 (str.100-100)  
LOVORKA ČORALIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
GDJE JE RADILA SENJSKA GLAGOLJSKA TISKARA OD GODINE 1494. DO 1496.? (str.101-108) hrvatskipdf 1 MB
Wo wirkte die Senjer glagolitische Buchdruckerei von 1494 bis 1496? (str.108-108)  
MILE BOGOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
GDJE JE BILA HIZA ARHIŽAKNA SILVESTRA BEDRICICA U KOJOJ JE 1507/08. DJELOVALA SENJSKA GLAGOLJSKA TISKARA? (str.109-116) hrvatskipdf 869 KB
Wo befaind sich das Haus des Archidiakons Silvestar Bedričić, in dem die Senjer glagolitische Buchdruckerei wirkte? (str.116-116)  
PAVAO TIJAN
Izvorni znanstveni članak
 
VITEZOVIĆEVA TISKARSKA DJELATNOST U ZAGREBU (str.117-126) hrvatskipdf 1 MB
Die Drucktätigkeit von Pavao Ritter Vitezović in Zagreb (str.126-126)  
LELJA DOBRONIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
VITEZOVIĆEV LEXICON LATINO-ILLYRICUM zapostavljeno djelo hrvatske leksikografije (str.127-134) hrvatskipdf 1 MB
DAS LEXICON LATINO ILLYRICUMVON VITEZOVIĆ: EIN WENIG BEACHTETES WERK DES KROATISCHEN LEXIKOGRAPHIE (str.134-134)  
ZRINKA MEŠTROVIĆ, NADA VAJS
Izvorni znanstveni članak
 
OSVRT NA NAZIVE BILJAKA U VITEZOVIĆEVU LEXICON LATINO - ILLYRICUM (str.135-148) hrvatskipdf 2 MB
Bref appercu sur la phytonymie dans le dictiormaire manuscrit de Pavao Vitezović (str.148-148)  
NADA VAJS
Izvorni znanstveni članak
 
JEZIČNOPOVIJESNE KOORDINATE KORPUSU NAZIVA MORSKIH ŽIVOTINJA IZ LEXICON LATINO-ILLYRICUM P. VITEZOVIĆA (str.149-162) hrvatskipdf 2 MB
Die sprachlich historische Koordinaten des Korpusse der Talassozoonyme aus dem Manuscript "Lexicon latino-illyricum" von P. Vitezović (str.162-162)  
ZRINKA MEŠTROVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
JEDANAEST LISTOVA POPA ILIJE LUČKINIĆA PAVLU RITTERU VITEZOVIĆU Slika Senja godine 1711/1712. (str.163-190) hrvatskipdf 4 MB
Elf Briefe vom Priester Ilija Lučkinić an Pavao Ritter Vitezović Das Bild der Stadt Senj aus den Jahren 1711/1712 (str.190-190)  
ZLATA DEROSSI
Izvorni znanstveni članak
 
DVA PISMA PAVLA RITTERA VITEZOVICA I JEDNO MARKA MESIĆA (str.191-198) hrvatskipdf 1 MB
Due lettere di Pavlo Ritter Vitezović e una di Marko Mesić (str.198-198)  
MILE BOGOVIĆ
Stručni rad
 
SENJ U KRANJČEVIĆEVU PJESNIŠTVU KAO PROJEKCIJA NEKIH OD NJEGOVIH NAJBITNIJIH PORUKA (str.199-210) hrvatskipdf 2 MB
The Town of Senj in the Poetry of Kranjčević as a Projection of some of his most Essential Messages (str.210-210)  
DRAGOMIR BABIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
IZVADCI IZ ZAPISNIKA GRADSKOG ZASTUPSTVA SLOBODNOGA KRALJEVSKOG GRADA SENJA od 21. siječnja do 18. prosinca 1872. od I. do LVI. sjednice (str.211-238) hrvatskipdf 4 MB
Auszugc aus dem Protokoll der Stadtvertretung der freien königlichen Stadt Senj vom 21. Januar bis zum 12. Dezember 1872. (I.-LVI. Sitzung) (str.238-238)  
ANTE GLAVIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
IZ PROŠLOSTI HRVATSKOG SOKOLA U SENJU uz 105. obljetnicu osnutka društva prema prikazu dr. Ante Vlahovića (str.239-252) hrvatskipdf 2 MB
Aus der Vergangenheit des (gyimiastischen) Vereins Hrvatski Sokol in Senj (Zur 105. Jahresfeier dieses Vereins, nach dem Abriß von Dr. Ante Vlahović) (str.252-252)  
ANTE GLAVIČIĆ
Stručni rad
 
GOSPODARSKO DJELOVANJE DR. IVANA KRAJAČA SENJANINA (str.253-270) hrvatskipdf 3 MB
Die wirtschaftliche Tätigkeit des Senjers Dr. Ivan Krajač (str.270-270)  
Mira KOLAR DIMITRIJEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOG ISTRAŽIVANJU ZLOČINA ČETNIČKOG POKRETA U LICI U DRUGOM SVJETSKOM RATU (str.271-289) hrvatskipdf 3 MB
Der Beitrag zur Erforschung des Verbrechens der Tschetnikbewegung in der Lika im zweiten Weltkrieg (str.290-290)  
MIHAEL SOBOLEVSKI
Izvorni znanstveni članak
 
ŽRTVE PARTIZANSKOG BEZUMLJA I ZLOČINA IZ SENJA I OKOLICE (III/1943.) (str.291-304) hrvatskipdf 2 MB
Die Opfer der Unvernunftigkeit und der Missetat der Partisanen in Senj und Umgebung 1943 (III) (str.303-303)  
ANTE GLAVIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
U SPOMEN IVICI KRMPOTIĆU I NJEGOVIM PRIJATELJIMA (str.305-314) hrvatskipdf 1 MB
Zum Andenken an Ivica Krmpotić und seine Freunde (str.314-314)  
ANTE GLAVIČIĆ
Stručni rad
 
PUČKE ŠKOLE U BRISNICAMA, GORNJEM STARIGRADU I BILOPOLJU (str.315-320) hrvatskipdf 855 KB
Volksschulen in Brisnice,Gornji Starigrad und Bilopolje (str.320-320)  
MIRKO RAGUŽ
Stručni rad
 
SENJSKI KLUB U ZAGREBU (str.321-344) hrvatskipdf 1 MB
Der Senjer Klub in Zagreb (str.344-344)  
PAVAO TIJAN
Ostalo
 
LITERARNO-HUMORISTIČNE USPOMENE SVIH ONIH KOJI SU VOLJELI SENJ (Izbor I.) (str.345-360) hrvatskipdf 2 MB
Literarisch-humoristische Erinnerungen aller Menschen die Senj sympathisieren (str.360-360)  
ANTE GLAVIČIĆ
Ostalo
 
IVICA KRMPOTIĆ Iz moje korespodencije s njegovim bratom Brankom (str.361-368) hrvatskipdf 414 KB
Ivica Krmpotić (Aus meiner Korespondenz mit seinem Bruder Branko) (str.368-368)  
PAVAO TIJAN
Ostalo
 
IZVJEŠĆE S PUTA U NADLESK - CRKVA SVETE JEDRTI I FRESKE TOME IZ SENJA, GODINE 1511. (str.369-380) hrvatskipdf 2 MB
Die Auskunft uber die Reise nach Nadlesk die Kirche der hl. Gertrude und Fresken von Toma aus Senj aus dem Jahr 1511 (str.380-380)  
ANTE GLSVIČIĆ
Ostalo
 
JAMSKI SUSTAV LUKINA JAMA-TROJAMA NAJZNAČAJNIJE SPELEOLOŠKO OTKRIĆE U PROSTRANSTVU DINARSKOGA KRŠA (str.381-386) hrvatskipdf 716 KB
Höhlensystem Lukina Jama-Trojama - die bedeutungvollste Entdeckung im dinarischen Karstgebiet (str.386-386)  
BRANKO JALŽIĆ
Ostalo
 
VITEZ - LIST UČENIKA SREDNJE ŠKOLE PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU (str.387-392) hrvatskipdf 861 KB
VITEZ (THE KNIGHT) - MAGAZINE OF THE PUPILS OF THE SECONDARY SCHOOL PAVAO RITTER VITEZOVICH IN SENJ (str.392-392)  
STJEPAN ŠPALJ
Ostalo
 
IZVJEŠĆE POVODOM OBILJEŽAVANJA 500. OBLJETNICE SENJSKE GLAGOLJSKE TISKARE I 300. OBLJETNICE VITEZOVIĆEVE HRVATSKE DRŽAVNE TISKARE U ZAGREBU (str.393-404) hrvatskipdf 2 MB
Bericht uber die Beseichnung des 500. Jahrestags der Senjer glagolitischen Buchdruckerei und des 300. Jahrestags der kroatischen Landesdruckerei von P. Ritter Vitezović (str.404-404)  
ANTE GLAVIČIĆ
Ostalo
 
MIRKO RAGUZ, SENJSKO PUČKO ŠKOLSTVO (str.405-408) hrvatskipdf 529 KB
Mirko Raguž, Scuole elementari dl Senj (str.408-408)  
MILE BOGOVIĆ
Ostalo
 
U SPOMEN ANTI RUKAVINI (Gospić, 4. listopada 1928. - Gospić, 29. siječnja 1994.) (str.409-412) hrvatskipdf 534 KB
Dr. Ante Rukavina (1928 - 1994) In memoriam (str.412-412)  
ANA MEDARIĆ TOMLJENOVIĆ
Ostalo
 
Posjeta: 33.430 *