hrcak mascot   Srce   HID

Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu,Vol. 33 No. 1
Datum izdavanja: svibnja 2007.

Objavljen na Hrčku: 3. 11. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Zabrane u motivacijskom sustavu Vetranovićeva Pelegrina (str.5-18) hrvatskipdf 105 KB
Inhibitions in the motivational system of Vetranović’s Pelegrin (str.5-18)  
Pavao Pavličić
Izvorni znanstveni članak
 
Interpretacije identiteta starih hrvatskih pisaca (str.19-43) hrvatskipdf 312 KB
Interpretations of the Identity of older croatian Writers (str.19-43)  
Divna Mrdeža Antonina
Izvorni znanstveni članak
 
Prešućeni paški pjesnik Ivan Mršić (str.44-68) hrvatskipdf 147 KB
The suppressed Pag Poet Ivan Mršić (str.44-68)  
Tomislav Bogdan
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovnik kao izazov hrvatskim liricima 20. stoljeća (str.69-94) hrvatskipdf 194 KB
Dubrovnik as a Challenge to 20th Century croatian Lyricists (str.69-94)  
Dunja Fališevac
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog hrvatskoj prozi 18. stoljeća (str.95-130) hrvatskipdf 606 KB
A Contribution to 18th Century Prose (str.95-130)  
Zlata Šundalić
Izvorni znanstveni članak
 
Jedan zaboravljeni slavonski kalendar iz 18. stoljeća (str.131-185) hrvatskipdf 339 KB
A forgotten slavonic Calendar from the 18th Century (str.131-185)  
Milovan Tatarin
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska srednjovjekovna književnost u književnoj znanosti (str.186-189)  
Nikica Kolumbić
Izvorni znanstveni članak
 
O karnevalu: diverzija, kohezija, opsceno i mitsko (str.190-208) hrvatskipdf 136 KB
On the Carnival: Diversion, Cohesion, Obscene and Mythical (str.190-208)  
Ivan Lozica
Izvorni znanstveni članak
 
Krležin dvoboj s našom dramskom baštinom (str.209-227) hrvatskipdf 168 KB
Krleža’s Duel with our dramatic Heritage (str.209-227)  
Nikola Batušić
Izvorni znanstveni članak
 
Prešućeni Jelovšekov dnevnik (str.228-244) hrvatskipdf 982 KB
Jelovšek’s supressed Dairy (str.228-244)  
Branka Brlenić-Vujić
Izvorni znanstveni članak
 
Književno-kulturni krug obitelji Tucić (str.245-293) hrvatskipdf 357 KB
The Tucić Family literary-cultural Circle (str.245-293)  
Antonija Bogner-Šaban
Izvorni znanstveni članak
 
Antun Gustav Matoš prema Janku Poliću Kamovu. Je li Matoš doista ispravno ocijenio Kamova? (str.294-318) hrvatskipdf 192 KB
From Matoš to Kamov. Has Matoš justly judged Kamov? (str.294-318)  
Rosalba Asino
Izvorni znanstveni članak
 
Tin, Verhaeren, zaboravljeno (str.319-329) hrvatskipdf 102 KB
Tin, Verhaeren, teh Forgotten (str.319-329)  
Nikica Petrak
Izvorni znanstveni članak
 
Članci, feljtoni i polemike Josipa Bacha (str.330-341) hrvatskipdf 124 KB
Articles, Feuilletons and Polemics by Josip Bach (str.330-341)  
Branko Hećimović
Izvorni znanstveni članak
 
Zaboravljeni dramatičar Božo Lovrić (str.342-355) hrvatskipdf 146 KB
Božo Lovrić, the forgotten Dramatist (str.342-355)  
Marica Grigić
Izvorni znanstveni članak
 
Razotkrivanje nepoznatog ili… (manje poznate pojedinosti iz recepcije engleske književnosti u hrvatskoj kritici 1918.–1940.) (str.356-372) hrvatskipdf 140 KB
The Revelation of the Unknown or… (less known Details from the Reception of english Literature in croatian Criticism 1918-1940) (str.356-372)  
Helena Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
Kazališna recepcija djela Franka Wedekinda u Hrvatskoj (str.373-398) hrvatskipdf 195 KB
Theatrical Reception of the Works by Franko Wedekind in Croatia (str.373-398)  
Martina Petranović
Izvorni znanstveni članak
 
Hauptmannovi ženski dramski likovi na pozornici zagrebačkoga Hrvatskoga narodnoga kazališta – Anica, Rosa Bernd i Elga. (str.399-419) hrvatskipdf 191 KB
Hauptmann’s female Drama Characters on the Stage of the Zagreb (str.399-419)  
Lucija Ljubić
Izvorni znanstveni članak
 
Izazov korespondencije Zofke Kveder (str.420-431) hrvatskipdf 106 KB
The Challenge of Zofka Kveder’s Correspondence (str.420-431)  
Helena Sablić Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
Zašto su mali pisci prešućivani u hrvatskoj književnoj historiografiji (str.432-448) hrvatskipdf 155 KB
Why were the minor croatian Writers passed over in Silence in the croatian literary Historiography? (str.432-448)  
Anica Bilić
Izvorni znanstveni članak
 
Zaboravljeni i prešućeni orebićko-splitski književnik Živko Vekarić (str.449-455) hrvatskipdf 74 KB
The forgotten and concealed Writer from Orebić and Split, Živko Vekarić (str.449-455)  
Anatolij Kudrjavcev
Izvorni znanstveni članak
 
Pometov feljton u Spremnosti (str.456-468) hrvatskipdf 127 KB
Pomet’s Feuilleton in Spremnost (str.456-468)  
Ivica Matičević
Izvorni znanstveni članak
 
Sudbina Zlatka Tomičića kao sudionika hrvatskog proljeća i njegova putopisna proza (str.469-488) hrvatskipdf 172 KB
The Destiny of Zlatko Tomičić as a Participant of the cxroatian Spring and his travelogue Prose (str.469-488)  
Hrvojka Mihanović-Salopek
Izvorni znanstveni članak
 
Mediji kao dramski izazov (str.489-517) hrvatskipdf 232 KB
Media as a drama Challenge (str.489-517)  
Adriana Car-Mihec
Izvorni znanstveni članak
 
Tandem, Vujčićeva drama za neizvođenje (str.518-526) hrvatskipdf 114 KB
Tandem, Vujčić’s Drama for Non-Performing (str.518-526)  
Sibila Petlevski
Izvorni znanstveni članak
 
Izazovi »Amerike« u hrvatskom filmu i pisanju o filmu – esej o postupnoj realizaciji naslovne metafore (str.527-536) hrvatskipdf 114 KB
The Challenges of »America« in the croatian Film and Writings on Film – an Essay on gradual Realisation of the main Metaphor (str.527-536)  
Bruno Kragić
Izvorni znanstveni članak
 
Tematska novost u Danielovoj Poemi nakon zabrane alkemije iz god. 1317. pape Ivana XXII (str.537-543) hrvatskipdf 87 KB
Thematic Novelty in Daniel’s Poem after the Ban of Alchemy from 1317 by Pope John XXII (str.537-543)  
Snježana Paušek-Baždar
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 31.639 *