hrcak mascot   Srce   HID

Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu,Vol. 29 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2003.

Objavljen na Hrčku: 9. 11. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Znaci vremena u hrvatskoj književnosti dvadesetih godina prošlog stoljeća (str.5-13) hrvatskipdf 97 KB
Zoran Kravar
Izvorni znanstveni članak
 
Kako je načinjena Krležina drama Adam i Eva? (str.14-32) hrvatskipdf 147 KB
Pavao Pavličić
Izvorni znanstveni članak
 
Cesarčevi pogledi na Krležin ekspresionistički teatar (str.33-44) hrvatskipdf 121 KB
Branka Brlenić-Vujić
Izvorni znanstveni članak
 
Geneza Krležina građanskog ciklusa (str.45-54) hrvatskipdf 105 KB
Velimir Visković
Izvorni znanstveni članak
 
Fetišizam, vampirizam i pogled drugoga u drami Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže (str.55-65) hrvatskipdf 118 KB
Ljiljana Ina Gjurgjan
Izvorni znanstveni članak
 
Tri Krležine kazališne kritike (str.66-77) hrvatskipdf 124 KB
Branko Hećimović
Izvorni znanstveni članak
 
Talijanska književnička danuncijada (str.78-90) hrvatskipdf 117 KB
Nedjeljko Fabrio
Izvorni znanstveni članak
 
O nepoznatom zagrebačkom pjesniku, suradniku najuglednijeg glasila njemačkog ekspresionizma, časopisa Der Sturm (str.91-99) hrvatskipdf 96 KB
Branimir Donat
Izvorni znanstveni članak
 
Stari hrvatski pisci u kazališnim izvedbama dvadesetih godina XX. stoljeća (str.100-106) hrvatskipdf 82 KB
Nikica Kolumbić
Izvorni znanstveni članak
 
Gospođa sa suncokretom Iva Vojnovića (str.107-116) hrvatskipdf 111 KB
Mira Muhoberac
Izvorni znanstveni članak
 
O uprizorenju Vojnovićeva Priloga nenapisane drame (str.117-130) hrvatskipdf 148 KB
Miljenko Foretić
Izvorni znanstveni članak
 
Odjeci Francuske revolucije i slika jakobinske urote u Republikancima Marije Jurić Zagorke (str.131-150) hrvatskipdf 167 KB
Dunja Fališevac
Izvorni znanstveni članak
 
Biblijski intertekst Kosorove drame Pomirenje (str.151-159) hrvatskipdf 105 KB
Ivica Matičević
Izvorni znanstveni članak
 
Bijesno pseto dvadesetih (str.160-172) hrvatskipdf 118 KB
Sibila Petlevski
Izvorni znanstveni članak
 
Malvolio Kontrabas – Stvaranje nove drame (str.173-186) hrvatskipdf 144 KB
Nikola Batušić
Izvorni znanstveni članak
 
Današnja dramaturška usporedba Pustolova pred vratima i Amerikanske jahte u splitskoj luci Milana Begovića (str.187-191) hrvatskipdf 75 KB
Anatolij Kudrjavcev
Izvorni znanstveni članak
 
Splitsko kazališno društvo (str.192-230) hrvatskipdf 325 KB
Antonija Bogner-Šaban
Izvorni znanstveni članak
 
Bijedna Mara – dramatizacija Nike Bartulovića (str.231-241) hrvatskipdf 109 KB
Cvijeta Pavlović
Izvorni znanstveni članak
 
Preobraženje glasova u lirici A. B. Šimića (str.242-251) hrvatskipdf 111 KB
Slaven Jurić
Izvorni znanstveni članak
 
Antun Branko Šimić: Dnevnik, pisma (str.252-261) hrvatskipdf 112 KB
Helena Sablić-Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
K recepciji pjesama u prozi Ivana Kozarca (str.262-278) hrvatskipdf 147 KB
Goran Rem
Izvorni znanstveni članak
 
Avangardizam u pjesništvu Drage Ivaniševića (str.279-295) hrvatskipdf 175 KB
Hrvojka Mihanović-Salopek
Izvorni znanstveni članak
 
Mandaljena pobjednica Velimira Deželića st. (str.296-317) hrvatskipdf 181 KB
Milovan Tatarin
Izvorni znanstveni članak
 
O jednom pionirskom komparatističkom i interdisciplinarnom prilogu u našoj književnoj kritici (str.318-325) hrvatskipdf 107 KB
Helena Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
Dragutin Prohaska o hrvatskoj drami i kazalištu (str.326-336) hrvatskipdf 131 KB
Stanislav Marijanović
Izvorni znanstveni članak
 
Ljubomir Maraković kao kazališni kritičar (str.337-359) hrvatskipdf 213 KB
Darko Gašparović
Izvorni znanstveni članak
 
Popularizacija prirodoslovlja u Hrvatskoj dvadesetih godina dvadesetog stoljeća (str.360-369) hrvatskipdf 184 KB
Snježana Paušek-Baždar
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 33.920 *