hrcak mascot   Srce   HID

Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu,Vol. 23 No. 1
Datum izdavanja: travnja 1997.

Objavljen na Hrčku: 4. 7. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Hrvatska književna historiografija 18. stoljeća (str.5-18) hrvatskipdf 60 KB
Rafo Bogišić
Izvorni znanstveni članak
 
Engleski poticaji u stvaranju hrvatske književnosti uoči preporoda (str.19-24) hrvatskipdf 40 KB
Rudolf Filipović
Izvorni znanstveni članak
 
Pretpreporodni programski nagovještaji ilirskog pokreta (str.25-34) hrvatskipdf 50 KB
Miroslav Šicel
Izvorni znanstveni članak
 
O jezičnim i književnim neprilikama u Dalmaciji od propasti Venecije 1797. do Zore Dalmatinske 1844. (str.35-44) hrvatskipdf 52 KB
Nikola Ivanišin
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski preporodni nagovještaji u Zadru krajem XIX. i početkom XX. stoljeća (str.45-60) hrvatskipdf 80 KB
Tihomil Maštrović
Izvorni znanstveni članak
 
Epika na razmeđu 18. i 19. stoljeća (str.61-95) hrvatskipdf 116 KB
Dunja Fališevac
Izvorni znanstveni članak
 
Filozofski aspekti hrvatskog dopreporodnog razdoblja (str.96-113) hrvatskipdf 73 KB
Ljerka Schiffler
Izvorni znanstveni članak
 
Pogled u frazeologiju Razgovora ugodnoga Andrije Kačića Miošića (str.114-134)  
Ljiljana Kolenić
Izvorni znanstveni članak
 
Pretpreporodni književni jezik – stariji novohrvatski (str.135-140) hrvatskipdf 37 KB
Alemko Gluhak
Izvorni znanstveni članak
 
O pravopisno-grafijskim pravilima na korist domovinske mladeži (str.141-176) hrvatskipdf 7 MB
Alojz Jembrih
Izvorni znanstveni članak
 
Kulturne prilike u Dalmaciji potkraj 18. i početkom 19. stoljeća (str.177-185) hrvatskipdf 41 KB
Nevenka Bezić-Božanić
Izvorni znanstveni članak
 
Frančezarija Džono aliti Gos (str.186-201) hrvatskipdf 69 KB
Mira Muhoberac
Izvorni znanstveni članak
 
Antun Ferdinand Putica: Ciarlatano in môto (str.202-210) hrvatskipdf 2 MB
Nasko Frndić
Izvorni znanstveni članak
 
Višejezični Bruerevićev rukopis Raccolta di poetici componimenti in lingue diverse (str.211-222) hrvatskipdf 2 MB
Fedora Ferluga-Petronio
Izvorni znanstveni članak
 
Pjesničke poslanice Màrca Bruèrea Dubrovčanima (str.223-234) hrvatskipdf 59 KB
Slavica Stojan
Izvorni znanstveni članak
 
Antun Kaznačić i književna tradicija (str.235-259) hrvatskipdf 86 KB
Pavao Pavličić
Izvorni znanstveni članak
 
Svijet kao uređena pozornica Ruđera Boškovića (str.260-271) hrvatskipdf 57 KB
Branka Brlenić-Vujić
Izvorni znanstveni članak
 
Bavljenje Pjerka Sorkočevića Gundulićevim Osmanom (str.272-280) hrvatskipdf 46 KB
Anatun Pavešković
Izvorni znanstveni članak
 
Zakasnjeli izdanak dubrovačkog baroka (str.281-290) hrvatskipdf 45 KB
Lahorka Plejić
Izvorni znanstveni članak
 
Rastić čita satire (str.291-305) hrvatskipdf 63 KB
Neven Jovanović
Izvorni znanstveni članak
 
Tradicionalni stih u netradicionalnoj formi (str.306-316) hrvatskipdf 53 KB
Divna Mrdeža Antonina
Izvorni znanstveni članak
 
Kulturni život Boke Kotorske uoči preporoda (str.317-327) hrvatskipdf 52 KB
Vanda Babić
Izvorni znanstveni članak
 
Prirodoznanstveno nazivlje u Rječniku Joakima Stullija (str.328-334) hrvatskipdf 1 MB
Snježana Paušek-Baždar
Izvorni znanstveni članak
 
Tituš Brezovački između prosvjetiteljstva i predpreporodnih nastojanja (str.335-343) hrvatskipdf 39 KB
Nikica Kolumbić
Izvorni znanstveni članak
 
Latinske pjesme Tita Brezovačkoga (str.344-372) hrvatskipdf 6 MB
Darko Novaković
Izvorni znanstveni članak
 
Razmišljanja o kazalištu u Dubrovniku na razmeđu stoljeća (str.373-383) hrvatskipdf 52 KB
Nikola Batušić
Izvorni znanstveni članak
 
Indijanski mudroznanec u hrvatskoj književnosti (str.384-396) hrvatskipdf 3 MB
Mijo Korade
Izvorni znanstveni članak
 
Šporerovi stihovi u »Almanahu ilirskom« (1823.) (str.397-403) hrvatskipdf 41 KB
Mirko Tomasović
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski pretpreporodni pisci iz Slavonije (str.404-416) hrvatskipdf 61 KB
Stanislav Marijanović
Izvorni znanstveni članak
 
Crtica o Vincu bogoljubnih pisamah ili ponešto o odnosu Jagić–Kanižlić–Mulih (str.417-455) hrvatskipdf 116 KB
Zlata Šundalić
Izvorni znanstveni članak
 
Sceničnost slavonske epike (ogled o tipologiji diskursa) (str.456-470) hrvatskipdf 3 MB
Bogdan Mesinger
Izvorni znanstveni članak
 
Dila svetih mučenika Ivana Marevića – slavonska bibliotheca sanctorum (str.471-555) hrvatskipdf 15 MB
Milovan Tatarin
Izvorni znanstveni članak
 
Šaljiva božićna postbarokna pastorala kao odraz božićnih igara (str.556-580) hrvatskipdf 5 MB
Hrvojka Mihanović-Salopek
Izvorni znanstveni članak
 
Tekstovi glazbenoteorijskog karaktera u hrvatskim zemljama od Mihaela Šiloboda–Bolšića (1760.) do Džona Rastića (1816.) (str.581-588) hrvatskipdf 49 KB
Stanislav Tuksar
Izvorni znanstveni članak
 
Ideja skupljanja muzikalija 1780.–1835: jedan od temeljnih aspekata hrvatske glazbene kulture (str.589-597) hrvatskipdf 46 KB
Vjera Katalinić
Izvorni znanstveni članak
 
»Napuchenye vu brojo-znanye«, prvi udžbenik matematike na hrvatskom jeziku (str.598-615) hrvatskipdf 3 MB
Marijana Buljan-Klaić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 21.319 *