hrcak mascot   Srce   HID

Cardiologia Croatica, Vol. 6 No. 12, 2011.


Cardiologia Croatica,Vol. 6 No. 12
Datum izdavanja: studenoga 2011.

Objavljen na Hrčku: 3. 12. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Intervencijsko liječenje akutnog infarkta miokarda u Hrvatskoj (str.363-366) hrvatskipdf 128 KB
Interventional treatment of acute myocardial infarction in Croatia (str.363-366) engleskipdf 128 KB
Vjeran Nikolić Heitzler, Zdravko Babić
Uvodnik
 
Almanah 2011.: akutni koronarni sindrom. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja predstavljaju napredak u kliničkoj kardiologiji. (str.367-382) hrvatskipdf 236 KB
Almanac 2011: acute coronary syndromes. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology. (str.367-382) engleskipdf 236 KB
Charles Knight, Adam D. Timmis
Pregledni rad
 
Dijastolička funkcija lijeve klijetke u akutnom infarktu miokarda (str.383-392) hrvatskipdf 213 KB
Left ventricular diastolic function in acute myocardial infarction (str.383-392) engleskipdf 213 KB
Elnur Smajić, Zumreta Kušljugić, Fahir Baraković, Daniela Lončar, Larisa Dizdarević-Hudić, Katarina Kovačević, Đani Hadžović
Izvorni znanstveni članak
 
Aritmologija u Republici Hrvatskoj. (str.393-396) hrvatskipdf 85 KB
Arrhythmology in the Republic of Croatia. (str.393-396) engleskipdf 85 KB
Robert Bernat
Uvodnik
 
Almanah 2011.: srčane aritmije i elektrostimulacija. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja predstavljaju napredak u kliničkoj kardiologiji (str.397-416) hrvatskipdf 242 KB
Almanac 2011: cardiac arrhythmias and pacing. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology. (str.397-416) engleskipdf 242 KB
Reginald Liew
Pregledni rad
 
"Bundle branch reentrant" ventrikulska tahikardija – Ventrikulska tahikardija koja kruži preko grana – Prikaz dva slučaja. (str.417-424) hrvatskipdf 393 KB
Bundle branch reentrant ventricular tachycardia – Ventricular tachycardia circulating through the branches – Two case studies. (str.417-424) engleskipdf 393 KB
Vedran Velagić, Davor Puljević
Ostalo
 
Opsežno kliničko iskustvo primjene klopidogrela u liječenju akutnog koronarnog sindroma (str.440-442) hrvatskipdf 79 KB
Extensive clinical experience with clopidogrel in the treatment of acute coronary syndrome (str.440-442) engleskipdf 79 KB
Darja Milovanovič Jarh, Breda Barbič-Žagar, Mateja Grošelj
Stručni rad
 
Posjeta: 11.852 *