hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša,Vol. 7 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2011.

Objavljen na Hrčku: 11. 12. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 248 KB
Ostalo  
Predgovor. Ekohistorija Drave: novi pristupi starim temama (str.5-6) hrvatskipdf 262 KB
Hrvoje Petrić, Drago Roksandić
Uvodnik
 
Foreword. Drava River Environmental History: New approach to old problems (str.6-8) engleskipdf 274 KB
Hrvoje Petrić, Drago Roksandić
Uvodnik
 
The Human Being and Ecology: A Historical-Anthropological Perspective (str.9-17) njemačkipdf 320 KB
Karl Kaser
Izvorni znanstveni članak
 
Drava u očima jozefinista (str.18-37) hrvatskipdf 424 KB
Drago Roksandić
Izvorni znanstveni članak
 
Podravina iz francuske perspektive: izvješća u Napoleonovo doba (str.38-48) hrvatskipdf 384 KB
Daniel Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Rijeka Drava od štajersko-hrvatske granice do ušća u Dunav početkom 1780-ih godina (str.49-63) hrvatskipdf 1 MB
Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Rijeka Drava kao administrativna i politička granica (str.64-79) hrvatskipdf 357 KB
Zoltán Hajdú
Izvorni znanstveni članak
 
Granica na Dravi od 1848. do 1919. godine (primjer Podravine i Prekodravlja) (str.80-92) hrvatskipdf 349 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Pregledni rad
 
Die Umwelt an der slowenischen Drau im Spiegel der Josephinischen Landesaufnahme (1763-1787) (str.93-100) njemačkipdf 962 KB
Harald Heppner
Pregledni rad
 
Plovba po Dravi na ptujskem območju od 15. stoletja do konca 19. stoletja (str.101-110) slovenskipdf 800 KB
Nataša Kolar
Izvorni znanstveni članak
 
O mlinovima i mlinarenju na Dravi potkraj 18. i početkom 19. stoljeća (str.110-115) hrvatskipdf 816 KB
Željko Holjevac
Pregledni rad
 
Naravnogeografske determinante razvoja Maribora s posebnim ozirom na reko Dravo (str.116-128) slovenskipdf 2 MB
Igor Žiberna
Izvorni znanstveni članak
 
The formation of promenades and parks in Zagreb as a part of European cultural heritage (str.129-136) engleskipdf 922 KB
Mirela Slukan Altić
Izvorni znanstveni članak
 
Drava kao motiv u mađarskoj književnosti (str.137-139) hrvatskipdf 469 KB
Csaba T. Kiss
Ostalo
 
Gyulai Eva - Horvath Zita - Turbuly Eva, Gospodarstvo i društvo međimurskog vlastelinstva u 17-18. stoljeću - Izabrani povijesni izvori, Županijski arhiv, Zalaegerszeg, 2010. (507 str.) (str.140-142) hrvatskipdf 480 KB
Andreja Talan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Joan Dunayer, Specizam, Diskriminacija na osnovi vrste. Prijevod Zoran Čiča, Dvostruka duga - Institut za etnologiju i folkloristiku, Čakovec - Zagreb, 2009. (str.142-145) hrvatskipdf 234 KB
Tomislav Krznar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Podravina, Časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. IX, broj 17, Koprivnica, lipanj 2010, str. 1-208, Meridijani, Samobor, 2010. (str.145-147) hrvatskipdf 469 KB
Tomislav Krznar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Podravina, Časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. IX, broj 18, Koprivnica, studeni 2010, str. 1-180, Maridijani, Samobor, 2010. (str.148-150) hrvatskipdf 469 KB
Tomislav Krznar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tomislav Krznar, Bioetički mozaik. Pokušaj prikaza okolišne problematike u bioetičkom kontekstu, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009, 107 str. (str.150-151) hrvatskipdf 461 KB
Hrvoje Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Globalna povijest okoliša: od 10000 pr. Kr. do 2000. n. Kr./Ian G. Simmons; S engleskog preveo Damjan Lalović, Zagreb: Disput, 2010, XIX, 306 str., Prijevod djela: Global environmental history (str.151-154) hrvatskipdf 477 KB
Aleksandra Đurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Što je povijest okoliša?/J. Donald Huges; S engleskog preveo Damjan Lalović, Zagreb: Disput, 2011, 200 str., Prijevod djela: What is environmental history (str.154-156) hrvatskipdf 469 KB
Aleksandra Đurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zapisnik franjevačkog samostana u Našicama. Knjiga I. (1739.-1787.) (uredili Tamara Tvrtkovič i Milan Vrbanus), Našice - Slavonski Brod - Zagreb, 2010., 370 + XLIII str. (str.156-158) hrvatskipdf 469 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa, Zagreb, 2011., 257 str. (str.158-161) hrvatskipdf 474 KB
Igor Eterović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu, br. 22, Glavni i odgovorni urednik Miroslav Šicel, Zagreb-Varaždin, 2011., str. 290 (str.161-161) hrvatskipdf 453 KB
Iva Potočnik
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historia Varasdiensis: časopis za varaždinsku povjesnicu br 1., Nakladnik: Društvo povjesničara Grada Varaždina i Varaždinske županije, Za nakladnika: Spomenka Težak, Varaždin, 2011., 326 str. (str.162-163) hrvatskipdf 463 KB
Iva Potočnik
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, br. 42, Zagreb 2010. str. 528. (str.163-165) hrvatskipdf 470 KB
Igor Razum
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prostorno planirane u Jugoistočnoj Europi (do Drugog svetskog rata.) Istorijski institut (Zbornik radova, knjiga 24), Balkanološki institut SANU (Posebna izdanja 114), Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. (Ur. Bojana Miljković-Katić), Beograd, 2011., (604. str.) (str.165-168) hrvatskipdf 476 KB
Marko Šarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Molve - Ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju, Društvo za povjesnicu i starine, Molve 2010., str. 300 (str.168-170) hrvatskipdf 467 KB
Dragutin Feletar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveno-stručni skup, Rijeka Sava i grad Zagreb - povijesna iskustva i budući razvoj, - Povodom 110. obljetnice početka regulacije Save kod Zagreba i 45. obljetnice Velike poplave, Zagreb, 26. listopada 2009. (str.170-173) hrvatskipdf 535 KB
Ljudevit Tropan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obilježavanje 350. obljetnice Novoga Zrina i 70. godišnjice Dragutina Feletara (str.173-175) hrvatskipdf 467 KB
Vladimir Šadek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izvještaj sa 18. kongresa Mađunarodnog odbora za predosmanske i osmanske studije CIEPO-18 (International comittee od Pre-Ottoman and Ottoman studies) 25.-30. kolovoz 2008., Zagreb (str.175-178) hrvatskipdf 486 KB
Vjeran Kursar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Upute suradnicima (str.179-180) hrvatskipdf 441 KB
Ostalo  
Instructions to contributors (str.181-182) engleskipdf 441 KB
Ostalo  
Instructions for contributors (str.182-183) engleskipdf 189 KB
Ostalo  
Upute suradnicima (str.183-184) hrvatskipdf 207 KB
Ostalo  
Posjeta: 31.654 *