hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 135 No. 11-12, 2011.


Šumarski list,Vol. 135 No. 11-12
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 21. 12. 2011.
Sadržaj Puni tekst
NA KRAJU 2011. GODINE – MEĐUNARODNE GODINE ŠUMA (str.541-541) hrvatskipdf 65 KB
AT THE END OF 2011 – THE INTERNATIONALYEAR OF FORESTS (str.542-542)  
Uvodnik  
Genotipska raznolikost divlje trešnje (Prunus aviumL.) u dijelu prirodne rasprostranjenosti u Hrvatskoj (str.543-554) hrvatskipdf 273 KB
Genotypic Diversity ofWild Cherry (Prunus aviumL.) in the Part of its Natural Distribution in Croatia (str.555-555)  
Olivera Tančeva Crmarić, Snježana Štambuk, Davorin Kajba
Izvorni znanstveni članak
 
Private Forest Owner Expectations of Interest Associations: ComparativeAnalysis between Slovenia and Bosnia-Herzegovina (str.557-565) engleskipdf 158 KB
Očekivanja privatnih šumoposjednika od interesnih udruženja: komparativna analiza između Slovenije i Bosne i Hercegovine (str.565-566)  
Špela Pezdevšek Malovrh, Donald G. Hodges, Bruno Marić, Mersudin Avdibegović
Izvorni znanstveni članak
 
Rasprostranjenost i brojnost jarebice kamenjarke grivne (Alectoris graeca Meisner) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (str.567-573) hrvatskipdf 551 KB
Distribution and Abundance of Rock Partridge (Alectoris graeca Meisner) in Croatia and Bosnia and Herzegovina (str.573-574)  
Marijan Grubešić, Kristijan Tomljanović, Saša Kunovac
Prethodno priopćenje
 
Morphological Variability of the Croatian Wild Boar Population (str.575-582) engleskipdf 331 KB
Morfološka varijabilnost populacije divlje svinje u Hrvatskoj (str.583-583)  
Nikica Šprem, Marina Piria, Hrvoje Novosel, Tihomir Florijančić, Boris Antunović, Tomislav Treer
Prethodno priopćenje
 
Inventarizacija faune štetnih sovica (Lepidoptera: Noctuidae) Nacionalnog parka “Fruška gora” (str.585-592) hrvatskipdf 81 KB
Noctuid Pest Species Inventory (Lepidoptera: Noctuidae) of the National Park “Fruška Gora” (str.592-593)  
Dejan Stojanović, Srećko Ćurčić, Saša Orlović, Zoran Galić
Prethodno priopćenje
 
Razvoj i posljedice EU zakonodavstva vezanog za nezakonite sječe (str.595-603) hrvatskipdf 423 KB
Development and Reprecutions of EU Legislation Related to Illegal Logging (str.603-603)  
Marko Lovrić, Sivija Krajter, Matija Landekić, Željko Zečić, Nataša Lovrić, Dinko Vusić, Ivan Martinić, Mario Šporčić
Stručni rad
 
Posjeta: 9.628 *