hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu,Vol. 29 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 23. 12. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Tendencije razvojnih nejednakosti hrvatskih županija (str.269-290)  
Tendencies of development inequalities of Croatian counties (str.269-290) engleskipdf 703 KB
Nada Karaman Aksentijević, Zoran Ježić
Izvorni znanstveni članak
 
Proračunska potrošnja i ekonomski rast u Hrvatskoj - Kretanja i odnosi tijekom protekla dva desetljeća (str.291-331)  
Budget spending and economic growth in Croatia - Dynamics and relathionships over the past two decades (str.291-331) engleskipdf 1 MB
Ivo Sever, Saša Drezgić, Helena Blažić
Izvorni znanstveni članak
 
Tranzicija, pretvorbe i monetarna uređenja u novonastalim državama na području nekadašnje Jugoslavije (str.333-353)  
Transition, privatization and monetary arrangements in the countries founded on the territory of former Yugoslavia (str.333-353) engleskipdf 329 KB
Ivan Ribnikar, Marko Košak
Prethodno priopćenje
 
Od političkog kapitalizma do klijentelističkog kapitalizma? Slučaj Hrvatske (str.355-372)  
From political capitalism to clientelist capitalism? The case of Croatia (str.355-372) engleskipdf 1 MB
Vladimir Cvijanović, Dens Redžepagić
Prethodno priopćenje
 
Dinamika tržišne orijentacije hrvatskog gospodarstva (str.373-394)  
Dynamics of market orientation in Croatian economy (str.373-394) engleskipdf 361 KB
Bruno Grbac, Ivana First
Prethodno priopćenje
 
Od nemogućega monetarnoga trokuta do ekonomske depresije (str.395-422)  
From the impossible monetary trinity towards economic depression (str.395-422) engleskipdf 965 KB
Stjepan Zdunić
Prethodno priopćenje
 
Povezanost društveno odgovornog i efikasnog poslovanja u hrvatskim poduzećima (str.423-442)  
Correlation between social responsibility and efficient performance in Croatian enterprises (str.423-442) engleskipdf 414 KB
Neda Vitezić
Prethodno priopćenje
 
Sustav financiranja i upravljanja sportom u Republici Hrvatskoj (str.443-464)  
The system of sports financing and management in the Republic of Croatia (str.443-464) engleskipdf 356 KB
Sanela Škorić, Zlatko Hodak
Prethodno priopćenje
 
Promjene u konkurentskim prednostima prerađivačke industrije Hrvatske (str.465-487)  
Changes in the competitive advantages of Croatia’s manufacturing industry (str.465-487) engleskipdf 384 KB
Heri Bezić, Ljerka Cerović, Tomislav Galović
Pregledni rad
 
Posjeta: 20.968 *