hrcak mascot   Srce   HID

Revija za socijalnu politiku, Vol. 18 No. 3, 2011.


Datum izdavanja: studenoga 2011.

Objavljen na Hrčku: 26. 12. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Uzdržavanje bračnih i izvanbračnih drugova te istospolnih partnera – hrvatska rješenja i europski kontekst (str.257-289) hrvatskipdf 643 KB
Maintenance of Spouses, Extra-Marital Partners, and Same-Sex Partners – Croatian Solutions and European Context (str.257-289)  
Ivan Šimović
Pregledni rad
 
Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva (str.291-309) hrvatskipdf 873 KB
Approaches to Foster Care of Children in the World and Factors That Promote or Inhibit Successful Fostering of a Child (str.291-309)  
Maja Laklija
Pregledni rad
 
Multikulturalizam u socijalnom radu (str.311-330) hrvatskipdf 1 MB
Multiculturalism in Social Work (str.311-330)  
Nino Žganec, Ana Miljenović
Pregledni rad
 
Aktivnosti na gospodarskom oporavku u Republici Hrvatskoj s naglaskom na tržište rada (str.331-355) hrvatskipdf 1011 KB
Activities on Economic Recovery in Croatia, With Particular Attention to the Labour Market (str.331-355)  
Predrag Bejaković, Viktor Gotovac
Pregledni rad
 
Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj (projektna studija) (str.357-396) hrvatskipdf 1 MB
Institute of Economics, Zagreb: Challenges and Possibilities for the Realisation of Adequate Old-age Pensions in Croatia (A Project Study) (str.357-396)  
Danijel Nestić, Željko Potočnjak, Vlado Puljiz, Ivana Rašić Bakarić, Sandra Švaljek, Iva Tomić, Maja Vehovec, Ivana Vukorepa
Ostalo
 
Vjekoslav Bratić: Skrivena javna potrošnja - Porezni izdaci: potreba ili udvaranje biračima? (str.397-399) hrvatskipdf 332 KB
Vjekoslav Bratić: Hidden Public Consumption – Tax Expenditure: A Need or Courting the Voters? (str.397-399)  
Predrag Bejaković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Wim van Oorschot, Michael Opielka i Birgit Pfau-Effinger (ur.): Culture and Welfare State. Values and Social Policy in Comparative Perspective (str.400-402) hrvatskipdf 286 KB
Wim van Oorschot, Michael Opielka and Birgit Pfau-Effinger (eds.): Culture and Welfare State. Values and Social Policy in Comparative Perspective (str.400-402)  
Siniša Zrinščak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Godišnja konferencija Europskog instituta socijalne sigurnosti: Promjene u sustavu socijalne sigurnosti (str.403-405) hrvatskipdf 185 KB
Annual Conference of the European Institute of Social Security: Changing Social Security (str.403-405)  
Martina Horvat, Valentina Kanić
Vijest
 
Treća EMES-ova međunarodna istraživačka konferencija o socijalnom poduzetništvu: Social Innovations through Social Entrepreneurship in Civil Society (str.405-407) hrvatskipdf 184 KB
3rd EMES International Research Conference on Social Enterprise – Social Innovations through Social Entrepreneurship in Civil Society (str.405-407)  
Gojko Bežovan
Vijest
 
Međunarodne konferencije s područja socijalne politike u 2012. godini (str.408-414) hrvatskipdf 200 KB
International Conferences on Social Policy in 2012 (str.408-414) engleskipdf 200 KB
Jelena Matančević
Vijest
 
Posjeta: 18.168 *