hrcak mascot   Srce   HID

Pomorstvo, Vol. 25 No. 2, 2011.


Pomorstvo,Vol. 25 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 28. 12. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Analiza ispravaka malih karata (str.227-238) hrvatskipdf 947 KB
The analysis of small charts corrections (str.237-238) engleskipdf 947 KB
Lea Vojković, Danijel Pušić
Prethodno priopćenje
 
Integracija iračkog lučkog sustava u svjetske pomorske tokove (str.239-263) hrvatskipdf 939 KB
Integration of the iraqi’s port system into world maritime flows (str.239-263) engleskipdf 939 KB
Tanja Poletan Jugović, Svjetlana Hess, Hadi Saleh Shadhir Al Sudan
Pregledni rad
 
Pojam pomorstva u Sloveniji (str.265-269) hrvatskipdf 162 KB
Concept of the Slovenian Maritime Affairs (str.265-269) engleskipdf 162 KB
Jelenko Švetak
Izlaganje sa skupa
 
Potreba i svrsishodnost komercijalnog korištenja novorazvrstanih morskih luka (str.271-286) hrvatskipdf 2 MB
The need and purpose of a commercial use of the newly classified seaports (str.271-286) engleskipdf 2 MB
Alen Jugović
Pregledni rad
 
Kvaliteta jednofrekvencijskog GPS pozicioniranja za vrijeme čileanskog potresa 2010. (str.287-306) hrvatskipdf 3 MB
Single-frequency GPS positioning performance Around the time of the Chilean 2010 earthquake (str.287-306) engleskipdf 3 MB
Renato Filjar, Serđo Kos, David Brčić
Izvorni znanstveni članak
 
Osnovna obilježja ribarstva u Europskoj uniji (str.307-311) hrvatskipdf 158 KB
Basic characteristics of fishing in the European Union (str.307-311) engleskipdf 158 KB
Maja Štrbac, Mirjana Savić
Pregledni rad
 
Istraživanje provedeno među pomorcima o korištenju elektroničkih navigacijskih karata (str.313-318) hrvatskipdf 1 MB
A survey of mariners’ opinions on using electronic charts (str.313-318) engleskipdf 1 MB
Igor Karničnik, Jelenko Švetak
Pregledni rad
 
Poslovna politika brodara u kontekstu razvoja ekološkog zakonodavstva (str.319-341) hrvatskipdf 611 KB
Shipowners’ business policy in the context of development in the environmental legislation (str.319-341) engleskipdf 611 KB
Radoslav Radonja, Alen Jugović
Izvorni znanstveni članak
 
Čimbenici utjecaja i metode određivanja radnog opterećenja VTS operatera (str.343-369) hrvatskipdf 993 KB
Influence factors and methods for determining VTS operator’s workload (str.343-369) engleskipdf 993 KB
Pavao Komadina, Lovro Maglić
Pregledni rad
 
Upravljanje informacijama u lučkim klasterima (str.371-386) hrvatskipdf 500 KB
Information management in seaport clusters (str.371-386) engleskipdf 500 KB
Adrijana Agatić, Dragan Čišić, Edvard Tijan
Pregledni rad
 
Upravljanje kvalitetom u obalnom linijskom kontejnerskom brodarstvu s aspekta upravljanja troškovima (str.387-403) hrvatskipdf 2 MB
Quality management in coastal container liner shipping from the point of view of cost management (str.387-403) engleskipdf 2 MB
Juraj Bukša, Tomislav Bukša
Pregledni rad
 
Procjena i kontrola operativnih rizika na brodu u skladu s ISM pravilnikom (str.405-416) hrvatskipdf 539 KB
Assessment and control of operational risks on board ships in accordance with the ISM code (str.405-416) engleskipdf 539 KB
Mirano Hess, Serđo Kos, Marko Njegovan
Pregledni rad
 
Utjecaj gospodarskih ciklusa na operativne troškove brodova (str.417-432) hrvatskipdf 751 KB
The impact of economic cycles on the ships’ operating costs (str.417-432) engleskipdf 751 KB
Milojka Počuča, Marina Zanne
Pregledni rad
 
Utjecaj toka dolazaka brodova na opterećenje slagališta kontejnerskog terminala (str.433-443) hrvatskipdf 358 KB
Influence of the ship arrival process on the load of container yards at the container terminal (str.433-443) engleskipdf 358 KB
Renato Oblak, Svjetlana Hess
Pregledni rad
 
Doprinos učinkovitosti Ro-Ro putničkog prometa primjenom usluga pokretne telekomunikacijske mreže na području Primorsko-goranske županije (str.445-460) hrvatskipdf 541 KB
A contribution to the efficiency of Ro-Ro passenger traffic by applying services of mobile telecommunication networks in the Primorsko-goranska county (str.445-460) engleskipdf 541 KB
Renato Ivče, Irena Jurdana, Igor Rudan
Pregledni rad
 
Umrežavanje prirodnog kaučuka (str.461-468) hrvatskipdf 1 MB
Cross-linking of natural rubber (str.461-468) engleskipdf 1 MB
Jasminka Bonato
Pregledni rad
 
Analiza kretanja kontejnerskog prometa luke Rijeka u usporedbi s lukom Kopar (str.469-485) hrvatskipdf 2 MB
The Analysis of the Container Traffic Movement in the Port of Rijeka Compared to the Container Traffic in the Port of Koper (str.469-485) engleskipdf 2 MB
Marko Tomašević, Nela Jadrijević, Čedomir Dundović
Pregledni rad
 
Uvod u projekt ASAP (Zaštita područja Jadranskog mora) (str.487-499) hrvatskipdf 324 KB
Introducing the ASAP project (Adriatic Sea Area Protection) (str.487-499) engleskipdf 324 KB
Radoslav Radonja, Aleksandar Cuculić, Marko Valčić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 25.755 *