hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomska misao i praksa, No. 2, 2011.


Ekonomska misao i praksa,No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 4. 1. 2012.
Sadržaj Puni tekst
ANALIZA POTPUNE KOMPENZACIJE POVEĆANJA ANUITETA ZBOG VALUTNE KLAUZULE PRODULJENJEM RAZDOBLJA OTPLATE (str.313-333) hrvatskipdf 384 KB
THE ANALYSIS OF TOTAL COMPENSATION OF THE INCREASE IN INSTALLMENTS OF THE LOAN WITH CURRENCY CLAUSE BY EXTENDING PAYMENT PERIOD (str.313-333)  
Drago Francišković
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ MIGRACIJA NA EUROPSKO TRŽIŠTE RADA (str.335-362) hrvatskipdf 448 KB
THE INFLUENCE OF MIGRATIONS ON THE EURPEAN LABOUR MARKET (str.335-362)  
Marija Penava
Izvorni znanstveni članak
 
KAKO DJELUJU PROGRAMI KVALITETE NA INOVATIVNOST PODUZEĆA (str.363-382) hrvatskipdf 373 KB
HOW DO QUALITY PROGRAMS INFLUENCE CREATIVE THINKING IN A COMPANY (str.363-382)  
Jasna Prester, Nikola Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA KORPORATIVNU KONTROLU U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.385-396)  
EMPIRICAL RESEARCH AB OUT THE MARKET FOR CORPORATE CONTROL IN REPUBLIC OF CROATIA (str.385-396) engleskipdf 238 KB
Davor Filipović, Marijan Cingula, Darko Tipurić
Prethodno priopćenje
 
INDUSTRIJSKE TVRTKE U PROSTORNO-EKONOMSKOJ STRUKTURI BANOVINE/BANIJE (str.399-418) hrvatskipdf 537 KB
INDUSTRIAL COMPANIES IN THE SPATIAL-ECONOMIC STRUCTURE OF BANOVINA/BANIJA (str.399-418)  
Zdenko Braičić
Pregledni rad
 
UTJECAJ VLASNIČKE I KAPITALNE STRUKTURE NA KRETANJE AGENCIJSKIH TROŠKOVA: STUDIJA SLUČAJA VLASNIČKI NISKO KONCENTRIRANIH PODUZEĆA REPUBLIKE HRVATSKE (str.419-442) hrvatskipdf 335 KB
THE IMPACT OF OWNERSHIP AND CAPITAL STRUCTURE ON THE FLUCTUATION OF AGENCY COSTS: CASE STUDY OF LOW CONCENTRATED OWNERSHIP COMPANIES OF THE REPUBLIC OF CROATIA (str.419-442)  
Ljerka Cerović, Vinko Zaninović, Nikolina Dukić
Pregledni rad
 
KRATKOROČNO FINANCIRANJE I NJEGOVE IMPLIKACIJE NA SOLVENTNOST I PROFITABILNOST PODUZEĆA (str.443-468) hrvatskipdf 353 KB
SHORT-TERM FINANCING AND ITS IMPLICATIONS ON SOLVENCY AND PROFITABILITY OF COMPANY (str.443-468)  
Eleonora Kontuš
Pregledni rad
 
KORUPCIJA I INFLACIJA U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA EU-a (str.469-506)  
CORRUPTION AND INFLATION IN TRANSITION EU MEMBER COUNTRIES (str.469-506) engleskipdf 585 KB
Damir Piplica
Pregledni rad
 
IZAZOVI TEORIJE USLUŽNOSTI U OBITELJSKIM PODUZEĆIMA (str.507-526) hrvatskipdf 293 KB
CHALLENGES OF STEWARDSHIP THEORY IN FAMILY BUSINESSES (str.507-526)  
Najla Podrug, Melanija Burazin
Pregledni rad
 
INSTITUCIONALIZACIJA USLUŽNOSTI U SUVREMENIM ORGANIZACIJAMA (str.527-542) hrvatskipdf 286 KB
INSTITUTIONALIZATION OF STEWARDSHIP IN CONTEMPORARY ORGANIZATIONS (str.527-542)  
Najla Podrug, Marija Šutalo
Pregledni rad
 
OCJENA EKONOMSKOG POLOŽAJA TEKSTILNE I ODJEVNE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.543-566) hrvatskipdf 310 KB
ASSESSMENT OF THE ECONOMIC POSITION OF TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.543-566)  
Ratko Zelenika, Alica Grilec Kaurić
Pregledni rad
 
MEĐUSOBNI ODNOS I ULOGA DRŽAVE I TRŽIŠTA U RAZVOJNOJ DRŽAVI (str.569-578) hrvatskipdf 212 KB
RELATIONSHIP AND ROLE OF STATE AND MARKET IN THE DEVELOPING COUNTRY (str.569-578)  
Milan Deskar Škrbić
Stručni rad
 
POSLOVNI TURIZAM – MODERNI OBLIK TURIZMA ZA POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG TURIZMA (str.579-590)  
BUSINESS TOURISM – MODERN FORM FOR IMPROVEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF CROATIAN TOURISM (str.579-590) engleskipdf 353 KB
Daniela Gračan, Andreja Rudančić Lugarić
Stručni rad
 
SELEKCIJA I TRENING PRODAJNOG OSOBLJA NA PRIMJERU TELE2 HRVATSKA (str.591-602) hrvatskipdf 227 KB
SELECTION AND TRAINING OF SALES STAFF WITH TELE 2 CROATIA TAKEN AS AN EXAMPLE (str.591-602)  
Maja Kolega, Hrvoje Grčić
Stručni rad
 
Posjeta: 56.845 *