hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 45 No. 4, 2011.


Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 11. 1. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Utjecaj različitih vrsta punila na stupanj polimerizacije ACPkompozitnih materijala (str.231-238) hrvatskipdf 289 KB
Influence of Different Types of Fillers on the Degree of Conversion of ACP Composite Resins (str.231-238) engleskipdf 289 KB
Danijela Marović, Zrinka Tarle, Mira Ristić, Svetozar Musić, Drago Škrtić, Karl-Anton Hiller, Gottfried Schmaltz
Izvorni znanstveni članak
 
Učinkovitost sustava ProTaper Universal Retreatment™ i ručne tehnike u endodontskoj reviziji (str.239-246) hrvatskipdf 241 KB
Effectiveness of the ProTaper Universal Retreatment™ System and the Manual Technique in Endodontic Re (str.239-246) engleskipdf 241 KB
Carlos Menezes Aguiar, Grasiele de Assis Costa Lima, Fabiana Damo Bernart, Andréa Cruz Câmara
Izvorni znanstveni članak
 
Spektrofotometrijska procjena promjene boje zuba dugotrajno izloženih različitim uvjetima (str.247-257) hrvatskipdf 383 KB
Spectrophotometric Evaluation of Color Alterations of Teeth Exposed to Different Conditions in Time (str.247-257) engleskipdf 383 KB
Alma Dozic, Amila Zukanović, Anita Bajsman, Sadeta Šečić, Anja Petaros
Izvorni znanstveni članak
 
Kolorimetrijska prosudba učinkovitosti različitih postupaka izbjeljivanja zuba (str.258-267) hrvatskipdf 292 KB
Colorimetric Assessment of Different Tooth Whitening Procedures (str.258-267) engleskipdf 292 KB
Jelena Paliska, Andro Stipetić, Zrinka Tarle, Mira Ristić, Ticijana Ban, Nataša Vujićić, Goran Pichler
Izvorni znanstveni članak
 
Nasilne smrti i maksilofacijalne ozljede u djece i adolescenata iz Campine Grande, PB, Brazil (str.268-275) hrvatskipdf 232 KB
Violent Deaths and Maxillofacial Injuries in Children and Adolescents in Campina Grande, PB, Brazil (str.268-275) engleskipdf 232 KB
Alessandro Leite Cavalcanti, Catarina Ribeiro Barros de Alencar, Alidianne Fábia Cabral Xavier, Christiane Leite Cavalcanti
Izvorni znanstveni članak
 
Adenomatoidni odontogeni tumor s tkivom nalik na zub nastao iz odontogene ciste: prikaz jedinstvenog slučaja (str.276-279) hrvatskipdf 223 KB
Adenomatoid Odontogenic Tumor with Tooth-like Structure Arising from a Dentigerous Cyst: Report of a Unique Case (str.276-279) engleskipdf 223 KB
Bhari Sharanesha Manjunatha, Vandana Shah, Deepak Pateel, Himani Tiwari
Stručni rad
 
Fragment zuba u gornjoj usni nakon dentalne traume: opis neobičnoga kliničkog slučaja (str.280-286) hrvatskipdf 372 KB
Tooth Fragment Lodged in the Upper Lip after Traumatic Dental Injury: an Unusual Case Report (str.280-286) engleskipdf 372 KB
Zerrin Abbasoglu, Gizem Ozbay, Gokhan Gocmen, Betul Kargul
Stručni rad
 
Diskoloracije i erozije zuba kao posljedica ovisnosti o kombiniranom analgetiku (str.287-294) hrvatskipdf 347 KB
Dental Discoloration and Erosion Resulting from Addiction to Compound Analgesics (str.287-294) engleskipdf 347 KB
Vedrana Petrovečki, Mirela Čarapina, Davor Strinović, Zdravko Kovačić, Marina Nestić, Davor Mayer, Hrvoje Brkić
Stručni rad
 
Sažeci 4. međunarodnog kongresa Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju Hrvatskoga liječničkog zbora (str.300-315) hrvatskipdf 379 KB
Abstracts of 4th International Congress of the Croatian Society of Dental Implantology of Croatian Medical Association (str.300-315) engleskipdf 379 KB
Međunarodni kongres Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju Hrvatskoga liječničkog zbora
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 15.168 *