hrcak mascot   Srce   HID

Ephemerides theologicae Fluminenses,Vol. 38 No. 2
Publication date: January 2012

Published on HRČAK: 16 January 2012
Table of contents Full text
SADRŽAJ (str.239-240)  
Index  
DELIKTI U CRKVI (str.241-242) croatianpdf 137 KB
Slavko Zec
Editorial
 
PRAVEDAN I MILOSRDAN BOG (str.243-260) croatianpdf 194 KB
RIGHTEOUS AND MERCIFUL GOD (str.243-260)  
Anđela Jeličić
Review article
 
MORALNA I KAZNENA ODGOVORNOST - DODIRNE TOČKE I RAZLIKE (str.261-278) croatianpdf 185 KB
MORAL AND CRIMINAL LIABILITY - COMMON ISSUES AND DIFFERENCES (str.261-278)  
Josip Grbac
Original scientific paper
 
MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE O ZLOSTAVLJANJIMA U KATOLIČKIM ODGOJNIM USTANOVAMA U IRSKOJ (str.279-312) croatianpdf 267 KB
MASS-MEDIA REPORTS CONCERNING THE ABUSES IN CATHOLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN IRELAND (str.279-312)  
Danijel Labaš, Igor Kanižaj, Lana Ciboci
Original scientific paper
 
KAZNENOPRAVNI ODGOVOR NA SEKSUALNO NASILJE (str.313-334) croatianpdf 201 KB
CRIMINAL LAW RESPONSE TO SEXUAL VIOLENCE (str.313-334)  
Velinka Grozdanić, Zoran Sršen
Original scientific paper
 
KAŽNJIVA DJELA, KAZNENE MJERE I KAZNENI POSTUPAK U CRKVI (str.335-352) croatianpdf 209 KB
DELICTS, PENALTIES AND TRIAL IN THE CHURCH (str.335-352)  
Emil Svažić
Review article
 
KAŽNJIVA DJELA PROTIV POSEBNIH OBVEZA (KANN. 1392-1396) (str.353-378) croatianpdf 281 KB
DELICTS AGAINST SPECIAL OBLIGATIONS (CAN. 1396-1398) (str.353-378)  
Josip Šalković
Original scientific paper
 
POVREDE CRKVENE STEGE I JAVNOGA REDA TRI POSEBNE OVLASTI KONGREGACIJE ZA KLER (str.379-402) croatianpdf 239 KB
VIOLATIONS OF ECCLESIASTICAL DISCIPLINE AND PUBLIC ORDER: THREE SPECIAL FACULTIES OF THE CONGREGATION FOR THE CLERGY (str.379-402)  
Slavko Zec
Original scientific paper
 
O VJERSKOJ TOLERANCIJI U PRVIM STOLJEĆIMA KRŠĆANSTVA (str.403-436) croatianpdf 363 KB
RELIGIOUS TOLERANCE IN THE FIRST CENTURIES OF CHRISTIANITY (str.403-436)  
Marko Medved, Franjo Šiljeg
Original scientific paper
 
IZAZOVI I PERSPEKTIVE DJELOVANJA VJERNIKA LAIKA U HRVATSKOJ DANAS (str.437-468) croatianpdf 276 KB
CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF THE ACTIVITY OF THE LAY FAITHFUL IN CROATIA TODAY (str.437-468)  
Nikola Vranješ, Marko Mihajić
Review article
 
Visits: 10.721 *