hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 37 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 18. 1. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Lajpciški lekcionar i njegovi “predlošci” (str.1-28) hrvatskipdf 5 MB
The Lectionary of Leipzig and its “templates” (str.1-28)  
Vuk Tadija Barbarić
Prethodno priopćenje
 
Primjeri preobrazbe u Ričoslovniku iliričkoga, italijanskoga i nimačkoga jezika Josipa Voltića (str.29-40) hrvatskipdf 407 KB
Some examples of conversion in Ričoslovnik iliričkoga, italijanskoga i nimačkoga jezika by Josip Voltić (str.29-40)  
Marijana Horvat, Sanja Perić Gavrančić
Prethodno priopćenje
 
Pleonazmi u hrvatskome standardnom jeziku (str.41-72) hrvatskipdf 596 KB
Pleonasms in the Croatian standard language (str.41-72)  
Lana Hudeček, Kristian Lewis, Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Frazemi u Gospinim plačevima na starohrvatskome jeziku (str.73-100) hrvatskipdf 580 KB
Frazemi u Gospinim plačevima na starohrvatskome jeziku (str.73-100)  
Martina Kramarić
Izvorni znanstveni članak
 
Somatska frazeologija čabarskih govora (str.101-119) hrvatskipdf 606 KB
Somatic phraseology of Čabar speeches (str.101-119)  
Marija Malnar
Izvorni znanstveni članak
 
Neka načela određivanja diskursnih oznaka (str.121-145) hrvatskipdf 411 KB
Some principles for determining discourse markers (str.121-145)  
Magdalena Nigoević
Pregledni rad
 
Uporaba akuzativa bez prijedloga u suvremenom hrvatskom jeziku (str.147-159) hrvatskipdf 420 KB
The usage of the accusative without prepositions in modern Croatian language (str.147-159)  
Vlasta Rišner
Izvorni znanstveni članak
 
Zamjenice u Akademijinu brevijaru (IIIc 12) (str.161-197) hrvatskipdf 515 KB
Pronouns in the Academy’s Breviary (IIIc 12) (str.161-197)  
Marinka Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
Još jedan rukopisni rječnik Ivana Tanzlinghera Zanottija (str.199-260) hrvatskipdf 2 MB
Another dictionary by Ivan Tanzlingher Zanotti in manuscript (str.199-260)  
Nada Vajs Vinja
Izvorni znanstveni članak
 
Prvi, drugi i ini jezici (Marta Medved Krajnović: Od jednojezičnosti do višejezičnosti. Uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam international, 2010, 193 str.) (str.261-264) hrvatskipdf 312 KB
First, second and other languages (Marta Medved Krajnović: Od jednojezičnosti do višejezičnosti. Uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam international, 2010, 193 str.) (str.261-264)  
Marina Bergovec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jezikoslovni pogled na stomatološko nazivlje (Marin Vodanović; Drago Štambuk; Ana Ostroški Anić: Stomatološko nazivlje. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010, 104 str.) (str.264-267) hrvatskipdf 305 KB
The linguistic view at dental terminology (Marin Vodanović; Drago Štambuk; Ana Ostroški Anić: Stomatološko nazivlje. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010, 104 str.) (str.264-267)  
Ivana Brač
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Četiri dijalektne fonološke monografije (A. Celinić; I. Kurtović Budja; A. Čilaš Šimpraga; Ž. Jozić: Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji. Split – Zagreb: Književni krug Split – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2010.) (str.267-275) hrvatskipdf 343 KB
Four dialectal phonological monographies (A. Celinić; I. Kurtović Budja; A. Čilaš Šimpraga; Ž. Jozić: Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji. Split – Zagreb: Književni krug Split – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2010.) (str.267-275)  
Mirjana Crnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O vapora do traekta (Dunja Jutronić: Spliski govor. Split: Naklada Bošković, 2010, 476 str.) (str.275-283) hrvatskipdf 339 KB
From ship to ferryboat (Dunja Jutronić: Spliski govor. Split: Naklada Bošković, 2010, 476 str.) (str.275-283)  
Dijana Ćurković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O govorima otoka Paga II (Silvana Vranić: Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. MORFOLOGIJA. Rijeka: Matica hrvatska Ogranak Novalja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011, 235 str.) (str.283-284) hrvatskipdf 260 KB
On the speeches from the island of Pag II (Silvana Vranić: Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. MORFOLOGIJA. Rijeka: Matica hrvatska Ogranak Novalja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011, 235 str.) (str.283-284)  
Irena Miloš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Blago jezika hrvatskoga (Željka Fink Arsovski; Barbara Kovačević; Anita Hrnjak: Bibliografija hrvatske frazeologije i CD s popisom frazema analiziranih u znanstvenim i stručnim radovima. Zagreb: KNJIGRA, 2010.) (str.285-289) hrvatskipdf 319 KB
The treasures of the Croatian language (Željka Fink Arsovski; Barbara Kovačević; Anita Hrnjak: Bibliografija hrvatske frazeologije i CD s popisom frazema analiziranih u znanstvenim i stručnim radovima. Zagreb: KNJIGRA, 2010.) (str.285-289)  
Martina Kramarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Padež u sintaksi (Sintaksa padeža. Matea Birtić; Dunja Brozović Rončević (ur.). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofski fakultet u Osijeku, 2010.) (str.289-294) hrvatskipdf 326 KB
Case in syntax (Sintaksa padeža. Matea Birtić; Dunja Brozović Rončević (ur.). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofski fakultet u Osijeku, 2010.) (str.289-294)  
Ivana Oraić Rabušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kad govorimo o marketingu, (još uvijek) govorimo engleski (Leksikon marketinga. Jozo Previšić (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet, 2010.) (str.295-296) hrvatskipdf 309 KB
When we speak about marketing, we (still) speak English (Leksikon marketinga. Jozo Previšić (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet, 2010.) (str.295-296)  
Ivanka Rajh
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Germanizmi kajkavskoga književnog jezika (Barbara Štebih Golub: Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2010, 458 str.) (str.297-299) hrvatskipdf 342 KB
German loanwords in the Kajkavian literary language (Barbara Štebih Golub: Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2010, 458 str.) (str.297-299)  
Tatjana Vukadinović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 38.745 *