hrcak mascot   Srce   HID

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement,Vol. 4 No. 1
Publication date: January 1954

Published on HRČAK: 20 January 2012
Table of contents Full text
Utjecaj nove mljekare na higijensku kvalitetu konzumnog mlijeka u gradu Zagrebu (str.1-3) croatianpdf 338 KB
Matija Kovačević
Professional paper
 
Kako organizirati mužnju ovaca da postignemo što bolju kvalitetu mlijeka (str.4-8) croatianpdf 617 KB
Franjo Jardas
Professional paper
 
Kako peremo i pripremamo bućkalice za rad (str.8-10) croatianpdf 302 KB
Matej Markeš
Professional paper
 
Prednosti od zatvaranja boca za mlijeko aluminijskim kapicama (str.10-13) croatianpdf 509 KB
Branko Glavina
Professional paper
 
Naučno-istraživački, prosvjetni i kontrolni rad oko unapređivanja mljekarstva u Holandiji (str.13-17) croatianpdf 1 MB
Aleksandar Konjajev
Professional paper
 
Praksa u Muenchenskoj zadružnoj mljekari (str.17-22) croatianpdf 816 KB
Danko Salopek
Professional paper
 
Nekoliko riječi o praksi studenata agronomije u mljekarama (str.22-23) croatianpdf 280 KB
Vladimir Imrović
News
 
Zanimljivosti iz svijeta (str.24-24) croatianpdf 78 KB
News  
Čitajte i surađujte u Mljekarstvu (str.25-25) croatianpdf 48 KB
News  
Visits: 5.426 *