hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 37. No. 1-2 (73-74)
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 23. 1. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Petrićeva priča o govoru (str.7-21) hrvatskipdf 336 KB
Petrić's Discourse on Language (str.7-21)  
Erna Banić-Pajnić
Izvorni znanstveni članak
 
Giulio Camillo Delmino i duhovna komponenta alkemije (str.23-50) hrvatskipdf 361 KB
Giulio Camillo Delminio and the Spiritual Component of Alchemy (str.23-50)  
Snježana Paušek-Baždar
Izvorni znanstveni članak
 
Zimmermann o historijskom svjedočanstvu (str.51-73) hrvatskipdf 268 KB
Zimmermann on Historical Testimony (str.51-73)  
Ljudevit Hanžek, Dario Škarica
Izvorni znanstveni članak
 
Doprinos Hrvatskog franjevačkog biografskog leksikona upoznavanju hrvatske filozofske baštine (str.75-92) hrvatskipdf 255 KB
Contribution of Croatian Franciscan Biographical Lexicon to Croatian Philosophical Heritage (str.75-92)  
Veronika Reljac
Izvorni znanstveni članak
 
Pavao Skalić i njegov studij na Bečkome sveučilištu (str.95-132) hrvatskipdf 6 MB
Pavao Skalić und sein Studium an der Wiener Universität (str.95-132)  
Jembrih Alojz
Izvorni znanstveni članak
 
Filozofski rukopisi u franjevačkom samostanu u Sumartinu i njihovi autori (str.133-148) hrvatskipdf 976 KB
Philosophical Manuscripts in the Franciscan Monastery in Sumartian and their Authors (str.133-148)  
Vicko Kapitanović
Izvorni znanstveni članak
 
Luciana Borsetto, Andar per l'aria. Temi, miti, generi nel Rinascimento e oltre (str.151-153) hrvatskipdf 176 KB
Željka Metesi Deronjić
Recenzija, Prikaz
 
Draženko Tomić, Kozmološka, antropološka i teodicejska promišljanja u filozofiji Bonifaca Badrova (str.154-158) hrvatskipdf 184 KB
Tvrtko Jolić
Recenzija, Prikaz
 
Frances A. Yates, Umijeće pamćenja (str.158-162) hrvatskipdf 184 KB
Mihaela Girardi-Karšulin
Recenzija, Prikaz
 
Branka Tafra (ur.), Kroatologija, 1(2010) (str.163-166) hrvatskipdf 181 KB
Ana Valjan
Recenzija, Prikaz
 
Wilfried Potthoff †, Aleksandar Jakir, Marko Trogrlić, Nikolaos Trunte (ur.), Dalmatien als europäischer Kulturraum (str.166-170) hrvatskipdf 185 KB
Ivana Skuhala Karasman
Recenzija, Prikaz
 
Dunja Fališevac (ur.), Marin Držić 1508-2008. Zbornik radova (str.171-179) hrvatskipdf 244 KB
Darije Toplak
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 8.225 *