hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 43 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 21. 1. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-7) hrvatskipdf 261 KB
Ostalo  
Radovi sa znanstvenog kolokvija “Kraljevstvo Slavena“ Mavra Orbinija - (re)produkcijski okviri i recepcijski horizonti u četiristoljetnom trajanju (str.11-14) hrvatskipdf 284 KB
Zrinka Blažević
Uvodnik
 
Kraljevstvo Slavena u međunarodnom političkom, ekonomskom i kulturnom kontekstu (o. 1550.-1610.) (str.15-36) hrvatskipdf 348 KB
The Kingdom of the Slavs in Its International Political, Economic and Cultural Context (c. 1550-1610) (Summary) (str.34-36)  
Zdenko Zlatar
Izlaganje sa skupa
 
Mavro Orbini i raskol dubrovačkog patricijata (str.37-56) hrvatskipdf 773 KB
Mavro Orbini and the Factions within the Ragusan Patriciate (Summary) (str.55-56)  
Stjepan Ćosić
Izlaganje sa skupa
 
Izvori Mavra Orbina: addenda et corrigenda (str.57-64) hrvatskipdf 254 KB
Sources of Mavro Orbin: addenda et corrigenda (Summary) (str.64-64)  
Sima Ćirković
Izlaganje sa skupa
 
Orbinijevo izdanje „Ljetopisa popa Dukljanina“: povijesni falsifikat (str.65-80) hrvatskipdf 316 KB
Chronique du prêtre de Dioclée d’ Orbini: falsification historique (Résumé) (str.80-80)  
Solange Bujan
Izlaganje sa skupa
 
Teritorijalna organizacija pripovijedanja u Orbinijevu Kraljevstvu Slavena (str.91-95) hrvatskipdf 321 KB
Territorial Organization of Narrative in Orbini’s The Realm of the Slavs (Summary) (str.95-95)  
Snježana Husić
Izlaganje sa skupa
 
Intertekstualni odnosi između Orbinijeva Kraljevstva Slavena i latinskih historiografskih djela Pavla Rittera Vitezovića (str.97-111) hrvatskipdf 296 KB
Intertextual Relations between Orbini’s The Kingdom of Slavs and Latin Historiographical Works of Pavao Ritter Vitezović (Summary) (str.111-111)  
Zrinka Blažević
Izlaganje sa skupa
 
Titula SANGA i nadležnosti prvih pisara (str.115-147) hrvatskipdf 597 KB
Title SANGA and Responsibilities of First Scribes (Summary) (str.145-147)  
Jasmina Osterman
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog povijesti srednjovjekovnih pavlinskih samostana: prava i povlastice samostana Blažene Djevice Marije na Gariću (Moslavačka gora) (str.149-185) hrvatskipdf 493 KB
Ein Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Paulinerklöster: Rechte und Privilegien des Pauliner Klosters der Heiligen Jungfrau Maria auf Garić (Moslavačka gora) (Summary) (str.184-185)  
Silvija Pisk
Izvorni znanstveni članak
 
Viteški red u službi monarhije. Hospitalci na hrvatskom prostoru u XIII. i XIV. stoljeću (str.187-206) hrvatskipdf 340 KB
A Military Order in the Service of Monarchy. The Hospitallers in the Croatian territory in the 13th and 14th Centuries (Summary) (str.205-206)  
Tomislav Matić
Pregledni rad
 
Hrvatski krajevi u djelu Martina Schwartnera. Prilog istraživanju Staatskunde (str.207-220) hrvatskipdf 309 KB
Croatian Regions in Martin Schwartner’s Work (Summary) (str.220-220)  
Vlatka Leskovec
Prethodno priopćenje
 
Sava Mrkalj, zagrebački eminens (str.221-234) hrvatskipdf 325 KB
Sava Mrkalj, an Eminens in Zagreb (Summary) (str.234-234)  
Drago Roksandić
Izvorni znanstveni članak
 
Moda u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda (str.235-254) hrvatskipdf 794 KB
Fashion under Croatian National Revival (Summary) (str.253-254)  
Katarina Nina Simončić
Prethodno priopćenje
 
Sarajevski atentat – reakcije Hrvata i Srba u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji (str.255-291) hrvatskipdf 466 KB
The Assassination at Sarajevo - Reactions of Croats and Serbs in the Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia (Summary) (str.291-291)  
Željko Karaula
Izvorni znanstveni članak
 
Dr. Ivan Merz, provoditelj Katoličke akcije u Hrvatskoj (str.293-312) hrvatskipdf 344 KB
Dr Ivan Merz, Implementer of Catholic Action in Croatia (Summary) (str.312-312)  
Zdravko Matić
Izvorni znanstveni članak
 
Tri biografije – tri popisa – isti ishod. Vukovarsko međuraće kroz tri židovske biografije (str.313-342) hrvatskipdf 417 KB
Three Biographies – Three Lists – the Same Result. Vukovar between Two World Wars Seen through Three Jewish Biographies (Summary) (str.342-342)  
Lidija Barišić Bogišić
Izvorni znanstveni članak
 
Teror ustaškog režima nad srpskim stanovništvom na području kotareva Vrbovsko, Delnice i Ogulin u proljeće i ljeto 1941. godine (str.343-372) hrvatskipdf 360 KB
Terror of the Ustasha Regime against the Serbian Population in the Territory of the Vrbovsko, Delnice and Ogulin Districts in the Spring and Summer 1941 (Summary) (str.372-372)  
Filip Škiljan
Izvorni znanstveni članak
 
Mjesta stradanja Roma u Međimurju u Drugom svjetskom ratu (str.373-398) hrvatskipdf 330 KB
Locations of the Fallen Roma Victims in Medjimurje in World War II (Summary) (str.398-398)  
Branimir Bunjac
Izvorni znanstveni članak
 
Razvoj hrvatsko-srpskih odnosa na prostoru Benkovca, Obrovca i Zadra u predvečerje rata (ožujak - kolovoz 1991. godine) (str.399-425) hrvatskipdf 342 KB
The Development of the Croatian-Serbian Relations in Benkovac, Obrovac and Zadar on the Eve of War (March-August 1991) (Summary) (str.425-425)  
Slaven Ružić
Izvorni znanstveni članak
 
Autocesta – okosnica rata u zapadnoj Slavoniji (str.427-455) hrvatskipdf 385 KB
Highway - Model of the War in Western Slavonia during the Serbian rebellion (1991.-1995.) (Summary) (str.455-455)  
Domagoj Štefančić
Izvorni znanstveni članak
 
Drugo shvaćanje hrvatskog identiteta. Povodom izlaska teksta Danijela Dzina, Novi pristupi izučavanju ranog hrvatskog identiteta, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest FF u Zagrebu 41 (2009.), 33-54 (str.459-479) hrvatskipdf 335 KB
Vladimir Sokol
Ostalo
 
Sinteza antičke povijesti hrvatskih zemalja. Robert Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana Zagreb: Leykam international, 2009., 290 str. (str.477-479) hrvatskipdf 225 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Donošenje odluka na ranokršćanskim crkvenim saborima. Ramsay MacMullen, Voting About God in Early Church Councils, New Haven & London: Yale University Press, 2006. xii + 170 str. (str.479-481) hrvatskipdf 226 KB
Igor Razum
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Južna Panonija u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju. Hrvoje Gračanin, Južna Panonija u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju (od konca 4. do konca 11. stoljeća), Zagreb: Plejada, 2011., 455 str. (str.481-487) hrvatskipdf 248 KB
Boris Blažina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nova povijest križarskih ratova. Christopher Tyerman, Božji rat: nova povijest križarskih ratova, svezak 1-2, preveli Alka Domić Kunić, Hrvoje Gračanin, TIM press, Zagreb 2010.-2011., 957 str. (str.488-492) hrvatskipdf 238 KB
Tatjana Buhin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Desničini susreti. Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina (ur.), Desničini susreti 2005-2008. Zbornik radova, Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, Plejada, 2009., 313 str. (str.492-498) hrvatskipdf 221 KB
Boris Blažina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Istarska toponomastika u povijesnom kontekstu. Giovanni Radossi, La toponomastica istriota storica, moderna icomparata della città e del territorio di Rovigno d’Istria, Collana degli atti n. 28, Centro di ricerche storiche, Rovigno 2008., 442 str. + 3 topografske karte (str.498-499) hrvatskipdf 221 KB
Drago Roksandić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku. Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre. Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 257 str. (str.500-502) hrvatskipdf 199 KB
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ilirizam prije ilirizma. Zrinka Blažević, Ilirizam prije ilirizma, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2008., 400 str. (str.502-505) hrvatskipdf 231 KB
Dunja Fališevac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest jednog mračnog osjećaja. Marc Ferro, Resentment in History. Preveo na engleski Steven Rendall, Cambridge: Polity Press, 2010., 248 str. (str.505-511) hrvatskipdf 249 KB
Filip Šimetin Šegvić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jedan hrvatski politički emigrant. Tomislav Krolo, Hrvatski politički emigrant 1941.-1991. Zagreb: Vlastita naklada, 2009., str. 488 (str.511-520) hrvatskipdf 261 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
From Time to Space? Current Conceptual Challenges in History and Sociology. Third Annual Seminar of the Bielefeld Graduate School in History and Sociology (Sveučilište u Bielefeldu, Njemačka 7. - 9. veljače 2011.) (str.523-526) hrvatskipdf 241 KB
Aleksandra Đurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodna znanstvena burgološka konferencija „Castrum Bene 12“ (Ljubljana, 28. rujna - 2. listopada 2011.) (str.526-527) hrvatskipdf 256 KB
Silvija Pisk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodna konferencija Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a Vzťahy (do roku 1780)/Slovačka i Hrvatska: povijesne paralele i veze (do godine 1780.)/ Slovakia and Croatia: Historical parallels and Connections (until 1780.) (Bratislava-Levoča, Slovačka, 20.-24. 6. 2011.) (str.528-529) hrvatskipdf 219 KB
Ljiljana Dobrovšak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografija knjiga povijesne tematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2006.-2011. godine (str.531-564) hrvatskipdf 339 KB
Vedran Mulić
Bibliografija
 
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (od sveska 43, godina 2011) (str.565-568) hrvatskipdf 234 KB
Ostalo  
Author and Contributor Guidelines (str.569-572) hrvatskipdf 261 KB
Ostalo  
Autori članaka i rasprava (i) Autori manjih priloga (str.573-575) hrvatskipdf 213 KB
Ostalo  
Posjeta: 65.110 *