hrcak mascot   Srce   HID

Medijske studije, Vol. 1 No. 1-2, 2010.


Medijske studije,Vol. 1 No. 1-2
Datum izdavanja: prosinca 2010.

Objavljen na Hrčku: 25. 1. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj hrvatskipdf 38 KB
Contents engleskipdf 38 KB
Kazalo  
Uvodnik (str.1-1) hrvatskipdf 25 KB
Editor’s note (str.2-2) engleskipdf 24 KB
Viktorija Car
Uvodnik
 
Charting the Evolution of Journalism: the Horizon of Democracy (str.3-16) engleskipdf 130 KB
Skiciranje evolucije novinarstva: vidokrug demokracije (str.17-17)  
Peter Dahlgren
Pregledni rad
 
Mitovi i istine o novinarskoj profesiji-imidž novinara u hrvatskoj javnosti (str.20-38) hrvatskipdf 233 KB
Myths and Truths of Journalism as a Profession-The image of Journalists in the Croatian Public (str.39-39)  
Igor Kanižaj, Božo Skoko
Izlaganje sa skupa
 
Osobine medijskih publika i povjerenje u medije (str.40-53) hrvatskipdf 209 KB
Characteristics of Media Audiences and Trust in the media (str.54-54)  
Antonija Čuvalo
Izlaganje sa skupa
 
Etički prijepori i vjerodostojnost dnevnih novina-analiza tekstova s naslovnica Jutarnjeg lista i Večernjeg lista (str.55-63) hrvatskipdf 125 KB
Ethical Disputes and Credibility of Daily Newspapers-Content Analysis of Front Page Newspaper Articles in Jutarnji list and Večernji list (str.64-64)  
Dunja Majstorović
Izlaganje sa skupa
 
Ispravak: pokazatelj vjerodostojnosti medija (str.65-76) hrvatskipdf 154 KB
Correction: An Indicator of Media Credibility (str.77-77)  
Gordana Vilović
Izlaganje sa skupa
 
Radio: medij neiskorištenog povjerenja (str.78-89) hrvatskipdf 148 KB
Radio: The Media of Not Capitalized Trust (str.90-90)  
Marina Mučalo
Izlaganje sa skupa
 
Televizija u novomedijskom okruženju (str.91-103) hrvatskipdf 172 KB
Television in a New Media Environment (str.104-104)  
Viktorija Car
Izlaganje sa skupa
 
Izvori vijesti u središnjim informativnim emisijama entitetskih javnih televizija u Bosni i Hercegovini i komercijalne NTV Hayat (str.105-121) hrvatskipdf 202 KB
Information Sources on Primetime News Programs of Entity Public Service Television Stations in B&H and Commercial NTV Hayat (str.122-122)  
Zarfa Hrnjić
Izlaganje sa skupa
 
Javljanje uživo u informativnoj televizijskoj emisiji kao faktor (ne)vjerodostojnosti (str.123-134) hrvatskipdf 172 KB
Live Reporting in a News / Current Affairs TV Show as a Factor of (Non) Credibility (str.135-135)  
Tena Perišin
Izlaganje sa skupa
 
Konceptualne metafore u političkim intervjuima (str.136-155) hrvatskipdf 229 KB
Conceptual Metaphors in Political Interviews (str.156-156)  
Nikolina Borčić
Izlaganje sa skupa
 
Novi mediji i odnosi s javnošću (str.157-169) hrvatskipdf 198 KB
New Media and Public Relations (str.170-170)  
Renata Demeterffy Lančić
Izlaganje sa skupa
 
Luka Brajnović – od vjernosti sebi do vjerodostojnosti profesije (str.171-182) hrvatskipdf 200 KB
Luka Brajnović – From Fidelity to Oneself towards Credibility of Profession (str.183-183)  
Danijel Labaš
Izlaganje sa skupa
 
Koncept vjerodostojnosti televizijske i internetske vijesti (informacije): kritička analiza (str.184-196) hrvatskipdf 440 KB
The Concept of Credibility (Validity) in Television and Internet News Discourse: Critical Analysis (str.197-197)  
Boris Ružić
Izlaganje sa skupa
 
Mladi novinari u Vojvodini (str.198-205) hrvatskipdf 110 KB
Young Journalists in Vojvodina (str.206-206)  
Smiljana Milinkov
Izlaganje sa skupa
 
Book Reviews  
Prikazi i anotacije (str.208-220) hrvatskipdf 133 KB
Gordana Vilović, Marina Mučalo, Zlatan Krajina, Damir Jugo, Ifigenija Račić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 47.404 *