hrcak mascot   Srce   HID

Poredbeno pomorsko pravo, Vol.50 No.165

Datum izdavanja: Prosinac 2011.

Objavljen na Hrčku: 03.02.2012.
Sadržaj Puni tekst
Polazne crte u Sredozemnome moru : s posebnim osvrtom na pitanje korekcije ravnih polaznih crta Republike Hrvatske (str.1-73) hrvatskipdf 2 MB
Baselines in the Mediterranean Sea : with special reference to the issue of the correction of the Croatian straight baselines (str.1-73)  
Marina Vokić Žužul, Valerija Filipović
Izvorni znanstveni članak
 
Uvođenje poreza po tonaži broda u pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske (str.75-89) hrvatskipdf 238 KB
The introduction of a tonnage tax regime into the Croatian maritime legislation (str.75-89)  
Dorotea Ćorić
Izvorni znanstveni članak
 
Opće i posebno ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj stranoj sudskoj praksi (str.91-115) hrvatskipdf 247 KB
General and special limitation of liability for maritime claims in the recent decisions of foreign courts (str.91-115)  
Jasenko Marin
Izvorni znanstveni članak
 
Pomorskopravni institut uklanjanja podrtina - koncepcijska razmatranja i kritika pravnog uređenja u hrvatskom pomorskom pravu (str.117-163) hrvatskipdf 328 KB
The maritime law institute of wreck removal - conceptual considerations and the critics of the legal regulation in the Croatian maritime law (str.117-163)  
Adriana Vincenca Padovan, Vesna Skorupan Wolff
Izvorni znanstveni članak
 
Neki problemi vezani uz uređenje elektroničkih prijevoznih isprava i poticanje elektroničke trgovine u Roterdamskim pravilima (str.165-193) hrvatskipdf 262 KB
Some issues related to electronic alternatives to transport documents and promotion of electronic commerce under the Rotterdam Rules (str.165-193)  
Ivana Oršulić, Božena Bulum
Izvorni znanstveni članak
 
Let prema europskom nebu (str.195-216)  
Reaching for the European sky (str.195-216) engleskipdf 226 KB
Iva Savić, Ana Kapetanović
Izvorni znanstveni članak
 
Naoružani stražari na brodovima : osiguranje i odgovornost (str.217-268)  
Armed guards on vessels : insurance and liability (str.217-268) engleskipdf 418 KB
Mišo Mudrić
Pregledni rad
 
Zajednička pomorska transportna politika Europske unije - zaštita i očuvanje morskog okoliša (str.269-304)  
The common maritime transport policy of the European Union - the protection and preservation of the marine environment (str.269-304) engleskipdf 233 KB
Ivana Keser
Pregledni rad
 
Predgovor (str.305-308) hrvatskipdf 146 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, 2002. : (prijevod) (str.310-361) hrvatskipdf 282 KB
Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002 (str.310-361)  
Jasenko Marin, Adriana Vincenca Padovan, Mišo Mudrić, Međunarodna pomorska organizacija (IMO)
Ostalo
 
IMO rezerva i smjernice za primjenu Atenske konvencije : (prijevod) (str.362-383) hrvatskipdf 188 KB
IMO Reservation and Guidelines for implementation of the Athens Convention (str.362-383)  
Dorotea Ćorić, Adriana Vincenca Padovan, Jasenko Marin, Mišo Mudrić, Međunarodna pomorska organizacija (IMO)
Ostalo
 
Pojam uzroka štete : (prikaz presude) (str.385-390) hrvatskipdf 146 KB
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
Odmjeravanje visine naknade štete pomorcu : (prikaz presude) (str.391-394) hrvatskipdf 131 KB
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
Naknada iz kolektivnog ugovora zbog gubitka pomorskog zvanja : (prikaz presude) (str.395-399) hrvatskipdf 133 KB
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere vraćanja tužitelja na rad : (prikaz presude) (str.400-401) hrvatskipdf 127 KB
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
Pravo na žalbu protiv rješenja o dosudi stvari prodane neposrednom pogodbom : (prikaz presude) (str.402-403) hrvatskipdf 114 KB
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
Garancija na poziv ili jamstvo : (prikaz presude) (str.405-409) hrvatskipdf 169 KB
Zoran Tasić
Ostalo
 
Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo : (izvješće) (str.411-414) hrvatskipdf 116 KB
Ivana Oršulić
Recenzija, Prikaz
 
Priznanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH Jadranskom zavodu (str.415-416) hrvatskipdf 95 KB
Božena Bulum
Vijest
 
Međunarodno pravo (autor: V.Đ.Degan)(Zagreb, Školska knjiga, 2011.) : (prikaz knjige) (str.417-424) hrvatskipdf 163 KB
Marina Vokić Žužul
Recenzija, Prikaz
 
Europsko prometno pravo (autori: N.Radionov, T.Ćapeta, J.Marin, B.Bulum, A.Kumpan, N.Popović, I.Savić)(Zagreb, Pravni fakultet, 2011.) : (prikaz knjige) (str.425-437) hrvatskipdf 208 KB
Adriana Vincenca Padovan
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 25.663 *