hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.19 No.2

Datum izdavanja: Veljača 2012.

Objavljen na Hrčku: 08.02.2012.
Sadržaj Puni tekst
CONVICTED DRUNK DRIVERS IN AN ELECTRONICALLY MONITORED HOME DETENTION PROGRAM: A THREE-YEAR STUDY ON EXIT STATUS AND SUBSEQUENT RECIDIVISM (str.1-10) engleskipdf 295 KB
OSOBE OSUĐENE ZBOG VOŽNJE U PIJANOM STANJU UKLJUČENE U PROGRAM ELEKTRONSKOG NADZORA U KUĆI: TROGODIŠNJE ISTRAŽIVANJE STATUSA PRI ZAVRŠETKU PROGRAMA I RECIDIVIZMA NAKON PROGRAMA (str.10-10)  
Sudipto Roy
Izvorni znanstveni članak
 
SNAGE DJECE I MLADIH U RIZIKU PRI ULASKU U SUSTAV INTERVENCIJA: SPECIFIČNOSTI OBZIROM NA SPOL (str.11-26) hrvatskipdf 343 KB
STRENGTHS OF CHILDREN AND YOUTH AT RISK ENTERING INTERVENTION SYSTEM: GENDER SPECIFICS (str.26-26)  
Ivana Maurović
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANOST RANIH RODITELJSKIH PORUKA I NEŽELJENIH OBLIKA PONAŠANJA DJECE OSNOVNOŠKOLSKE DOBI (str.27-43) hrvatskipdf 354 KB
CORRELATION BETWEEN EARLY PARENTAL MESSAGES AND TYPES OF UNDESIRABLE BEHAVIOUR IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN (str.40-40)  
Josip Janković, Maja Laklija
Izvorni znanstveni članak
 
KOCKANJE ZAGREBAČKIH ADOLESCENATA – ULOGA PSIHOPATSKIH OSOBINA, RIZIČNOG I DELINKVENTNOG PONAŠANJA (str.45-55) hrvatskipdf 329 KB
GAMBLING OF ADOLESCENTS IN ZAGREB – ROLE OF PSYCHOPATHIC TRAITS, RISK AND DELINQUENT BEHAVIOUR (str.55-55)  
Dora Dodig, Neven Ricijaš
Izvorni znanstveni članak
 
ŽENE OVISNICE – RAZLIKE U OBILJEŽJIMA OBITELJI I OBILJEŽJIMA PSIHOSOCIJALNOG RAZVOJA IZMEĐU ŽENA I MUŠKARACA OVISNIKA O DROGAMA (str.57-71) hrvatskipdf 333 KB
FEMALE ADDICTS – DIFFERENCES IN FAMILIAL AND PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENTAL FEATURES WITNESSED BETWEEN FEMALE AND MALE ADDICTS (str.71-71)  
Jadranka Ivandić Zimić
Izvorni znanstveni članak
 
SPECIFIČNOSTI SAVJETOVANJA MALOLJETNIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA (str.73-89) hrvatskipdf 354 KB
SPECIFICITIES OF COUNSELING JUVENILE OFFENDERS (str.89-89)  
Gabrijela Ratkajec Gašević
Pregledni rad
 
PROMIŠLJANJA O ETIČKIM DILEMAMA U PRIPREMI STUDENATA SOCIJALNE PEDAGOGIJE ZA DJELOVANJE U PRAKSI (str.91-102) hrvatskipdf 292 KB
REFELECTIONS ON ETHICAL DILEMMAS DURING THE STUDY OF SOCIAL PEDAGOGY (str.102-102)  
Melita Horvat, Domagoj Kolačko, Miranda Novak, Josipa Bašić
Stručni rad
 
PRIKAZ KNJIGE Josipa Bašić, Sonja Grozić-Živolić (urednice): Zajednice koje brinu: model prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih: razvoj, implementacija i evaluacija prevencije u zajednici, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Istarska županija, Zagreb – Pula, 2010. (str.103-104) hrvatskipdf 200 KB
Josipa Mihić, Miranda Novak
Recenzija, Prikaz
 
PRIKAZ KNJIGE Zdravka Poldrugač, Dejana Bouillet, Neven Ricijaš (urednici): Socijalna pedagogija – znanost, profesija i praksa u Hrvatskoj, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, 2011. (str.105-106) hrvatskipdf 227 KB
Irena Cajner Mraović
Recenzija, Prikaz
 
NAJAVA SKUPA 8. međunarodni znanstveni skup ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA (str.107-108) hrvatskipdf 165 KB
Vijest  
PRIKAZ SKUPA Resilience – Why bother? Brighton, 06.-07.04.2011. (str.109-110) hrvatskipdf 170 KB
Ivana Maurović
Recenzija, Prikaz
 
PRIKAZ SKUPA „Moči stroke“ Združenje za socijalno pedagogiko Rogla, 21. – 23. listopada, 2011. (str.111-111) hrvatskipdf 168 KB
Gabrijela Ratkajec Gašević
Recenzija, Prikaz
 
PRIKAZ SKUPA Okrugli stol „Izazovi provedbe posebne obaveze uključivanja u individualni i grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade“ Zagreb, 7.10.2011. (str.113-113) hrvatskipdf 163 KB
Gabrijela Ratkajec Gašević
Recenzija, Prikaz
 
PRIKAZ SKUPA Deseta obljetnica rada Stručnih službi za izvansudsku nagodbu u predkaznenom postupku prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima u RH Zagreb, 17.11.2011.g. (str.115-115) hrvatskipdf 164 KB
Anja Mirosavljević
Recenzija, Prikaz
 
PRIKAZ SKUPA „Kockanje mladih – istraživanje i iskustva iz prakse u Hrvatskoj“ Zagreb, 11. studenoga 2011. (str.117-117) hrvatskipdf 167 KB
Dora Dodig
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 16.645 *