hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 13 No. 3
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 9. 2. 2012.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.2-3) hrvatskipdf 112 KB
FOREWORD (str.2-3) engleskipdf 112 KB
Uvodnik  
DINAMIKA UČENJA I IZVOĐENJA GIMNASTIČKIH ELEMENATA U TJELESNOJ I ZDRAVSTVENOJ KULTURI – RAZLIKE PO SPOLU (str.4-24) hrvatskipdf 296 KB
GENDER-BASED PROGRESSION AND ACQUISITION OF GYMNASTIC SKILLS IN PHYSICAL EDUCATION (str.4-24) engleskipdf 296 KB
Suncica Delas Kalinski, Durdica Miletic, Ana Bozanic
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIJALNO-KONTEKSTUALNE ODREDNICE RODITELJSKOG PONAŠANJA OČEVA I MAJKI PREDŠKOLSKE DJECE (str.25-55) hrvatskipdf 247 KB
SOCIAL-CONTEXTUAL DETERMINANTS OF PARENTAL BEHAVIOUR OF PRESCHOOL CHILDREN'S MOTHERS AND FATHERS (str.25-55) engleskipdf 247 KB
Ana Štironja Borić, Sanda Roščić, Maja Sedmak, Anja Šepčević, Gordana Keresteš
Ostalo
 
POVEZANOST STUPNJA AUTONOMIJE MOTIVACIJE, AKADEMSKOG USPJEHA I PSIHIČKOG ZDRAVLJA (str.56-87) hrvatskipdf 256 KB
THE CORRELATION CONSIDERING THE DEGREE OF AUTONOMOUS MOTIVATION, ACADEMIC ACHIEVEMENT AND MENTAL HEALTH (str.56-87) engleskipdf 256 KB
Tena Velki
Prethodno priopćenje
 
REKONCEPTUALIZACIJA KURIKULA RANOG ODGOJA I GRAĐANSKE KOMPETENCIJE DJETETA (str.88-116) hrvatskipdf 238 KB
THE RECONCEPTUALIZATION OF EARLY CHILDHOOD CURRICULUM AND CHILDREN’S CIVIC COMPETENCES (str.88-116) engleskipdf 238 KB
Edita Slunjski, Biserka Petrović-Sočo
Prethodno priopćenje
 
UPORABA UMJETNIH NEURONSKIH MREŽA U PREDVIĐANJU PROFESIONALNIH KRETANJA MATURANATA (str.117-141) hrvatskipdf 463 KB
USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TO PREDICT PROFESSIONAL MOVEMENTS OF GRADUATES (str.117-141) engleskipdf 463 KB
Zoran Miljkovic, Milica Gerasimovic, Ljiljana Stanojevic, Ugljesa Bugaric
Prethodno priopćenje
 
MISAONE STRUKTURE I MATEMATIČKO POSTIGNUĆE DJECE S BLAŽIM INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA (str.142-176) hrvatskipdf 280 KB
THINKING STRUCTURES AND MATHEMATICAL ACHIEVEMENTS IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES (str.142-176) engleskipdf 280 KB
Aleksandra Đurić-Zdravković, Mirjana Japundža-Milisavljević, Dragana Maćešić-Petrović
Prethodno priopćenje
 
HRVATSKI S GRAMATIKOM ILI BEZ NJE (str.177-200) hrvatskipdf 243 KB
CROATIAN WITH OR WITHOUT GRAMMAR (str.177-200) engleskipdf 243 KB
Vesna Požgaj Hadži, Maša Plešković, Tomislav Ćužić
Prethodno priopćenje
 
ULOGA NATJECANJA U KURIKULU NASTAVE INFOMATIKE (str.201-231) hrvatskipdf 260 KB
ROLE OF THE COMPETITIONS IN THE CURRICULA OF TEACHING COMPUTER SCIENCE (str.201-231) engleskipdf 260 KB
Ljerka Jukić, Ivan Matić
Stručni rad
 
NOVOSTI I DOGAĐAJI (str.232-288) hrvatskipdf 380 KB
NEWS AND EVENTS (str.232-288) engleskipdf 380 KB
Vijest  
IZDANJA (str.289-291) hrvatskipdf 439 KB
BOOKS:OVERVIEW (str.289-291) engleskipdf 439 KB
Ostalo  
Posjeta: 15.387 *