hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 49 No. 1, 2006.


Arhivski vjesnik,Vol. 49 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2006.

Objavljen na Hrčku: 27. 12. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Rad arhiva u uvjetima suprotstavljenih utjecaja: država - društvo - korisnici (str.7-19) hrvatskipdf 126 KB
Functioning of archives in conditions of opposed influences: state - society - users (str.7-19)  
Stjepan Ćosić, Vlatka Lemić
Pregledni rad
 
Marko Lauro Ruić (1736-1808) kao sakupljač i obrađivač diplomatičke građe (str.21-33) hrvatskipdf 135 KB
Marko Lauro Ruić (1736-1808), as a collector and interpreter of charters (str.21-33)  
Mirjana Matijević Sokol
Izvorni znanstveni članak
 
Uredsko poslovanje i registratura Hrvatsko-slavonskog namjesništva (1854-1861) (str.35-76) hrvatskipdf 5 MB
Records management and registry system of Croatian-Slavonic Regency (1854-1861) (str.35-76)  
Rajka Bućin
Izvorni znanstveni članak
 
Projekt sređivanja i digitalizacije zemljišnih knjiga (str.77-90) hrvatskipdf 96 KB
Land registry book reform and digitizing project (str.77-90)  
Ljiljana Antonić
Stručni rad
 
Prikupljanje, odabir, obrada i pohrana dokumenata sa službenih mrežnih stranica tijela javne vlasti Republike Hrvatske (str.91-106) hrvatskipdf 547 KB
Collection, selection, processing and storage of documents from the official websites of the public authority bodies of the Republic of Croatia (str.91-106)  
Ana Garvas Delić, Miroslav Milinović
Izlaganje sa skupa
 
Arhivsko gradivo u elektroničkom obliku: mogućnosti zaštite i očuvanja na dulji vremenski rok (str.107-121) hrvatskipdf 135 KB
Digital archival materials: possibilities for their protection and long-term preservation (str.107-121)  
Hrvoje Stančić
Pregledni rad
 
Prilog poznavanju ustanova: Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Hrvatske (1947-1992) (str.123-138) hrvatskipdf 107 KB
Contribution to the history of institutions: Union of the Associations of Battlemen of the National Liberation War in Croatia (1947-1992) (str.123-138)  
Marijana Jukić
Pregledni rad
 
Ustroj Željezničke uprave Zagreb (1945-1947) (str.139-152) hrvatskipdf 116 KB
Organization of the Railroad Administration in Zagreb (1945-1947) (str.139-152)  
Siniša Lajnert
Pregledni rad
 
18. međunarodno savjetovanje "Arhivska praksa 2005" Tuzla, Bosna i Hercegovina, 29.-30. rujna 2005. (str.153-155) hrvatskipdf 47 KB
Živana Heđbeli
Ostalo
 
15. međunarodni arhivski dan. Trst, Italija, 21. listopada 2005. (str.156-160) hrvatskipdf 65 KB
Martin Modrušan
Ostalo
 
Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog arhiviranja. Radenci, Slovenija, 5.–7. travnja 2006. (str.161-163) hrvatskipdf 51 KB
Živana Heđbeli
Ostalo
 
3. konferencija Federacije rumunjskih arhivista. Constanta, Rumunjska, 10.–12. svibnja 2006. (str.164-165) hrvatskipdf 38 KB
Silvija Babić
Ostalo
 
7. europska konferencija o arhivima "Arhivist: zanimanje budućnosti u Europi". Varšava, Poljska, 18.–20. svibnja 2006 (str.166-170) hrvatskipdf 72 KB
Ivana Prgin
Ostalo
 
11. međunarodna konferencija "Informacijska tehnologija i novinarstvo: komunikacija znanja". Dubrovnik, 22.–26. svibnja 2006. (str.171-172) hrvatskipdf 49 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
Vremeplov – program restauriranih hrvatskih filmova iz fundusa Hrvatske kinoteke u sklopu 53. festivala igranog filma u Puli. Pula, 15.–22. srpnja 2006. (str.173-175) hrvatskipdf 48 KB
Juraj Kukoč
Ostalo
 
8. škola medijske kulture. Varaždinske Toplice, 19.–29. kolovoza 2006. (str.176-177) hrvatskipdf 41 KB
Juraj Kukoč
Ostalo
 
19. međunarodno savjetovanje "Arhivska praksa 2006". Tuzla, Bosna i Hercegovina, 21.–22. rujna 2006. (str.179-181) hrvatskipdf 58 KB
Živana Heđbeli
Ostalo
 
Der Archivar, 58, 1, 3(2005); 59, 1, 2(2006) (str.183-188) hrvatskipdf 65 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 50(2003); 51(2004) (str.188-189) hrvatskipdf 32 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives, 29, 111(2004) (str.190-193) hrvatskipdf 43 KB
Ladislav Dobrica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlanti, 1-2(2005) (str.192-196) hrvatskipdf 55 KB
Hrvoje Kekez
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria, the Journal of the Association of Canadian Archivists, 57(2004); 59 (2005) (str.197-204) hrvatskipdf 50 KB
Rajka Bućin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
American Archivist, 66, 1(2003); 67, 2(2004); 68, 1(2005) (str.204-222) hrvatskipdf 109 KB
Silvija Babić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Journal of the Society of Archivists, 25, 2(2004) (str.223-225) hrvatskipdf 43 KB
Mario Fabekovec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives and Manuscripts, the Journal of the Australian Society of Archivists, 32, 2(2004) (str.225-228) hrvatskipdf 47 KB
Ivan Majnarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archival Science – International Journal on Recorded Information, 1-2, 3-4(2004) (str.228-233) hrvatskipdf 62 KB
Snježana Ivanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Comma, 1, 2, 3-4(2004) (str.233-242) hrvatskipdf 93 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 27, 1, 2(2004); 28, 1, 2(2005) (str.242-260) hrvatskipdf 124 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tkalčić, godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 9(2005) (str.260-261) hrvatskipdf 47 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : arhivski vodič. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2005. 1078 str. (str.261-264) hrvatskipdf 51 KB
Ivan Majnarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Inventari fonda Veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru godine 1325.-1385. Zadar : Državni arhiv u Zadru, 2006. 458 str. (str.264-266) hrvatskipdf 53 KB
Dubravka Kolić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bajić-Žarko, N. Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju : katastar Dalmacije 1823-1975 : inventar. Split : Hrvatski državni arhiv ; Državni arhiv u Splitu, 2006. (str.267-269) hrvatskipdf 41 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Škrabec, M. Narod naš dokaze hrani : stare razglednice. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2005. (str.269-270) hrvatskipdf 32 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Suhadolnik, J. Osebnosti mesta Ljubljane – portretna serija fototeke: inventar. Ljubljana : Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2005. 258 str. (str.270-272) hrvatskipdf 34 KB
Hrvoje Gržina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Molnar, B., Topolovec, M., Horvat, K. Knjiga pisama : izbor iz fundusa Državnog arhiva u Zagrebu. Zagreb : Zagrebačko arhivističko društvo ; Državni arhiv u Zagrebu, 2005. (str.272-273) hrvatskipdf 33 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nougaret, Ch., Galland, B. Les instruments de recherche dans les archives. Paris : Direction des Archives de France, 1999. (str.273-274) hrvatskipdf 33 KB
Ivana Prgin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kukuljica, M. Zaštita i restauracija filmskog gradiva. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2004. 341 str. (str.275-278) hrvatskipdf 50 KB
Martina Kelava
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam Vilim Matić (30. 7. 1952. – 12. 5. 2006.) (str.279-280) hrvatskipdf 36 KB
Stjepan Sršan
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prinove arhivskoga gradiva Hrvatskoga državnog arhiva u prvih devet mjeseci 2006. (str.281-288) hrvatskipdf 77 KB
Dinko Majcen
Ostalo
 
Izdanja Hrvatskoga državnog arhiva (1899-2006) (str.289-294) hrvatskipdf 75 KB
Dijana Mikšić
Bibliografija
 
Posjeta: 43.260 *