hrcak mascot   Srce   HID

Muzejski vjesnik : Glasilo muzeja sjeverozapadne Hrvatske,Vol. 2. No. 2.
Datum izdavanja: siječnja 1979.

Objavljen na Hrčku: 15. 2. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Za organiziraniju obradu "terena" (str.1-3) hrvatskipdf 2 MB
Dragutin Feletar
Crtice
 
Proslava 40. godišnjice Muzeja Varaždinske Toplice (str.3-7) hrvatskipdf 3 MB
Stjepan Hajduk
Kratko priopćenje
 
Muzej u Varaždinskim Toplicama. Razmatranje povodom proslave 40. godišnjice postojanja, rada i djelovanja Muzeja (str.7-9) hrvatskipdf 2 MB
Antun Bauer
Crtice
 
Galerija i nova umjetnička praksa (str.10-11) hrvatskipdf 2 MB
Marijan Špoljar
Crtice
 
O djelovanju Muzeja Moslavine u Kutini (str.13-14) hrvatskipdf 3 MB
Damjan Lapajne
Pregledni rad
 
Izložba "Tito u Varaždinu" (str.15-16) hrvatskipdf 2 MB
Ivanka Štager
Kratko priopćenje
 
Istraživanje radničkog pokreta i NOB-e u Moslavini (str.16-19) hrvatskipdf 3 MB
Božidar Gerić
Pregledni rad
 
Mjesta muzeja sjeverozapadne Hrvatske 1835. godine (str.19-21) hrvatskipdf 2 MB
Ante E. Brlić
Pregledni rad
 
Zavičajna muzejska zbirka u Đelekovcu (str.21-24) hrvatskipdf 3 MB
Franjo Horvatić
Kratko priopćenje
 
Prilozi za povijest Vinice (str.24-27) hrvatskipdf 3 MB
Tomislav Đurić
Pregledni rad
 
Etnološke izložbe varaždinskog Muzeja (str.28-31) hrvatskipdf 3 MB
Libuše Kašpar
Kratko priopćenje
 
Otkup etnografske građe u Međimurju (str.31-34) hrvatskipdf 3 MB
Ljubica Ramušćak
Kratko priopćenje
 
Arheološka istraživanja u Međimurju u 1978. godini (str.35-37) hrvatskipdf 3 MB
Josip Vidović
Kratko priopćenje
 
Uz problem istraživanja neolita i eneolita u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (str.37-40) hrvatskipdf 3 MB
Zorko Marković
Pregledni rad
 
Zaštitna arheološka istraživanja u Martinu na Muri (str.40-43) hrvatskipdf 3 MB
Željko Tomičić
Prethodno priopćenje
 
Zaštitno iskapanje u Svetom Petru Ludbreškom (str.44-46) hrvatskipdf 3 MB
Marina Šimek
Prethodno priopćenje
 
O nalazu glinenog pećnjaka u Čakovcu (str.47-48) hrvatskipdf 2 MB
Vladimira Pavić
Prethodno priopćenje
 
O rekonstrukciji i konzerviranju keramike s arheoloških nalazišta (str.49-52) hrvatskipdf 3 MB
Josip Fluksi
Pregledni rad
 
Tri vrijedne knjige (str.52-53) hrvatskipdf 2 MB
Dragutin Feletar
Kratko priopćenje
 
XXIX. savjetovanje o povijesnoj stambenoj arhitekturi (str.54-56) hrvatskipdf 2 MB
Libuše Kašpar
Sažetak sa skupa
 
Proslava 100. godišnjice HAD-a i neka pitanja uz nju (str.56-57) hrvatskipdf 2 MB
Zorko Marković
Kratko priopćenje
 
Zaštitno iskapanje u Beketincu (str.57-59) hrvatskipdf 2 MB
Zoran Homen
Prethodno priopćenje
 
Jedan od oblika informiranja o akcijama muzeja (str.59-60) hrvatskipdf 1 MB
Zoran Homen
Crtice
 
Posjeta: 9.653 *