hrcak mascot   Srce   HID

Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja,Vol. 10 No. 19
Datum izdavanja: lipnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 17. 2. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Kazalo (str.3-3) hrvatskipdf 71 KB
Contents (str.3-3) engleskipdf 71 KB
Kazalo  
Military Border in Practice: Slavonian Border in 1578  
Vojnokrajiške institucije u praksi: Slavonska krajina 1578. godine (str.5-44) hrvatskipdf 683 KB
Danijela Cofek, Nataša Štefanec
Izvorni znanstveni članak
 
Reconstruction Efforts to Determine the Total Population Numbers in Military Frontier's Varazdin Generalate and in Krizevci County for the Period Late 16th to Early 18th Century  
Pokušaj rekonstrukcije ukupnog broj stanovnika Varaždinskog generalata i Križevačke županije od kraja 16. do početka 18. stoljeća (str.45-57) hrvatskipdf 161 KB
Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Destiny of the Germans in Baranya County and in the Baranya Triangle after the II. World War  
Sudbina Nijemaca u županiji Baranji i u Baranjskom trokutu nakon Drugog svjetskog rata (str.58-65)  
Schicksal der Deutschen im Baranya Komitat und im Baranya Dreieck nach dem Zweiten Weltkrieg (str.58-65) njemačkipdf 295 KB
András Mérei, Gábor Szalai, Lóránt Bali
Stručni rad
 
Migration to Southern Hungary across the Drava and Sava River at the End of the XIX Century  
Migracija iz južne Madarske preko Drave i Save krajem XIX. stoljeća (str.66-76) hrvatskipdf 164 KB
Béla Makkai
Izvorni znanstveni članak
 
Križevci Great Guild  
Križevački veliki ceh (str.77-96) hrvatskipdf 1 MB
Ozren Blagec
Izvorni znanstveni članak
 
Doprinos Podravine prehrani Hrvatske u Prvom svjetskom ratu (str.97-118) hrvatskipdf 663 KB
Contribution of Podravina in Feeding Croatia in the First World War (str.97-118)  
Mira Kolar Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
Lada - "Lepi Ivo" (Beautiful Ivo) – Ivanjdan (Feast Day Of St. John) - With a Special Overview of the Songs and Customs of Podravina Croatians in Hungary  
Lada - "Lepi Ivo" - Ivanjdan - s posebnim osvrtom na popijevke i običaje podravskih Hrvata u Mađarskoj (str.119-142) hrvatskipdf 236 KB
Đuro Franković
Izvorni znanstveni članak
 
“Be Loyal to the Emperor” and “In God’s Hands and Courageous Luck”. Warasdiner 1538 - 1913  
"Budi odan caru" i "Što bog dade i sreća junačka". Warasdiner 1538. - 1913. (str.143-160) hrvatskipdf 621 KB
Željko Karaula
Izvorni znanstveni članak
 
360 godina organiziranog čitanja i knjižničarenja u Koprivnici (Knjižnice i čitaonice grada Koprivnice 1650. - 2010. : spomenica Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica. Izdavač: Knjižnica i čitaonica "Fran Galović", Koprivnica, 2010., 301 str.) (str.161-163) hrvatskipdf 87 KB
Mario Kolar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, volumen VI, br. 6, 2010., 271 str. (str.163-164) hrvatskipdf 74 KB
Mario Kolar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Peklić: Križevačka tragetkinja Nina Vavra u hramu hrvatske Talije, Križevci 2010., 260 Str. (str.165-166) hrvatskipdf 73 KB
Jelena Prugović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Damir Demonja, Pavlo Ružić: Ruralni turizam u Hrvatskoj, s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima, Meridijani, Samobor 2010./2011., 320 Str. (str.166-167) hrvatskipdf 61 KB
Petar Feletar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Eva Gyulai, Zita Horvath, Eva Turbuly: Gospodarstvo i društvo međimurskog vlastelinstva u 17. i 18. stoljeću, Županijski arhiv, Zalaegerszeg 2010., 510 Str. (str.167-168) hrvatskipdf 61 KB
Dragutin Feletar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kršćanska baština i plemstvo u hrvatsko-mađarskoj pograničnoj regiji, znanstveni skup, Kalnik 16-17. listopada 2010. (str.169-171) hrvatskipdf 68 KB
Ivan Peklić
Vijest
 
Posjeta: 12.791 *