hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studenoga 2006.

Objavljen na Hrčku: 1. 11. 2007.
Sadržaj Puni tekst
HOMONIMNI PRILOZI U HRVATSKOGLAGOLJSKIM TEKSTOVIMA (str.1-14) hrvatskipdf 2 MB
HOMONYMIC ADVERBS IN CROATIAN GLAGOLITIC TEXTS (str.1-14)  
Tanja Kuštović
Izvorni znanstveni članak
 
IZBOR IZ "KUĆNIKA" U "DANICI ILIRSKOJ" (str.15-21) hrvatskipdf 940 KB
EXCERPTS FROM "KUĆNIK" PUBLISHED IN "DANICA ILIRSKA" (str.15-21)  
Josip Vučković
Pregledni rad
 
PRIRODNI JEZIK KAO PREDMET LINGVISTIKE (str.25-37) hrvatskipdf 2 MB
NATURAL LANGUAGE AS SUBJECT MATTER OF LINGUISTICS (str.25-37)  
Janusz Bańczerowski
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKI PRIJEVODNI EKVIVALENTI STRUČNOG NAZIVLJA U PARČIĆEVIM RJEČNICIMA (str.41-51) hrvatskipdf 2 MB
CROATIAN TRANSLATION EQIVALENTS FOR THE TERMINOLOGY IN PARČIĆ'S DICTIONARIES (str.41-51)  
Marija Turk
Izvorni znanstveni članak
 
SEMANTIČKA PRILAGODBA NADREGIONALNIH NJEMAČKIH POSUĐENICA (NA PRIMJERU IMENICA) (str.53-63) hrvatskipdf 1 MB
SEMANTISCHE ANPASSUNG ÜBERREGIONALER DEUTSCHER LEHNWÖRTER IM KROATISCHEN (AM BEISPIEL DES SUBSTANTIVS) (str.53-63)  
Aneta Stojić
Izvorni znanstveni članak
 
ANGLIZMI U EKONOMSKOME NAZIVLJU HRVATSKOGA JEZIKA I STANDARDNOJEZIČNA NORMA (str.65-85) hrvatskipdf 3 MB
ANGLICISMS IN THE ECONOMIC TERMINOLOGY OF THE CROATIAN LANGUAGE AND THE STANDARD LANGUAGE NORM (str.65-85)  
Branka Drljača
Pregledni rad
 
BAŠĆANSKA PLOČA U KNJIŽEVNOJ I LIKOVNOJ INTERTEKSTUALNOSTI HRVATSKE POSTMODERNE (str.89-104) hrvatskipdf 2 MB
BAŠĆANSKA PLOČA IN THE LITERARY AND THE VISUAL-ART OF INTERTEXTUALITY OF THE CROATIAN POSTMODERN PERIOD (str.89-104)  
Dina Marković
Pregledni rad
 
HRVATSKO-SLOVENSKE KNJIŽEVNE VEZE U DOBA MODERNE (str.105-122) hrvatskipdf 2 MB
CROATIAN-SLOVENIAN LITERARY RELATIONS IN THE PERIOD OF MODERNA (str.105-122)  
Danijela Marot
Pregledni rad
 
OGLEDI UTEMELJENI NA IDEJI O AUTONOMIJI UMJETNIČKOG DJELA, Danijela Bačić-Karković, DRUGO ČITANJE. KNjIŽEVNOKRITIČKI TEKSTOVI I STUDIJE, (Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 2005.) (str.125-131) hrvatskipdf 1 MB
Sanja Tadić-Šokac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
VRIJEDNA MONOGRAFIJA O KAMOVU, Darko Gasparović, KAMOV, (Adamić, Filozofski Fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2005.) (str.131-136) hrvatskipdf 775 KB
Brigita Miloš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
POSTDRAMSKO KAZALIŠTE - ANALITIČKI PRISTUP, Hans -Thies Lehmann, POSTDRAMSKO KAZALIŠTE, preveo: Kiril Miladinov, (Centar za dramsku umjetnost i Centar za teoriju i praksu izvođačkih umjetnosti, Zagreb -Beograd, 2004.) (str.136-141) hrvatskipdf 798 KB
Iva Rosanda-Žigo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
GRAMATIKA JEZIČNE SUVREMENOSTI, Josip Silić i Ivo Pranjković, GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA (za gimnazije i visoka učilišta), (Školska knjiga, Zagreb 2005.) (str.141-147) hrvatskipdf 918 KB
Mihaela Matešić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
JEZIČNI I KULTURALNI KONTAKTI, SPRACHKONTAKTE UND REFLEXIONEN. Velimir PiŠkorec (ur.), Poseban broj čsopisa Zagreber germanistische Beitrage. Odsjek za germanistiku Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2004 (Beiheft 7) (str.147-150) hrvatskipdf 468 KB
Nada Ivanetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Velimir Piškorec, GERMANIZMI U GOVORIMA ĐURĐEVAČKE PODRAVINE, (FF press, Zagreb 2005.) (str.150-153) hrvatskipdf 663 KB
Nada Ivanetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Velimir Piškorec, GEORGIANA -RASPRAVE I OGLEDI O ĐURĐEVEČKOM GOVORU I HRVATSKOKAJKAVSKOJ KNJIŽEVNOSTI, (Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta : FF-Press, Zagreb, 2005.) (str.153-157) hrvatskipdf 611 KB
Nikolina Palašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 31.183 *