hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 48 No. 1, 2005.


Datum izdavanja: studenoga 2005.

Objavljen na Hrčku: 16. 1. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Standardizacija službe, jedan od osnovnih preduvjeta učinkovita djelovanja arhiva kao ustanove (str.7-13) hrvatskipdf 123 KB
Service's standardization - one of the preconditions for the effective archival institution (str.7-13)  
Nela Kušanić
Izlaganje sa skupa
 
Drugo izdanje norme ISAAR(CPF) - odnos prema evidencijama stvaratelja i imatelja gradiva (str.15-27) hrvatskipdf 162 KB
Second edition of ISAAR(CPF) - relation of ISAAR with archives' files of creators and possessors of archival materials (str.15-27)  
Silvija Babić
Stručni rad
 
Kako je organizirana pismohrana Hrvatskoga sabora(1999.- 2004.) (str.29-44) hrvatskipdf 173 KB
How arraanged Croatian Parliaments Record Office (str.29-44)  
Marina Škalić
Stručni rad
 
Dubrovačke matične knjige - dragocjen izvor za povijesna istraživanja (str.45-54) hrvatskipdf 144 KB
Les registres de l'état civil à Dubrovnik – les precieuses sources historiques (str.45-54)  
Vesna Čučić
Stručni rad
 
Korespondencija Milovana Gavazzija u Hrvatskom državnom arhivu (str.55-68) hrvatskipdf 3 MB
Korrespondenz des Milovan Gavazzi im Kroatischen Staatsarchiv (str.55-68)  
Mario Stipančević
Stručni rad
 
Standardni postupci u obradi i zaštiti zbirki fotografija (str.69-82) hrvatskipdf 673 KB
Standard procedures in treatment and preservation of photographic collections (str.69-82)  
Deana Kovačec
Stručni rad
 
Prilog diskusiji o Istarskom razvodu (str.83-100) hrvatskipdf 4 MB
Contribution to the discussion on Istrian Demarcation ("Istarski razvod") (str.83-100)  
Dražen Vlahov
Izvorni znanstveni članak
 
Ruski ratni zarobljenci u Prvom svjetskom ratu prema gradivu Hrvatskoga državnoga arhiva (str.101-114) hrvatskipdf 130 KB
Russian captives of the First Word War in the Records of the Croatian State Archives (str.101-114)  
Diana Mikšić
Pregledni rad
 
Uporaba arhivskoga gradiva u statutima dalmatinskih gradova (Split, Zadar, Trogir, Šibenik, Skradin, Brač, Hvar, Korčula, Lastovo) (str.115-130) hrvatskipdf 141 KB
Use of archives according to the statutes of Dalmatian cities (str.115-130)  
Paulina Radonić
Stručni rad
 
Izgradnja zbirke arhivske knjižnice (str.131-143) hrvatskipdf 126 KB
Building an archives’ library collection (str.131-143)  
Anka Ranić
Pregledni rad
 
Mjesno starješinstvo Makarske (Imperiale Regia Superiorità locale di Macarsca) 1798.–1806. (str.145-168) hrvatskipdf 198 KB
Imperiale Regia Superiorità locale di Macarsca 1798.–1806. (str.145-168)  
Dubravka Kolić
Stručni rad
 
Ustroj željeznica u narodnooslobodilačkoj borbi (1941.-1945.) (str.169-193) hrvatskipdf 164 KB
Organization of railways in the Peope's liberation struggle (str.169-193)  
Siniša Lajnert
Pregledni rad
 
2. kongres hrvatskih povjesničara, Hrvatska i Europa – integracije u povijesti, Pula, 29. rujna–3. listopada 2004. (str.195-197) hrvatskipdf 51 KB
Elvis Orbanić
Ostalo
 
14. međunarodni arhivski dan, Maribor, Slovenija, 15. listopada 2004. (str.198-200) hrvatskipdf 52 KB
Martin Modrušan
Ostalo
 
8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 24.–27. studenoga 2004. (str.201-205) hrvatskipdf 69 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
Dajemo li pravu informaciju? – Arhivi i korisnici kroz prizmu Zakona o pravu na pristup informacijama, međunarodni skup u okviru Zagrebačkog arhivskog dana, Zagreb, 27. studenoga 2004. (str.206-210) hrvatskipdf 67 KB
Branka Molnar
Ostalo
 
50 godina rada Središnjega laboratorija za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva, Zagreb, 17. prosinca 2004. (str.211-212) hrvatskipdf 38 KB
Dubravka Pilipović
Ostalo
 
6. godišnji tečaj i međunarodna koferencija Libraries in digital age (LIDA), Dubrovnik–Mljet, 30. svibnja–3. lipnja 2005. (str.213-217) hrvatskipdf 67 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
Vremeplov – program restauriranih hrvatskih filmova iz fundusa Hrvatske kinoteke u sklopu 51. Festivala igranog filma u Puli, 16.–24. srpnja 2005. (str.218-220) hrvatskipdf 49 KB
Juraj Kukoč
Ostalo
 
2. NAPLE konferencija Uloga narodnih knjižnica u nacionalnim politikama izgradnje društva znanja (Digitalizacija kulturne baštine i provedba multikulturalizma u knjižnicama), Supetar, 5.–8. listopada 2005. (str.221-224) hrvatskipdf 51 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
22. savjetovanje Arhivskoga društva Slovenije i Pokrajinskoga arhiva Maribor, Murska Sobota, Slovenija, 12.–14. listopada 2005 (str.225-227) hrvatskipdf 49 KB
Živana Heđbeli
Ostalo
 
2. kongres hrvatskih arhivista Arhivi i društvo – izazovi suvremenog doba, Dubrovnik, 25.–28. listopada 2005. (str.228-235) hrvatskipdf 82 KB
Iva Grdinić
Ostalo
 
Dani mediteranskoga filma, Cagliari–Carloforte, Italija, 27.–31. listopada 2005. (str.236-238) hrvatskipdf 44 KB
Mladen Burić
Ostalo
 
9. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 23.–25. studenoga 2005. (str.239-244) hrvatskipdf 63 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
Međunarodni program Courants du Monde 2005. i specijalizirani tečaj Arhivska teorija i praksa, Pariz, Francuska, 14. studenoga – 3. prosinca 2005. (str.245-248) hrvatskipdf 52 KB
Ivana Prgin
Ostalo
 
Međunarodna konferencija Uloga filma u turizmu, Udine, Italija, 12.–16. prosinca 2005. (str.249-249) hrvatskipdf 39 KB
Daniel Rafaelić
Ostalo
 
Der Archivar, 57, 1–3(2004) (str.251-253) hrvatskipdf 49 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives, 28, 109(2003) (str.254-256) hrvatskipdf 43 KB
Ladislav Dobrica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlanti 1–2(2004) (str.256-260) hrvatskipdf 54 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria (The Journal of the Association of Canadian Archivists), 56, (Fall 2003) (str.261-262) hrvatskipdf 35 KB
Rajka Bućin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rassegna degli Archivi di Stato, 62, 1–3(2002) (str.262-265) hrvatskipdf 55 KB
Ivan Dovranić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Journal of the Society of Archivists, 24, 1–2(2003); 25, 1(2004) (str.265-270) hrvatskipdf 47 KB
Mario Fabekovec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives and manuscripts, 32, 1(2004) (str.270-276) hrvatskipdf 59 KB
Silvija Babić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tkalčić, godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 1−8( 1997−2004) (str.276-284) hrvatskipdf 83 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Management, appraisal and preservation of electronic records, Public Record Office, 2. izdanje, 1999. (str.284-290) hrvatskipdf 65 KB
Vlatka Lemić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pandžić, M. Arhivi i pismohrane u doba Hrvatskog kraljevskog vijeća (1767-1779). Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2005., str. 263. (str.290-293) hrvatskipdf 59 KB
Ivan Majnarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bard, A., Söderqvist, J. Netokracija. Nova elita moći i život poslije kapitalizma. Zagreb : 2003. (str.294-298) hrvatskipdf 57 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ritzenthaler, M. L., Munoff G. J., Long M. S. Upravljanje zbirkama fotografija. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2004. (str.298-299) hrvatskipdf 40 KB
Deana Kovačec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Žontar, J. Arhivska veda v 20. stoletju. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2003 (str.299-303) hrvatskipdf 54 KB
Silvija Babić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lazanin, S. Priručnik iz njemačke paleografije. Zagreb : 2004 (str.303-307) hrvatskipdf 71 KB
Kristina Milković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Popović, J. P. Pravni sistem zaštite arhivske građe i registraturnog materijala i način kancelarijskog poslovanja na nivou Državne zajednice Srbije i Crne Gore i Republika Srbije i Crne Gore. Beograd : 2003., 568 str. (str.307-309) hrvatskipdf 49 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Europriručnik I&D. Znanja i odlike europskih stručnjaka za informacije i dokumentaciju. Razine kvalifikacije europskih stručnjaka za informacije i dokumentaciju, sv. 1–2. Zagreb : Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo, 2005. (str.310-312) hrvatskipdf 53 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prinove arhivskoga gradiva Hrvatskog državnog arhiva 2005. (str.313-318) hrvatskipdf 69 KB
Dinko Majcen
Ostalo
 
Izdanja Hrvatskoga državnog arhiva (1899-2005) (str.319-324) hrvatskipdf 73 KB
Diana Mikšić
Bibliografija
 
Posjeta: 48.551 *