hrcak mascot   Srce   HID

Policija i sigurnost, Vol. 20 No. 2, 2011.


Policija i sigurnost,Vol. 20 No. 2
Datum izdavanja: rujan 2011.

Objavljen na Hrčku: 28. 3. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Kazalo (str.147) hrvatskipdf 21 KB
Contents (str.148) engleskipdf 21 KB
Biserka Mataković El-Och
Kazalo
 
Rights, Justice, and Human Rights in the Light of Prohibition of Discrimination by the European Convention  
Pravâ, pravda i ljudska prava u svjetlu zabrane diskriminacije po Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (str.149-171) hrvatskipdf 655 KB
Ivan Matija
Stručni rad
 
Special Collection of Evidence: Simulated Sales and Purchase of Certain Objects, Simulated Bribe-Giving and Simulated Bribe-Taking  
Posebne dokazne radnje: simulirana prodaja i otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine i simulirano primanje potkupnine (str.172-183) hrvatskipdf 355 KB
Darko Dundović
Stručni rad
 
Rape Prevention  
Prevencijski sadržaji silovanja (str.184-202) hrvatskipdf 531 KB
Davorka Martinjak
Izvorni znanstveni članak
 
Characteristic of Trafficking in the Republic of Croatia  
Obilježja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj (str.203-210) hrvatskipdf 327 KB
Sandra Veber, Zlatko Koštić
Stručni rad
 
Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine (str.211-222) hrvatskipdf 380 KB
Josip Strmotić
Ostalo
 
Komparativni prikaz procjena rizika kod počinitelja nasilja u obitelji (str.223-229) hrvatskipdf 229 KB
Anita Matijević
Ostalo
 
Samoubojstva u suvremenom društvu (str.230-235) hrvatskipdf 204 KB
Daša Poredoš Lavor, Slavko Jerković, Nevenka Radišić
Ostalo
 
Kriminalističko-taktičke radnje potjera i blokada uz primjenu uređaja za prisilno zaustavljanje motornog vozila (str.237-253) hrvatskipdf 1 MB
Hrvoje Filipović, Marijan Šuperina
Ostalo
 
Sudska praksa o policijskom postupanju:sporedna kaznena djela prikrivenog istražitelja; osnove sumnje (str.255-260) hrvatskipdf 164 KB
Željko Karas
Ostalo
 
Sudska praksa prekršajnih sudova (str.261-263) hrvatskipdf 65 KB
Branka Žigante Živković
Ostalo
 
Sigurnost u prometu u okviru međunarodne suradnje −Prikaz projekta Prevencija kriminaliteta s međunarodnim iskustvom (str.265-269) hrvatskipdf 122 KB
Robert Pavić
Ostalo
 
Posjeta: 15.913 *