hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički vjesnik, Vol. 19 No. 1, 2012.


Tehnički vjesnik,Vol. 19 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2012.

Objavljen na Hrčku: 30. 3. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Spektralna analiza topografije metalnih površina stvorenih pomoću abrazivnog vodenog mlaza (str.1-9) hrvatskipdf 589 KB
Spectral analysis of metallic surfaces topography generated by abrasive waterjet (str.1-9) engleskipdf 589 KB
Kateřina Brillová, Miloslav Ohlídal, Jan Valíček, Dražan Kozak, Sergej Hloch, Michal Zeleňák, Marta Harničárová, Petr Hlaváček
Izvorni znanstveni članak
 
Model mjerenja softverskog procesa (str.11-17) hrvatskipdf 178 KB
Software process measuring model (str.11-17) engleskipdf 178 KB
Ninoslav Slavek, Ivica Lukić, Mirko Köhler
Izvorni znanstveni članak
 
Parabola četvrtog stupnja (bi-kvadratna parabola) kao prijelazna krivulja (str.19-26) hrvatskipdf 285 KB
The fourth degree parabola (Bi-quadratic parabola) as a transition curve (str.19-26) engleskipdf 285 KB
Atınç Pirti, M. Ali Yücel
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje kinetike rasta boridnih slojeva na nelegiranim čelicima (str.27-31) hrvatskipdf 213 KB
An investigation of boride layers growth kinetics on carbon steels (str.27-31) engleskipdf 213 KB
Andrijana Milinović, Dragomir Krumes, Radojka Marković
Izvorni znanstveni članak
 
Multivarijantni statistički nadzor procesa (str.33-41) hrvatskipdf 150 KB
Multivariate statistical process monitoring (str.33-41) engleskipdf 150 KB
Dražen Slišković, Ratko Grbić, Željko Hocenski
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje ovisnosti čvrstoće slijepljenog spoja o položaju pojedinačnog lista papira u knjižnom bloku (str.43-49) hrvatskipdf 505 KB
Research on adhesive joint strength dependency on loose leaf position in a text block (str.43-49) engleskipdf 505 KB
Suzana Pasanec Preprotić, Darko Babić, Amra Tuzović
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj nanosa laka koji se suši UV zračenjem na površinska svojstva papira (str.51-56) hrvatskipdf 481 KB
Influence of UV curing varnish coating on surface properties of paper (str.51-56) engleskipdf 481 KB
Igor Majnarić, Ivana Bolanča Mirković, Kristijan Golubović
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje poboljšanja rada prijenosne mreže primjenom statičkih VAR kompenzatora (str.57-64) hrvatskipdf 223 KB
Research on the power grid operation improvement by static VAR compensators (str.57-64) engleskipdf 223 KB
Vitomir Komen, Mateo Blasina, Renato Ćućić
Izvorni znanstveni članak
 
Zamorna svojstva zavarenih spojeva tankog lima od ugljičnog čelika obrađenog nitrooksidacijom (str.65-69) hrvatskipdf 1 MB
Weld joints fatigue properties of thin carbon steel sheet treated by nitrooxidation (str.65-69) engleskipdf 1 MB
Ivan Michalec, Milan Marônek, Jozef Bárta, František Nový
Izvorni znanstveni članak
 
Model uspostave napajanja korisnika električnom energijom Markovljevim modelom prostora stanja (str.71-76) hrvatskipdf 236 KB
Model of supply restoration of energy consumers by Markov state space models (str.71-76) engleskipdf 236 KB
Zoran Kovač, Vladimir Mikuličić, Damir Šljivac
Izvorni znanstveni članak
 
Modeliranje disperzije svjetla u tiskovnom supstratu unutar Monte Carlo metode (str.77-81) hrvatskipdf 435 KB
Modeling light dispersion in the printing substrate within the Monte Carlo method (str.77-81) engleskipdf 435 KB
Damir Modrić, Katja Petric Maretić, Marin Milković
Izvorni znanstveni članak
 
Numeričko modeliranje akumuliranja oštećenja u kortikalnom koštanom tkivu (str.83-91) hrvatskipdf 529 KB
Numerical modelling of damage accumulation in cortical bone tissue (str.83-91) engleskipdf 529 KB
Martina Lovrenić-Jugović, Zdenko Tonković, Ivica Skozrit
Izvorni znanstveni članak
 
Žuta boja kao dominantni ton (str.93-98) hrvatskipdf 418 KB
Yellow as a dominant tone (str.93-98) engleskipdf 418 KB
Anica Hunjet, Đurđica Parac-Osterman, Mirta Benšić
Izvorni znanstveni članak
 
Programski okvir za 4D kompresiju medicinskih podataka (str.99-105) hrvatskipdf 279 KB
Framework for 4D medical data compression (str.99-105) engleskipdf 279 KB
Martin Žagar, Mario Kovač, Daniel Hofman
Izvorni znanstveni članak
 
Pojava IMC na granici lemljenih spojeva od SnAgCuBi (Bi = 0,5; 1,0) na Cu podlozi (str.107-110) hrvatskipdf 980 KB
Growth of the IMC at the interface of SnAgCuBi (Bi = 0,5; 1,0) solder joints with Cu substrate (str.107-110) engleskipdf 980 KB
Beáta Šimeková, Erika Hodúlová, Ingrid Kovaříková, Marián Palcut, Koloman Ulrich
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza deformacije i otvrđivanje plastičnom deformacijom oblikovanih dijelova proizvedenih višeslojnim utiskivanjem metala (str.111-114) hrvatskipdf 169 KB
Strain and strain-hardening analysis of formed parts produced by multi-pass metal spinning (str.111-114) engleskipdf 169 KB
Peter Šugár, Jana Šugárová, Peter Zemko
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza utjecaja pokretne mase na dinamičko ponašanje konstrukcije stupne konzolne dizalice (str.115-121) hrvatskipdf 308 KB
Consideration of a moving mass effect on dynamic behaviour of a jib crane structure (str.115-121) engleskipdf 308 KB
Vlada Gašić, Nenad Zrnić, Marko Rakin
Izvorni znanstveni članak
 
Implementacija osnovnih mehanizama kvalitete usluge na modelu videokonferencijske mreže (str.123-130) hrvatskipdf 415 KB
Implementation of basic QoS mechanisms on videoconferencing network model (str.123-130) engleskipdf 415 KB
Časlav Livada, Drago Žagar, Josip Job
Prethodno priopćenje
 
Mogućnost povećanja energetske učinkovitosti u gradu Tuzli (str.131-139) hrvatskipdf 154 KB
The possibilities of increasing the energy efficiency in the city of Tuzla (str.131-139) engleskipdf 154 KB
Enver Agić, Damir Šljivac, Danijel Topić
Prethodno priopćenje
 
Optimizacija procesa lijevanja pomoću regresijske analize primijenjene na kalupljenje dijelova otpornih na habanje (str.141-146) hrvatskipdf 596 KB
Casting process optimization by the regression analysis applied on the wear resistant parts molding (str.141-146) engleskipdf 596 KB
Radomir Slavkovic, Slavko Arsovski, Aleksandar Veg, Zvonimir Jugovic, Aleksandar Jovicic, Nedeljko Ducic
Prethodno priopćenje
 
Zadaća 5-osnog glodanja (str.147-150) hrvatskipdf 290 KB
The task of 5-axis milling (str.147-150) engleskipdf 290 KB
Peter Pokorný, Jozef Peterka, Štefan Václav
Prethodno priopćenje
 
Primjena adaptivnih neizrazitih rojeva čestica u optimizaciji raspoređivanja protočne proizvodnje (str.151-157) hrvatskipdf 377 KB
Adaptive fuzzy particle swarm optimization for flow-shop scheduling problem (str.151-157) engleskipdf 377 KB
Vjekoslav Galzina, Roberto Lujić, Tomislav Šarić
Prethodno priopćenje
 
Modeliranje dinamičkih stanja pouzdanosti brodskog porivnog sustava sa zaštitnom i ispušnom emisijom (str.159-165) hrvatskipdf 1 MB
Modelling of dynamic reliability stages of a ship propulsion system with safety and exhaust emission (str.159-165) engleskipdf 1 MB
Mate Jurjević, Nataša Jurjević, Nikša Koboević
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj izbora tehnologije zavarivanja na parametre žilavosti loma zavarenih spojeva od bimaterijala (str.167-174) hrvatskipdf 672 KB
Welding technology selection effect on fracture-toughness parameters of bi-material welded joints (str.167-174) engleskipdf 672 KB
Aleksandar Bukvić, Zijah Burzić, Radica Prokić-Cvetković, Olivera Popović, Meri Burzić, Ratko Jovičić
Izvorni znanstveni članak
 
Poredbena studija metoda razvoja softvera – prilagodljivih, utemeljenih na komponentama, usmjerenih na gledište i mješovitih (mashup) (str.175-189) hrvatskipdf 506 KB
A comparative study of agile, component-based, aspect-oriented and mashup software development methods (str.175-189) engleskipdf 506 KB
Ahmed Patel, Ali Seyfi, Mona Taghavi, Christopher Wills, Liu Na, Rodziah Latih, Sanjay Misra
Pregledni rad
 
Kubelka-Munk teorija u opisivanju optičkih svojstava papira (II) (str.191-196) hrvatskipdf 99 KB
Kubelka-Munk theory in describing optical properties of paper (II) (str.191-196) engleskipdf 99 KB
Vesna Džimbeg-Malčić, Željka Barbarić-Mikočević, Katarina Itrić
Pregledni rad
 
Prijedlog sustava za određivanje karakteristika modeliranih površina (str.197-199) hrvatskipdf 197 KB
The proposal of a system for determining the characteristics of modeled surfaces (str.197-199) engleskipdf 197 KB
Peter Pokorný, Vladimír Šimna
Stručni rad
 
Posjeta: 54.622 *