hrcak mascot   Srce   HID

Policija i sigurnost, Vol. 18 No. 2, 2009.


Policija i sigurnost,Vol. 18 No. 2
Datum izdavanja: rujan 2009.

Objavljen na Hrčku: 31. 3. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.I) hrvatskipdf 24 KB
Contents (str.II) engleskipdf 23 KB
Biserka Mataković El-Och
Kazalo
 
Modus Operandi of Child Sexsual Offenders  
Način počinjenja seksualnih delikata na štetu djece (str.155-165) hrvatskipdf 298 KB
Renata Odeljan
Stručni rad
 
Examination of the Identity of Telecommunication Addresses in Criminal Prectice  
Provjera istovjetnosti telekomunikacijskih adresa u kriminalističkoj praksi (str.166-179) hrvatskipdf 551 KB
Tihomir Kralj
Stručni rad
 
The Possibilities of Using Fingerprint Powders for Developing Latent Fingerprints on Wet Non-Porous Smooth Surfaces  
Mogućnost korištenja daktiloskopskih prašaka kod tragova papilarnih linija na mokrim glatkim površinama (str.180-187) hrvatskipdf 479 KB
Tatjana Kolar-Gregorić, Jelena Ostojić
Stručni rad
 
House to House Enquiries in Homicide Investigation  
Obrada terena kod ubojstava (organizacijski aspekti prikupljanja obavijesti od građana) (str.188-201) hrvatskipdf 849 KB
Josip Pavliček
Stručni rad
 
Physical Attacks on Police Officers  
Fizički napadi na policijske službenike (str.202-212) hrvatskipdf 328 KB
Goran Ribičić, Petar Vidić
Stručni rad
 
Anti-Discrimination Bili in the European Law: Content and Sanction  
Zakon o suzbijanju diskriminacije u svjetlu europskog prava: sadržaj i sankcije (str.213-221) hrvatskipdf 250 KB
Snježana Vasiljević, Braslav Balen
Stručni rad
 
Lie Detection Methods  
Metode otkrivanja laži (str.222-236) hrvatskipdf 470 KB
Natalija Damjanović, Tatjana Ljubin Golub
Stručni rad
 
Prekršajni nalog i obavezni prekršajni nalog po novom Prekršajnom zakonu (str.237-245) hrvatskipdf 221 KB
Lana Milivojević
Ostalo
 
Postupanje policije prema odredbama Prekršajnog zakona (str.247-261) hrvatskipdf 674 KB
Franjo Podhraški, Stjepan Tršinski
Recenzija, Prikaz
 
Sudska praksa o policijskom postupanju: uhićenje, zadržavanje i pritvor (str.263-269) hrvatskipdf 188 KB
Željko Karas
Ostalo
 
Prikaz knjige: Gordana Buljan Flander (ured.) -"JE LI MOGUĆE DA JE TO LJUBAV?" Priručnik o nasilju u vezama mladih, Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, 2009. (str.271-275) hrvatskipdf 145 KB
Daša Poredoš Lavor
Recenzija, Prikaz
 
Prikaz knjige: John Olsson -FORENZIČKA LINGVISTIKA, Continuum International Publishing Group Ltd., 2008. (str.276-278) hrvatskipdf 105 KB
Dragica Bukovčan
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 67.249 *