hrcak mascot   Srce   HID

Crkva u svijetu : Crkva u svijetu, Vol. 47 No. 1, 2012.


Crkva u svijetu : Crkva u svijetu,Vol. 47 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 3. 4. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Teologija na tržištu (str.3-6) hrvatskipdf 222 KB
Ante Mateljan
Uvodnik
 
Znanstveno-nastavna verifikacija aktualnih promjena u teološkoj grani religijske pedagogije i katehetike (str.7-37) hrvatskipdf 444 KB
Scientific-educational Verification of Current Changes in Theological Branch of Religious Pedagogy and Catechisis (str.7-37)  
Alojzije Hoblaj
Izvorni znanstveni članak
 
Prvi savez. Post 9,8-17 u teologiji saveza (str.38-55) hrvatskipdf 365 KB
The First Covenant. Gen 9:8-17 in Theology of Covenant (str.38-55)  
Niko Bilić, Tanja Lakić
Pregledni rad
 
Sablazan i oproštenje - kriza učeničke vjere (Lk 17,1-6) (str.56-82) hrvatskipdf 379 KB
Obstacles and Forgiveness - Crisis of Disciples Faith (Lk 17,1-6) (str.56-82)  
Marinko Vidović
Izvorni znanstveni članak
 
Vjeroučitelji i izazovi hrvatskoga suvremenog društva i hrvatske suvremene škole (str.83-105) hrvatskipdf 353 KB
Catechists and Challenges of Croatian Contemporary Society and Croatian Contemporary School (str.83-105)  
Josip Šimunović
Stručni rad
 
Smještanje nove evangelizacije u redoviti pastoral. Iskustva Crkve u Sloveniji (str.106-125) hrvatskipdf 316 KB
Einbindung der Neuevangelisierung in die ordentliche Pastoral. Erfahrungen aus Slowenien (str.106-125)  
UMEŠČANJE NOVE EVANGELIZACIJE V REDNO PASTORALO. Povezovanje krajevnih Cerkva zaradi istih pastoralnih ciljev (str.106-125) slovenskipdf 335 KB
Petar Kvaternik
Pregledni rad
 
Turci u vrtlogu preporodnih gibanja u Dalmaciji. Predodžbe o Turcima u Narodnom koledaru (str.126-144) hrvatskipdf 361 KB
Turks in the Maelstorm of Revival Movement in Dalmatia. The Images of Turks in Narodni koledar (str.126-144)  
Katarina Ivon
Prethodno priopćenje
 
Prirodne znanosti i religija (str.145-149) hrvatskipdf 264 KB
Ante Mateljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948.) (str.149-153) hrvatskipdf 245 KB
Slavko Kovačić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 12.969 *