hrcak mascot   Srce   HID

Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik,Vol. 1 No. 11
Datum izdavanja: studenoga 2011.

Objavljen na Hrčku: 5. 4. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Glagoli, formalizacija, frazemi i benediktinci (str.1-4) hrvatskipdf 52 KB
Zrinka Jelaska
Uvodnik
 
Utjecaj poučavanja na ovladanost povratnim glagolima u hrvatskome kao inome jeziku (str.5-22) hrvatskipdf 227 KB
Acquisition of reflexive verbs in Croatian as a second and foreign language (str.5-22)  
Eva Pavlinušić, Maja Kelić
Izvorni znanstveni članak
 
Glagolske valencije i inojezični hrvatski (str.23-38) hrvatskipdf 204 KB
Verb Valencies and Croatian as a Foreign and Second Language (str.23-38)  
Milvia Gulešić-Machata, Marica Čilaš-Mikulić, Sanda Lucija Udier
Prethodno priopćenje
 
Tipizacija i formalna kvantifikacija prototipnosti u ovladavanju jezikom (str.39-64) hrvatskipdf 426 KB
Typification and formal quantification of prototypical in language acquisition and learning (str.39-64)  
Vedran Galetić, Zrinka Jelaska
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog analizi kategorije vremena i prostora u hrvatskoj frazeologiji (str.65-87) hrvatskipdf 210 KB
A contribution to the analysis of category of time and space in Croatian phraseology (str.65-87)  
Maja Opašić
Prethodno priopćenje
 
Višepismenost i višejezičnost hrvatskoga u prošlosti: benediktinci i Pravilo sv. Benedikta iz 14. stoljeća (str.88-96) hrvatskipdf 129 KB
Multilingualism in the Croatian Past: Benedictines and the Rule of St. Benedict in the XIV. century (str.88-96)  
Martina Poljanec, Tanja Kuštović
Stručni rad
 
Kako postajemo višejezični govornici (str.97-99) hrvatskipdf 51 KB
Mia Batinić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jezik kao stvar društva, a ne stvar pojedinca (str.100-110) hrvatskipdf 97 KB
Aida Korajac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (SIH) (str.111-117) hrvatskipdf 90 KB
Iva Milićević, Nikolina Sokolić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mali među velikima (str.119-124) hrvatskipdf 98 KB
Zrinka Kolaković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pronađeno u prijevodu (str.125-125) hrvatskipdf 22 KB
Vijest  
Posjeta: 18.411 *