hrcak mascot   Srce   HID

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva,Vol. 16 No. 9
Datum izdavanja: prosinca 1986.

Objavljen na Hrčku: 7. 5. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.1-2) hrvatskipdf 23 KB
Uredništvo Etnološka tribina
Ostalo
 
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 66 KB
Uredništvo Etnološka tribina
Kazalo
 
IV. Hrvatsko-slovenske etnološke paralele (Karlovac 1985) (str.5-6) hrvatskipdf 93 KB
Aleksandra Muraj
Uvodnik
 
Kranjci u Lici (str.7-10) hrvatskipdf 244 KB
"Krainer" in der Lika (str.10-10) njemačkipdf 244 KB
Fedor Moačanin
Izvorni znanstveni članak
 
Jezični odnosi u karlovačkom Pokuplju i Beloj krajini (str.11-22) hrvatskipdf 823 KB
Language Relations in Karlovačko Pokuplje and Bela Krajina (str.22-22) engleskipdf 823 KB
Mijo Lončarić
Izvorni znanstveni članak
 
Pregled dosadašnjih etnoloških istraživanja u karlovačkom pokuplju (str.23-28) hrvatskipdf 319 KB
Review of Ethnological Research in Karlovačko Pokuplje Until Present Time (str.28-28) engleskipdf 319 KB
Libuše Kašpar
Pregledni rad
 
Pregled dosadanjega etnološkega dela o Beli Krajini in bodoče naloge (str.29-32) slovenskipdf 239 KB
Review of Ethnological Work in Bela Krajina Until Now and Research Projects in the Future (str.32-32) engleskipdf 239 KB
Andrej Dular
Pregledni rad
 
Tradicijska arhitektura ozaljskog kraja (str.33-42) hrvatskipdf 1 MB
Traditional Architecture of the Ozalj Area (str.42-42) engleskipdf 1 MB
Dunja Milošević-Zelić
Izvorni znanstveni članak
 
Tipologija naselja i građevinske značajke u ozaljskom kraju (str.43-52) hrvatskipdf 2 MB
The Typology of Settlements and Construction Features in the Ozalj Area (str.52-52) engleskipdf 2 MB
Ana Mlinar
Izvorni znanstveni članak
 
Izgradnja etno-odjela muzeja u Ozlju (str.53-58) hrvatskipdf 644 KB
The Construction of an Open-air Ethnographic Museum in Ozalj (str.57-58) engleskipdf 644 KB
Želimir Laszlo
Stručni rad
 
Traditional Architecture in Bela Krajina (str.59-65) engleskipdf 422 KB
Tradicionalno stavbarstvo v Beli Krajini (str.65-65) slovenskipdf 422 KB
Marinka Dražumerič
Izvorni znanstveni članak
 
Jalba - tehnika pletenja ženskih kapica (str.67-77) hrvatskipdf 1 MB
"Jalba" - the Technique of Knitting Women's Caps (str.77-77) engleskipdf 1 MB
Nerina Eckhel
Izvorni znanstveni članak
 
Pletilna tehnika jalb v vzhodnih Alpah (str.79-82) slovenskipdf 234 KB
The Knitting Technique of Jalba in Eastern Alps (str.81-82) engleskipdf 234 KB
Angelos Baš
Izvorni znanstveni članak
 
Prehrana prebivalcev med NOB v Metliki (str.83-87) slovenskipdf 324 KB
Alimentation of Inhabitants of Metlika During the National Liberation War (str.87-87) engleskipdf 324 KB
Andrej Dular
Stručni rad
 
Prilozi za povijest narodnog ljekarništva i travarstva u karlovačkom Pokuplju (str.89-92) hrvatskipdf 221 KB
Contribution to the History of Folk Medicine and Herb-collecting in Karlovačko Pokuplje (str.92-92) engleskipdf 221 KB
Tomislav Đurić
Stručni rad
 
Transformacija družine na območju Semiča (str.93-97) slovenskipdf 305 KB
La transformation de la famille dans la region de Semič (str.97-97) francuskipdf 305 KB
Breda Vlahović
Izvorni znanstveni članak
 
Lucijanići - posljednja obiteljska zadruga u karlovačkoj okolici (str.99-102) hrvatskipdf 265 KB
Lucijanići - the Last Family Zadruga in the Karlovac Area (str.102-102) engleskipdf 265 KB
Aleksandra Muraj
Izvorni znanstveni članak
 
O zadrugi v Beli Krajini (str.103-109) slovenskipdf 454 KB
On the Zadruga in Bela Krajina (str.108-109) engleskipdf 454 KB
Marjetka Balkovec
Izvorni znanstveni članak
 
Hlapec Jože in njegova pravica (str.111-116) slovenskipdf 376 KB
Bailiff Jože and His Right (str.115-116) engleskipdf 376 KB
Božidar Jezernik
Pregledni rad
 
Jurjevske kolednice v Beli Krajini (str.117-123) slovenskipdf 432 KB
St. George's Day Kolednica in Bela Krajina (str.122-123) engleskipdf 432 KB
Zmaga Kumer
Izvorni znanstveni članak
 
Prispevek k semiotiki kresniških obhodov v Beli Krajini skozi njihovo zvočno podobo (str.125-135) slovenskipdf 480 KB
Contribution to the Semiotics of Kresnice processions in Bela Krajina by an Analysis of Their Audible Component (str.135-135) engleskipdf 480 KB
Igor Cvetko
Izvorni znanstveni članak
 
Zapisi folklorne građe s područja karlovačkog Pokuplja (str.137-147) hrvatskipdf 628 KB
Records of Folk Music from Karlovačko Pokuplje (str.147-147) engleskipdf 628 KB
Grozdana Marošević
Izvorni znanstveni članak
 
Ethnochoreologic Outlook of Bela Krajina (str.149-155) engleskipdf 480 KB
Etnolkoreološka podoba Bele Krajine (str.155-155) slovenskipdf 480 KB
Mirko Ramovš
Izvorni znanstveni članak
 
Prepletanja (str.157-165) hrvatskipdf 587 KB
Prepletanja (str.157-165) slovenskipdf 587 KB
Naško Križnar
Izvorni znanstveni članak
 
Vijesti i prikazi (str.169-192) hrvatskipdf 1 MB
Vitomir Belaj, Olga Supek, Snježana Zorić, Naško Križnar, Maja Povrzanović, Lidija Nikočević, Pavao Rudan, Anita Sujoldžić, Zorica Petrić, Vesna Turčin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 20.864 *