hrcak mascot   Srce   HID

Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu,Vol. 2 No. 2
Datum izdavanja: travnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 2. 5. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Razumljivost kao kriterij pri utvrđivanju jezičnoga identiteta (str.1-19) hrvatskipdf 818 KB
Intelligibility as a Criterion for Determining Linguistic Identity (str.20-20)  
Branka Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Pero Budak i kazalište (str.21-43) hrvatskipdf 426 KB
Pero Budak and Theatre (str.43-43)  
Jasminka Brala-Mudrovčić
Pregledni rad
 
Hrvatski zapis (1564.) Jurja Vukovića iz Jastrebarskoga u latinskom misalu župe Klimpuh (str.44-77) hrvatskipdf 2 MB
The Croatian Manuscript (1564) of Juraj Vuković of Jastrebarsko in the Latin Missal of Klimpuh Parish (str.77-77)  
Alojz Jembrih
Izvorni znanstveni članak
 
Nazivi hostia, victima, sacrificium, holocaustum, oblatio i munus (Vulgata, Lev 1 – 10) u hrvatskom prijevodu Bartola Kašića (str.68-85) hrvatskipdf 489 KB
The Terms Hostia, Victima, Sacrificium, Holocaustum, Oblatio and Munus (The Vulgate, Leviticus 1:10) as Translated into Croatian by Bartol Kašić (str.86-86)  
Vanda Kraft Soić
Prethodno priopćenje
 
Istinitost i objektivnost u informaciji i društveno štetne komunikacijske forme (str.87-121) hrvatskipdf 598 KB
Truthfulness and Objectivity Of Information and Socially Harmful Forms of Communication (str.122-122)  
Danijel Labaš, Tanja Grmuša
Izvorni znanstveni članak
 
Nastavna metodika – teorijske osnove (str.123-139) hrvatskipdf 428 KB
Teaching Methodology – Theoretical Foundations (str.140-140)  
Marko Pranjić
Izvorni znanstveni članak
 
O ženama u „Viencu“ i o liku učiteljice u trima književnim tekstovima 19. stoljeća (str.141-159) hrvatskipdf 388 KB
On Women in “Vienac” and the Female Teacher in Three Literary Texts of the 19th Century (str.160-160)  
Jasna Šego
Pregledni rad
 
Životni kraj Matka Laginje i posmrtne počasti koje su mu iskazane 1930. godine (str.161-174) hrvatskipdf 370 KB
The end of Matko Laginja's Life and Posthumous Honours Conferred in 1930 (str.175-175)  
Nevio Šetić
Izvorni znanstveni članak
 
Vanjska politika Matijaša Korvina od 1464. do 1490. (str.176-203) hrvatskipdf 399 KB
Foreign Policy of King Matthias Corvinus from 1464 to 1490 (str.203-203)  
Mladen Tomorad
Pregledni rad
 
Suvremeni hrvatski europski diskursi (str.205-221) hrvatskipdf 394 KB
Contemporary Croatian European Discourse (str.222-222)  
Bogusław Zieliński
Izlaganje sa skupa
 
Prinosi za bibliografiju radova o vojvođanskim Hrvatima od 1990. do 2008. (str.223-255) hrvatskipdf 470 KB
Contributions to the Bibliography of the Works of Vojvodina Croats from 1990 to 2008 (str.256-256)  
Tomislav Žigmanov, Mario Bara
Stručni rad
 
 
Prikazi i osvrti (str.257-279) hrvatskipdf 472 KB
Josipa Dragičević, Mislav Kovačić, Marinko Šišak, Branka Tafra
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sadržaj hrvatskipdf 227 KB
Kazalo  
Posjeta: 25.402 *