hrcak mascot   Srce   HID

Osječki matematički list, Vol. 11 No. 2, 2011.


Datum izdavanja: svibnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 3. 5. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Primjena nejednakosti sredina na rješavanje jednadžbi i sustava jednadžbi (str.81-90) hrvatskipdf 286 KB
Application of means inequalities on solving equations and system of equations (str.81-90)  
Ilija Ilišević
Stručni rad
 
Usporedba kvantitativnih efekata klasičnih modela otplate zajma (str.91-106) hrvatskipdf 381 KB
Comparison of the quantitative effects of classical model of loan (str.91-106)  
Bojan Kovačić, Bojan Radišić
Stručni rad
 
Pravila djeljivosti (str.107-112) hrvatskipdf 295 KB
Divisibility rules (str.107-112)  
Bernadin Ibrahimpašić, Senka Ibrahimpašić, Dragana Kovačević, Alma Šehanović
Stručni rad
 
Kamatni račun (str.113-126) hrvatskipdf 343 KB
Interest Calculus (str.113-126)  
Mirta Benšić, Goran Benšić
Stručni rad
 
Matematički model za problem nezaposlenosti (str.127-136) hrvatskipdf 155 KB
A mathematical model for unemployment (str.127-136)  
Nikolina Aračić, Igor Pažanin
Stručni rad
 
Posjeta: 58.422 *