hrcak mascot   Srce   HID

Nafta, Vol. 63 No. 3-4, 2012.


Nafta,Vol. 63 No. 3-4
Datum izdavanja: travnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 8. 5. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Theoretical and experimental analysis of constant volume depletion test and flash calculation by using a modified algorithm (str.89-94) engleskipdf 1 MB
Teoretska i eksperimentalna analiza ispitivanja iscrpljivanja pri konstantnom volumenu i proračun fazne ravnoteže korištenjem modificiranog algoritma (str.95-98) hrvatskipdf 75 KB
Hamed Arabi, Soheyla Farahani, Aliakbar Javadifar
Izvorni znanstveni članak
 
Permeability as function rock mechanical behaviour (str.99-104) engleskipdf 338 KB
Propusnost kao funkcija mehaničkog ponašanja stijenskih materijala (str.105-109) hrvatskipdf 94 KB
József Pápay
Izvorni znanstveni članak
 
Properties of carbon anode components for aluminium production (str.111-114) engleskipdf 892 KB
Svojstva komponenti ugljične anode za proizvodnju aluminija (str.115-118) hrvatskipdf 75 KB
Ankica Rađenović
Stručni rad
 
Posjeta: 17.850 *