hrcak mascot   Srce   HID

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu, Vol. XIII No. 5, 2011.


MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu,Vol. XIII No. 5
Datum izdavanja: listopada 2011.

Objavljen na Hrčku: 8. 5. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.301-301) hrvatskipdf 3 MB
Contents (str.327-327) engleskipdf 789 KB
Kazalo  
Podizanje proizvodnih osobina i kvalitete mesa brojlera korištenjem eteričnih ulja (str.328-336) hrvatskipdf 184 KB
Enhancing the productive performances and broiler meat quality by phytogens (str.354-363) engleskipdf 225 KB
Brigita Hengl, Marcela Šperanda, Gordana Kralik
Pregledni rad
 
Procjena dobrobiti u klaonici svinja (str.337-339) hrvatskipdf 1016 KB
Animal welfare assessment in pig abattoir (str.364-367) engleskipdf 2 MB
Tomislav Mikuš, Bela Njari, Lidija Kozačinski, Mario Bratulić, Zvonimir Kozačinski
Ostalo
 
Utjecaj hlađenja na senzorička svojstva kamenica (Ostrea edulis) (str.340-343) hrvatskipdf 716 KB
The effects of refrigeration on sensory characteristics of oysters (Ostrea edulis) (str.368-372) engleskipdf 1019 KB
Hasija Hasanspahić
Stručni rad
 
Osiguranje kvalitete u primarnoj proizvodnji mesa (str.344-350) hrvatskipdf 1 MB
Ensuring quality in primary production of meat (str.373-379) engleskipdf 1 MB
Maja Đokić, Nina Bilandžić, Andreja Humski
Stručni rad
 
Ocjena tržišne kakvoće obarenih kobasica (str.351-353) hrvatskipdf 749 KB
Evaluation of marketable quality of cooked sausages (str.380-383) engleskipdf 334 KB
Ivica Franjčec, Bela Njari, Željka Cvrtila Fleck
Stručni rad
 
Posjeta: 9.271 *