hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Information and Organizational Sciences,No. 2-3
Publication date: December 1979

Published on HRČAK: 18 May 2012
Table of contents Full text
PREDGOVOR (str.III-III) croatianpdf 253 KB
Miroslav Žugaj
Editorial
 
RAZVOJ I UTJECAJ RAZINE TEHNIČKIH SREDSTAVA NA ORGANIZACIJSKE PRISTUPE U OBRADI INFORMACIJA U UDRUŽENOM RADU (str.1-36) croatianpdf 7 MB
Ivan Abramović
Professional paper
 
SMETNJE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU USLIJED JEDNOSTRANIH INFORMACIJA (str.37-48) croatianpdf 2 MB
Boris Kezele
Preliminary communication
 
PROMJENE U ORGANIZACIJI OSNOVNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA KAO OSNOVA RAZVOJA UDRUŽENOG RADA I SAMOUPRAVLJANJA (str.49-74) croatianpdf 3 MB
Juraj Martinčević
Professional paper
 
MOGUĆNOST PRIMJENE METODE USPOREDBE U PAROVIMA PRI NAGRAĐIVANJU PREMA RADU (str.75-93) croatianpdf 4 MB
Milan Marukić
Professional paper
 
ZA ORGANIZACIJSKU ZNANOST (str.95-112) croatianpdf 3 MB
Dušan Radošević
Original scientific paper
 
METODE ANALIZE I SINTEZE (s osvrtom na organizaciju proizvodnje) (str.113-139) croatianpdf 3 MB
Miroslav Žugaj
Professional paper
 
POKUŠAJ PRIMJENE KOMPJUTERA KAO STROJA ZA UČENJE (str.143-148) croatianpdf 860 KB
Zdravka Divjak
Professional paper
 
INTEGRITET PODATAKA U INFORMACIJSKIM SISTEMIMA (str.149-167) croatianpdf 5 MB
Radovan Kirchbaum
Professional paper
 
OBILJEŽJA TEKUĆIH INFORMACIJA ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE U ORGANIZACIJI UDRUŽENOG RADA (str.169-179) croatianpdf 3 MB
Franjo Kuhanec
Original scientific paper
 
ODREĐIVANJE RADNOG SKUPA STRANICA U OPERATIVNIM SISTEMIMA S ALOKACIJOM MEMORIJE POMOĆU "STRANICA NA ZAHTJEV" (str.181-192) croatianpdf 3 MB
Ratimir Kvaternik
Preliminary communication
 
EVROPSKA EKONOMSKA ZAJEDNICA I IZVOZNE MOGUĆNOSTI MESNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE (str.195-227) croatianpdf 10 MB
Stjepan Bratko
Original scientific paper
 
UTJECAJ MOTIVACIJA POTROŠAČA NA IZBOR STRATEGIJE MARKETING MIKSA RADNE ORGANIZACIJE KOJA PROIZVODI MESO PERADI (str.229-262) croatianpdf 8 MB
Stjepan Bratko, Biserka Biškup
Professional paper
 
PRIMJENA ENGELOVIH ZAKONA NA TROŠENJE DOHOTKA KOD ČETVEROČLANIH RADNIČKIH DOMAĆINSTAVA SFRJ (str.263-286) croatianpdf 6 MB
Krsto Kero
Professional paper
 
KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI PROMOTIVNIH PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI (str.287-310) croatianpdf 7 MB
Franjo Šulak
Professional paper
 
KORIŠTENJE RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA U FORMIRANJU I PROVOĐENJU POLITIKE PRODAJE (str.311-331) croatianpdf 5 MB
Boris Zver
Original scientific paper
 
DVADESET GODINA DJELOVANJA SLUŽBE DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA (str.335-354) croatianpdf 6 MB
Jerko Baković
Professional paper
 
RAZMJEŠTAJ GEOMETRIJSKIH OBJEKATA U PROSTORU (uvodna razmatranja) (str.355-370) croatianpdf 3 MB
Milorad Bojanić
Professional paper
 
RJEŠAVANJE TRANSPORTNOG PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA UZ POMOĆ ELEKTRONIČKOG RAČUNALA (str.371-394) croatianpdf 5 MB
Vesna Dušak
Professional paper
 
NEKOLIKO RIJEČI O ORGANIZACIJI TRGOVINE S GRANIČARIMA U VARAŽDINU 17. STOLJEĆA (str.395-404) croatianpdf 2 MB
Slavko Kapustić
Original scientific paper
 
ALGORITMI ZA LINEARNE DIOFANTSKE JEDNADŽBE (str.405-430) croatianpdf 4 MB
Ivan Lončar
Professional paper
 
O NEKIM METODAMA OBRAZOVANJA UZ RAD (str.431-440) croatianpdf 2 MB
Franjo Ruža
Professional paper
 
STRUČNI JEZIK KAO PREDMET JEZIKOSLOVNOG IZUČAVANJA (str.441-466) croatianpdf 9 MB
Stjepo Vojvoda
Professional paper
 
Visits: 20.155 *