hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 24. No. 1-2 (47-48)
Datum izdavanja: prosinca 1998.

Objavljen na Hrčku: 29. 5. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sinkretizam teorija u Antonija Zara (1574-1621) Istranina (str.5-13) hrvatskipdf 454 KB
Theoriensynkretismus bei Antonius Zara (1574-1621) aus Istrien (str.5-13)  
Paul Richard Blum
Izvorni znanstveni članak
 
Pojmovi »časti« između humanističkog znanja i viteškog umijeća. Etika »umjerenog i čestitog« života u Il Barignano Frane Petrića (str.15-32) hrvatskipdf 923 KB
Concetti di »onore« tra sapere umanistico e scienza cavalleresca. L'etica della vita »temperata e da bene« nel Barignano di Francesco Patrizi (str.15-32)  
Luciana Borsetto
Izvorni znanstveni članak
 
Epski spjev i viđenje svijeta kod Frane Petrića i Torquata Tassa (str.33-48) hrvatskipdf 839 KB
Il poema epico e la visione del mondo in Francesco Patrizi e Torquato Tasso (str.33-48)  
Micaela Rinaldi
Izvorni znanstveni članak
 
»Stellae novae« (str.49-58) hrvatskipdf 489 KB
»Stellae novae« (str.49-58)  
Erna Banić-Pajnić
Izvorni znanstveni članak
 
Skalićeva kontemplativna dijalektika (str.59-77) hrvatskipdf 1018 KB
Skalić's Contempolative Dialectics (str.59-77)  
Mihaela Girardi-Karšulin
Izvorni znanstveni članak
 
Pojam istine u Boškovića, Bošković i Kant (str.79-92) hrvatskipdf 764 KB
The Notion of Truth in Bošković. Bošković and Kant (str.79-92)  
Dario Škarica
Izvorni znanstveni članak
 
Umjetnost i pojam lijepoga u hrvatskoj neoskolastici (str.93-129) hrvatskipdf 2 MB
Die Kunst und der Schönheitsbegriff in der Kroatischen Neoscholastik (str.93-129)  
Zlatko Posavac
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog o filozofiji hrvatskih isusovaca u 17. stoljeću - rukopis Fizike Leonarda Bagnija iz godine 1628. (str.131-144) hrvatskipdf 554 KB
A Contribution on the Philosophy of Croatian Jesuits in the Seventeenth Century. The Manuscript of Leonardo Bagni's Physics From 1628 (str.131-144)  
Mijo Korade
Izvorni znanstveni članak
 
Politeova misaona krivulja: 1845-1913. (Kasno razdbolje: 1890-1913) (str.145-183) hrvatskipdf 2 MB
La parabola del pensiero Politeano 1845-1913. (Periodo finale: 1890-1913) (str.145-183)  
Heda Festini
Pregledni rad
 
Paradoks tolerancije - Vuk-Pavlović prije Poppera (str.185-194) hrvatskipdf 489 KB
The Paradox of Tolerance - Vuk-Pavlović prior to Popper (str.185-194)  
Milan Polić
Izvorni znanstveni članak
 
»Podmet« a ne »predmet« Pilarovo zasnivanje hrvatskog individualizma (str.195-220) hrvatskipdf 1 MB
»Subjekt« und nicht »Objekt«. Die Grundlegung des kroatischen Individualismus bei Ivo Pilar (str.195-220)  
Željko Pavić
Izvorni znanstveni članak
 
O neuvažavanom i nepoznatom filozofijskom djeljovanju Aleksandra Mužinića (str.223-262) hrvatskipdf 2 MB
Zlatko Posavac
Stručni rad
 
Branko Franolić, Works of Croatian Latinists Recorded in the British Library General Catalogue (str.265-266) hrvatskipdf 108 KB
Dario Škarica
Recenzija, Prikaz
 
Filozofija odgoja. Izbor tekstova hrvatskih pisaca, priredio Ivan Čehok (str.266-270) hrvatskipdf 288 KB
Ćiril Čoh
Recenzija, Prikaz
 
Nikola Vitov Gučetić, Upravljanje obitelji (str.270-274) hrvatskipdf 257 KB
Davor Balić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 8.940 *