hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 22. No. 1-2 (43-44)
Publication date: December 1996

Published on HRČAK: 30 May 2012
Table of contents Full text
In memoriam - Branko Bošnjak (1923-1996) (str.5-7) croatianpdf 164 KB
Branko Despot
In memoriam, Obituary
 
Filozofija i filozofijska učilišta hrvatskih dominikanaca od XIII. do XIX. st. (str.9-116) croatianpdf 5 MB
Philosophy and Philosophical Studia Among Croat Dominicans From the 13th to the 19th Century (str.9-116)  
Stjepan Krasić
Original scientific paper
 
Etičko-humanistička misao Benedikta Kotruljevića (str.117-142) croatianpdf 1 MB
Benedikt Kotruljević's Ethical-Humanist Thought (str.117-142)  
Ljerka Schiffler
Original scientific paper
 
Utopija i harmonija (str.143-165) croatianpdf 1 MB
Utopia e armonia (str.143-165)  
Luciana Borsetto
Original scientific paper
 
Peripatetičke rasprava (str.167-193) croatianpdf 1 MB
Peripatetic Treatises (str.167-193)  
Erna Banić-Pajnić
Original scientific paper
 
Temeljni pojmovi Skalićeve rasprave Revolutio alphabetaria (str.195-210) croatianpdf 799 KB
Basic Notions of Skalić's Treatise Revolutio alphabetaria (str.195-210)  
Mihaela Girardi-Karšulin
Original scientific paper
 
Između pjesničke imaginacije i estetičkih normativa (str.211-236) croatianpdf 1 MB
Between Poetic imagination and Esthetical Norm (str.211-236)  
Milovan Tatarin
Original scientific paper
 
Filozofija u Hrvatskoj od osnutka Sveučilišta (str.237-253) croatianpdf 884 KB
Philosophie in Kroatien seit der Gründung der Universität (str.237-253)  
Branko Despot
Original scientific paper
 
Formalizam, objektivizam, realizam (str.255-265) croatianpdf 559 KB
Formalism, Objectivism, Realism (str.255-265)  
Srećko Kovač
Original scientific paper
 
Kruno Krstić kao istraživač i povjesnik hrvatske filozofije (str.267-307) croatianpdf 2 MB
Kruno Krstić als Forscher und Historiker der kroatischen Philosophie (str.267-307)  
Zlatko Posavac
Original scientific paper
 
Janko Pajk i počeci slovenskoga filozofijskog nazivlja (str.309-323) croatianpdf 723 KB
Janko Pajk und die Anfänge der slowenischen philosophischen Terminologie (str.309-323)  
Dean Komel
Original scientific paper
 
Srednja i visoka učilišta hrvatskih pavlina (str.327-342) croatianpdf 760 KB
Der Pauliner Mittel - und Hochschulwesen (str.327-342)  
Ante Sekulić
Review article
 
Politeova misaona krivulja: 1845-1913. (Rani spisi: 1845-1859) (str.343-359) croatianpdf 841 KB
La parabola del Pensiero Politeano: 1845-1913. (Gli scritti giovanili: 1845-1859) (str.343-359)  
Heda Festini
Review article
 
Krešimir Čvrljak, Kršćanska etika Fausta Vrančića kao filozofija života (str.363-369) croatianpdf 163 KB
Stipe Kutleša
Case report
 
Tomo Vereš, Dominikansko opće učilište u Zadru (1396-1807) (str.365-369) croatianpdf 278 KB
Trpmir Čokolić
Case report
 
Prikaz časopisa »Poligrafi« - dvobroja za 1996. pod naslovom »Hermetizam« (str.369-373) croatianpdf 282 KB
Erna Banić-Pajnić
Case report
 
Žarko Dadić, Herman Dalmati (str.373-377) croatianpdf 289 KB
Snježana Paušek-Baždar
Case report
 
Visits: 11.968 *