hrcak mascot   Srce   HID

Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu,Vol. 38. No. 1.
Datum izdavanja: svibnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 1. 6. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Nikola Batušić na Hvaru (str.5-16) hrvatskipdf 145 KB
Pavao Pavličić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Moje uspomene na Dane Hvarskoga kazališta i na akademika Nikolu Batušića, dugogodišnjeg organizatora i dušu DHK (str.17-26) hrvatskipdf 154 KB
I miei ricordi dei convegni Dani Hvarskoga kazališta e dell’accademico Nikola Batušić, per lunghi anni organizzatore ed anima dei DHK (str.17-26)  
Fedora Ferluga-Petronio
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Povijest hrvatskoga kazališta u hvarskim priopćenjima Nikole Batušića (str.27-40) hrvatskipdf 177 KB
History of the Croatian Theatre in Communications from Hvar by Nikola Batušić (str.27-40)  
Boris Senker
Izvorni znanstveni članak
 
Retoričke strategije u renesansnim latinskim izvještajima s Hvara (str.41-55) hrvatskipdf 179 KB
Rhetorical Strategies in Renaissance Latin Reports from Hvar (str.41-55)  
Neven Jovanović
Izvorni znanstveni članak
 
Mavro Vetranović i hvarski krug (problemi književnopovijesne i općekulturne kontekstualizacije) (str.56-72) hrvatskipdf 190 KB
Mavro Vetranović and the Hvar Circle (Problems of Literary History and Broader Cultural Contextualization) (str.56-72)  
Antun Pavešković
Izvorni znanstveni članak
 
Lucićeva Robinja u hrvatskom kazalištu – pokušaj rekonstrukcije (str.73-98) hrvatskipdf 216 KB
The Slave Girl by Lucić in the Croatian Theatre: An Attempt at Reconstruction (str.73-98)  
Lucija Ljubić
Izvorni znanstveni članak
 
O Robinjinom robovanju (str.99-114) hrvatskipdf 205 KB
On Slavery in The Slave Girl (str.99-114)  
Goran Pavlić
Izvorni znanstveni članak
 
Marin Držić u Hektorovićevom očištu i Nalješkovićevom posredovanju (str.115-158) hrvatskipdf 441 KB
Marin Držić as Focalized by Hektorović and Mediated by Nalješković (str.115-158)  
Viktorija Franić Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
Carstvo animalia u Hektorovićevu Ribanju i Ribarskom prigovaranju (str.159-195) hrvatskipdf 372 KB
The Kingdom of Animalia in Fishing and Fishermen’s Talk by Hektorović (str.159-195)  
Zlata Šundalić
Izvorni znanstveni članak
 
Biondi u službi njegova veličanstva Jamesa (str.196-211) hrvatskipdf 195 KB
Biondi in the Service of His Majesty James (str.196-211)  
Lovro Škopljanac
Izvorni znanstveni članak
 
Prostor ljetnikovca – prostor kazališta: arhitektura mnemotehničkog pamćenja (str.212-225) hrvatskipdf 173 KB
Villa Space – Theatre Space: The Architecture of Mnemotechni­- cal Memory (str.212-225)  
Vladimir Rismondo
Izvorni znanstveni članak
 
Katarsa i tehnika »Katarine Zrinske« Ante Tresića Pavičića (str.226-239) hrvatskipdf 178 KB
Catharsis and Method of »Katarina Zrinska« by Ante Tresić Pavičić (str.226-239)  
Ivan Trojan
Izvorni znanstveni članak
 
Romantički Hvar Dimitrije Demetra i Augusta Šenoe (str.240-257) hrvatskipdf 190 KB
The Romantic Island of Hvar of Dimitrija Demeter and August Šenoa (str.240-257)  
Cvijeta Pavlović
Izvorni znanstveni članak
 
Hvarske pripovijesti u Dalmatinkama Verke Škurla-Ilijić (str.258-274) hrvatskipdf 306 KB
Hi/stories from Hvar in Dalmatian Stories by Verka Škurla-Ilijić (str.258-274)  
Ivana Mandić Hekman
Izvorni znanstveni članak
 
Dramski rad Verke Škurla-Ilijić (str.275-289) hrvatskipdf 191 KB
Drama work of Verka Škurla-Ilijić (str.275-289)  
Ivan Bošković
Izvorni znanstveni članak
 
Slava tradicije: o hvarskoj književnosti i kazalištu za Nezavisne Države Hrvatske (1941.–1945.) (str.290-321) hrvatskipdf 355 KB
Glory of Tradition: On Hvar Literature and Theatre During the Independent State of Croatia (1941-1945) (str.290-321)  
Ivica Matičević
Izvorni znanstveni članak
 
Hvar kao »izgubljeni zavičaj« Šoljanova pjesništva (str.322-340) hrvatskipdf 199 KB
Hvar as the »Lost Homeland« in Šoljan’s Poetry (str.322-340)  
Kristina Grgić
Izvorni znanstveni članak
 
Zaglavljeni u distopiji. Otok kao mjesto bez mjesta u Šoljanovu Na Pelegrinu i Karuzinu Vodiču po otoku (str.341-360) hrvatskipdf 226 KB
Stuck in Dystopia. Island as a Place without a Place in Šoljan’s On Pelegrin and Karuza’s Island Travel Guide (str.341-360)  
Ivana Žužul
Izvorni znanstveni članak
 
Nikice Petraka Južna strana Hvara (str.361-367) hrvatskipdf 181 KB
Southern Side of Hvar by Nikica Petrak (str.361-367)  
Bruno Kragić
Izvorni znanstveni članak
 
»Nužnost« putovanja, pronađeni zavičaj i Hvar (O lirskim zapisima Chestera V. Beersa) (str.368-383) hrvatskipdf 215 KB
»The Necessity« to Travel, the Found Homeland and Hvar (About the Lyrical Notes of Chester V. Beers) (str.368-383)  
Helena Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
Osijek i Hvar (str.384-396) hrvatskipdf 165 KB
Osijek and Hvar (str.384-396)  
Helena Sablić-Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
Dramski studio mladih Hvar (str.397-411) hrvatskipdf 199 KB
Hvar Youth Drama Studio (str.397-411)  
Ozana Iveković
Izvorni znanstveni članak
 
 
Hvarsko pučko kazalište iliti Hvarani kojima se prikazalo prikazanje (str.412-423) hrvatskipdf 164 KB
Jakša Fiamengo
Izvorni znanstveni članak
 
Personificirana slika Carićeva Otoka (str.423-430)  
Personified Image of Carić’s Island (str.423-430)  
Branka Brlenić-Vujić
Izvorni znanstveni članak
 
»Muški« i »ženski« otok Marina Carića (str.442-452) hrvatskipdf 153 KB
»Male«and »Female« Island of Marin Carić (str.442-452)  
Dubravka Crnojević-Carić
Izvorni znanstveni članak
 
 
Dvije izvedbe Benetovićeve Hvarkinje (Juvančićeva i Carićeva) (str.453-461) hrvatskipdf 152 KB
Tonko Maroević
Izvorni znanstveni članak
 
Sjećanje i pamćenje u ogulinskim predajama i legendama. Prostor i oblikovanje lokalnog identiteta (str.462-472) hrvatskipdf 169 KB
Remembrance and Memory in Ogulin Tales and Legends. Space and Construction of the Local Identity (str.462-472)  
Ana Batinić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 30.724 *