hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: travnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 1. 6. 2012.
Sadržaj Puni tekst
PRAVO GRAĐENJA – TRAJANJE I PRESTANAK (str.1-25) hrvatskipdf 665 KB
THE RIGHT TO BUILD – ITS DURATION AND CESSATION (str.26-26)  
Petar Simonetti
Izvorni znanstveni članak
 
SUDJELOVANJE DIONIČARA U RADU GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA PREMA NOVELI ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (str.31-71) hrvatskipdf 849 KB
SHAREHOLDERS’ PARTICIPATION IN THE WORK OF THE COMPANY’S GENERAL MEETING ACCORDING TO THE COMPANIES ACT AMENDMENTS (str.72-72)  
Edita Čulinović Herc, Tea Hasić
Izvorni znanstveni članak
 
MATERIJALNOPRAVNO I KOLIZIJSKOPRAVNO UREĐENJE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA NASTALOG U RADNOM ODNOSU (str.75-122) hrvatskipdf 976 KB
SUBSTANTIVE LAW AND CONFLICT OF LAWS REGULATION OF THE INTELLECTUAL PROPERTY CREATED IN THE COURSE OF EMPLOYMENT (str.123-123)  
Romana Matanovac Vučković, Ivana Kunda
Izvorni znanstveni članak
 
NOVA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA (S POSEBNIM NAGLASKOM NA RAZMJERNOST, LEGITIMNA OČEKIVANJA I STEČENA PRAVA) (str.127-151) hrvatskipdf 644 KB
THE NEW PRINCIPLES IN ADMINISTRATIVE DISPUTE (WITH A SPECIAL EMPHASIZE ON PROPORTIONALITY, LEGITIMATE EXPECTATIONS AND ACQUIRED RIGHTS) (str.152-152)  
Marko Šikić, Lana Ofak
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANI UGOVORI O KREDITU (str.155-186) hrvatskipdf 775 KB
ASSOCIATED CREDIT AGREEMENTS (str.187-187)  
Emilia Mišćenić
Izvorni znanstveni članak
 
GRADILIŠNA RENTA (str.191-210) hrvatskipdf 617 KB
A BUILDING SITE ANNUITY (str.211-211)  
Milovan Jovanović, Ivo Eškinja
Prethodno priopćenje
 
PRETVORBA (TRANSFORMACIJA) PRAVA NA NEKRETNINAMA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU U REPUBLICI SRBIJI (str.215-233) hrvatskipdf 601 KB
TRANSFORMATION OF REAL PROPERTY RIGHT IN PUBLIC OWNERSHIP IN THE REPUBLIC OF SERBIA (str.234-234)  
Miroslav Lazić
Pregledni rad
 
SIGURNOST IGRAČAKA I GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST ZA NEISPRAVNE IGRAČKE (str.239-268) hrvatskipdf 799 KB
TOY SAFETY AND CIVIL LAW LIABILITY FOR DEFECTIVE TOYS (str.269-269)  
Marko Bevanda
Pregledni rad
 
PROBLEM TEMELJA ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZA ŠTETU PROUZROČENU NEZAKONITIM I NEPRAVILNIM RADOM NJENIH TIJELA (str.271-293) hrvatskipdf 628 KB
ON THE ISSUE CONCERNING THE GROUNDS OF STATE LIABILITY FOR A DAMAGE CAUSED BY ILLEGAL AND IRREGULAR WORK OF STATE BODIES (str.294-294)  
Maja Bukovac Puvača, Nataša Žunić Kovačević
Pregledni rad
 
STATUSNO JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (str.297-316) hrvatskipdf 618 KB
INSTITUTIONALISED PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (str.317-317)  
Dionis Jurić
Pregledni rad
 
ZABRANJENI SPORAZUMI U EUROPSKOM PRAVU TRŽIŠNOG NATJECANJA (str.319-347) hrvatskipdf 747 KB
PROHIBITED AGREEMENTS IN THE EUROPEAN COMPETITION LAW (str.348-348)  
Ana Pošćić
Pregledni rad
 
OSOBNI STEČAJ: GLOBALNI TREND I HRVATSKA PERSPEKTIVA (str.351-377) hrvatskipdf 696 KB
PERSONAL BANKRUPTCY: A GLOBAL TREND AND CROATIAN PERSPECTIVE (str.378-378)  
Dejan Bodul
Pregledni rad
 
SPOR PUNE JURISDIKCIJE PREMA ZAKONU O UPRAVNIM SPOROVIMA IZ 2010. (str.381-402) hrvatskipdf 654 KB
THE DISPUTE OF FULL JURISDICTION ACCORDING TO THE 2010 ADMINISTRATIVE DISPUTE ACT (str.403-403)  
Bosiljka Britvić Vetma
Pregledni rad
 
DRŽAVNE POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE U SVJETLU OPĆE UREDBE O SKUPNIM IZUZEĆIMA I ISKUSTAVA DRŽAVA ČLANICA EU (str.407-442) hrvatskipdf 1 MB
STATE AID SUPPORTING EMPLOYMENT IN THE LIGHT OF THE GENERAL BLOCK EXEMPTION REGULATION AND RELATED EXPERIENCES OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES (str.443-443)  
Sandra Laleta, Vanja Smokvina
Pregledni rad
 
PRAVNI STATUS PROMETNICA I UPIS U ZEMLJIŠNE KNJIGE (str.445-469) hrvatskipdf 636 KB
A LEGAL STATUS OF TRAFFIC ROADS AND THEIR ENTRY IN LAND REGISTERS (str.470-470)  
Damir Kontrec
Pregledni rad
 
O VJEŠTAČENJU U PARNIČNOM POSTUPKU S POSEBNIM OSVRTOM NA VJEŠTAČENJE U PODRUČJU MEDICINE (str.473-508) hrvatskipdf 794 KB
ON EXPERT WITNESSING IN CIVIL PROCEDURE PAYING A SPECIAL ATTENTION TO EXPERT WITNESSING IN THE FIELD OF MEDICINE (str.509-509)  
Jozo Čizmić
Ostalo
 
POVREDE LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA KAO RAZLOG ZA PONAVLJANJE PARNIČNOG POSTUPKA (str.511-523) hrvatskipdf 527 KB
VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND BASIC FREEDOM AS A REASON FOR A RETRIAL (str.524-524)  
Vladimir Boranijašević
Ostalo
 
PRAVILNIK O POSTUPKU REGISTRACIJE I SADRŽAJU REGISTRA UGOVORA O RADU POMORACA I RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA (str.527-544) hrvatskipdf 575 KB
ORDINANCE ON THE PROCEDURE OF REGISTRATION OF AND THE CONTENT OF THE REGISTER OF EMPLOYMENT CONTRACTS FOR SEAMEN AND WORKERS ON MARITIME FISHING VESSELS (str.545-545)  
Marinko Đ. Učur, Vanja Smokvina
Stručni rad
 
RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE (str.547-566) hrvatskipdf 586 KB
DISPOSAL OF AGRICULTURAL LAND OWNED BY THE STATE (str.567-567)  
Jasna Brežanski
Stručni rad
 
PRIMJENA NAČELA LEGITIMNIH OČEKIVANJA U PRAKSI UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE (str.569-579) hrvatskipdf 493 KB
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF LEGITIMATE EXPECTATIONS IN THE PRACTICE OF THE ADMINISTRATIVE COURT OF THE REPUBLIC OF CROATIA (str.580-580)  
Inga Vezmar Barlek
Stručni rad
 
ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA IZ ČLANKA 1. PROTOKOLA 1. EUROPSKE KONVENCIJE U PRAKSI UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE (str.583-596) hrvatskipdf 534 KB
THE PROTECTION OF THE RIGHT OF PROPERTY UNDER THE ARTICLE 1 OF THE FIRST PROTOCOL TO THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN THE DELIBERATIONS OF THE ADMINISTRATIVE COURT OF THE REPUBLIC OF CROATIA (str.597-597)  
Tamara Bogdanović
Stručni rad
 
USTAVNA ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA U SVJETLU STAVOVA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE (str.599-628) hrvatskipdf 735 KB
CONSTITUTIONAL PROTECTION OF THE RIGHT OF OWNERSHIP IN THE LIGHT OF POSITIONS TAKEN BY THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF CROATIA (str.629-629)  
Sandra Marković, Marijana Radin, Sanja Trgovac
Stručni rad
 
OGRANIČENJA PRAVA VLASNIŠTVA U POSTUPKU URBANE KOMASACIJE (str.633-655) hrvatskipdf 636 KB
LIMITATION ON OWNERSHIP IN THE PROCESS OF URBAN CONSOLIDATION (str.656-656)  
Iva Tuhtan Grgić
Stručni rad
 
Prof. dr. sc. Svjetlana Šokčević UREĐIVANJE I NADZOR ZAŠTITE NA RADU (str.661-662) hrvatskipdf 237 KB
Marinko Đ. Učur
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Günter Frankenberg, STAATSTECHNIK (PERSPEKTIVEN AUF RECHTSSTAAT UND AUSNAHMEZUSTAND) (str.665-671) hrvatskipdf 335 KB
Davor Rodin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 157.609 *