hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena psihologija, Vol. 12 No. 2, 2009.


Datum izdavanja: prosinca 2009.

Objavljen na Hrčku: 11. 6. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Spolne razlike u (meta) kognitivnim i motivacijskim čimbenicima razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji (str.229-241) hrvatskipdf 611 KB
Gender differences in (meta)cognitive and motivational factors of text comprehension of adolescents in Croatia and Slovenia (str.242-242)  
Svjetlana Kolić-Vehovec, Sonja Pečjak, Barbara Rončević Zubković
Izvorni znanstveni članak
 
Struktura raspoloženja, tehnike samoregulacije i ličnost (str.243-256) hrvatskipdf 616 KB
Mood structure, self-regulation techniques and personality (str.256-256)  
Mihaljević Fanika
Izvorni znanstveni članak
 
(Meta)kognitivni i motivacijski prediktori razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji (str.257-269) hrvatskipdf 633 KB
(Meta)cognitive and motivational predictors of text comprehension of adolescents in Croatia and Slovenia (str.269-270)  
Sonja Pečjak, Svjetlana Kolić-Vehovec, Barbara Rončević Zubković, Neža Ajdišek
Izvorni znanstveni članak
 
Spolne razlike u taktikama manipulacije - istraživanje parova blizanaca (str.271-280) hrvatskipdf 578 KB
Sex differences in manipulation tactics - study of twin pairs (str.280-281)  
Ana Butković, Denis Bratko
Izvorni znanstveni članak
 
Implikacije primjene standardnih korelacijskih statističkih postupaka na normativnim i ipsatiziranim rezultatima mjerenja emocija (str.283-296) hrvatskipdf 608 KB
Im plications of the application of standard correlational procedures on normative and ipsatized scores in emotion research (str.296-296)  
Dina Šverko
Izvorni znanstveni članak
 
Fokus regulacije u ranoj odrasloj dobi i retrospektivni izvještaji o roditeljskom ponašanju (str.297-306) hrvatskipdf 587 KB
Regulatory focus in young adults and recalled parental behavior (str.306-307)  
Irma Brković
Izvorni znanstveni članak
 
Važnost socijalnog konteksta za kognitivni razvoj predškolske djece – usporedba kognitivne uspješnosti djece koja odrastaju u različitom obiteljskom i institucionalnom okruženju (str.309-322) hrvatskipdf 694 KB
The importance of social context for the cognitive development of preschool children - comparison of cognitive outcomes of children growing up in different family and institutional environments (str.322-322)  
Renata Miljević-Riđički, Tea Pavin Ivanec
Izvorni znanstveni članak
 
Od specifičnih reakcija do agregiranih dimenzija ličnosti: procjena gornje granice heritabilnosti u funkciji širine konstrukta (str.323-338) hrvatskipdf 646 KB
From specific reactions to aggregated dimensions of personality: familial aggregation estimate in the function of construct width (str.338-338)  
Tena Vukasović, Denis Bratko, Ana Butković
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanja izloženosti višestrukom zlostavljanju u djetinjstvu (str.339-353) hrvatskipdf 608 KB
Studies on exposure to multiple maltreatment in childhood (str.354-354)  
Kristina Sesar
Pregledni rad
 
Programi za poticanje emocionalne i socijalne kompetentnosti kod djece i adolescenata (str.355-370) hrvatskipdf 933 KB
Support programmes for emotional and social competencies in children and adolescents (str.371-371)  
Radenka Munjas Samarin, Vladimir Takšić
Pregledni rad
 
Aspergerov sindrom u dječjoj dobi (str.373-389) hrvatskipdf 658 KB
Asperger syndrome in childhood (str.389-390)  
Sanja Šimleša, Marta Ljubešić
Pregledni rad
 
Pokušaj validacije adaptirane lexington skale privrženosti kućnim ljubimcima (str.391-405) hrvatskipdf 628 KB
An attempt to validate the adapted Lexsington Attachment to Pets Scale (str.405-405)  
Jelena Levačić
Prethodno priopćenje
 
Factor analysis of posttraumatic stress disorder in children experienced earthquakes in Turkey (str.407-423) engleskipdf 630 KB
Faktorska analiza posttraumatskog stresnog poremećaja u Turskoj kod djece koja su doživjela potrese (str.423-424)  
Sefa Bulut
Prethodno priopćenje
 
Novi podaci za provjeru valjanosti serije testova Domino (str.425-432) hrvatskipdf 587 KB
New data for the validity evatuation of the Domino test series (str.433-433)  
Ana Ćosić, Krunoslav Matešić
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 41.022 *