hrcak mascot   Srce   HID

Ljetopis socijalnog rada, Vol. 19 No. 1, 2012.


Datum izdavanja: svibanj 2012.

Objavljen na Hrčku: 15. 6. 2012.
Sadržaj Puni tekst
SUBJEKTIVNA KVALITETA ŽIVOTA LJUDI KOJI ŽIVE U SIROMAŠTVU I ZAPOSLENIH OSOBA RAZLIČITOG MATERIJALNOG STATUSA (str.5-28) hrvatskipdf 158 KB
SUBJECTIVE QUALITY OF LIFE OF INDIVIDUALS LIVING IN POVERTY AND EMPLOYED PERSONS OF DIFFERENT ECONOMIC STATUS (str.5-28)  
Olja Družić Ljubotina
Izvorni znanstveni članak
 
POTREBA I ZNAČAJ RAZVOJA SURADNJE PROBACIJSKOG SUSTAVA I SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U RH (str.29-52) hrvatskipdf 163 KB
NEED AND IMPORTANCE OF DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN THE PROBATION AND THE SOCIAL CARE SYSTEM IN CROATIA (str.29-52)  
Snježana Maloić, Saša Rajić
Pregledni rad
 
PRVA EPIZODA SHIZOFRENIJE – VAŽNOST RANOG OTKRIVANJA BOLESTI: ŠTO O TOME TREBAJU ZNATI SOCIJALNI RADNICI? (str.53-72) hrvatskipdf 142 KB
THE FIRST EPISODE SCHIZOPHRENIA: THE IMPORTANCE OF EARLY DETECTION OF ILLNESS WHAT DO SOCIAL WORKERS NEED TO KNOW (str.53-72)  
Draženka Ostojić
Pregledni rad
 
PRIJEDLOG INTERVENCIJA U SUSTAVU SKRBI O MENTALNOM ZDRAVLJU A S CILJEM INKLUZIJE OSOBA S PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA U DRUŠTVO (str.73-94) hrvatskipdf 288 KB
PROPOSITION OF CHANGES TO THE MENTAL HEALTH CARE SYSTEM AIMED AT INCLUSION OF INDIVIDUALS WITH PSYCHICAL DISORDERS INTO SOCIETY (str.73-94)  
Ema Ničea Gruber
Pregledni rad
 
STILOVI PRIVRŽENOSTI IZ PERSPEKTIVE RANIH MALADAPTIVNIH SHEMA (str.95-118)  
ATTACHMENT PATTERNS FROM THE PERSPECTIVE OF EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS (str.95-118) engleskipdf 183 KB
Tatjana Stefanović Stanojević, Jasminka Nedjeljković
Izvorni znanstveni članak
 
DOPRINOS SOCIO-DEMOGRAFSKIH I PSIHO-SOCIJALNIH OBILJEŽJA UDOMITELJA OBJAŠNJENJU MOTIVA UDOMITELJA ZA BAVLJENJE UDOMITELJSTVOM DJETETA (str.119-144) hrvatskipdf 134 KB
CONTRIBUTION OF FOSTER PARENTS' SOCIO-DEMOGRAPHIC AND PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS IN EXPLAINING FOSTER PARENTS' MOTIVES FOR PROVIDING FOSTER CARE TO CHILDREN (str.119-144)  
Maja Laklija
Izvorni znanstveni članak
 
OBITELJSKA OTPORNOST – TEORIJA I PRIMJENA KONCEPTA U SOCIJALNOM RADU (str.145-167) hrvatskipdf 296 KB
FAMILY RESILIENCE – THEORY AND CONCEPT APPLICATION IN SOCIAL WORK (str.145-167)  
Gordana Berc
Pregledni rad
 
Prikaz knjige INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA U PROFESIONALNOM KONTEKSTU Antonija Žižak, Vlasta Vizek Vidović, marina Ajduković (str.169-171) hrvatskipdf 30 KB
Branka Sladović Franz
Ostalo
 
Prikaz skupa ZAŠTITA DJETETA U POSTUPCIMA POLICIJE TE KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU (str.173-179) hrvatskipdf 44 KB
Daša Poredoš Lavor
Ostalo
 
Prikaz konferencije RAŠIRENOST NASILJA NAD DJECOM U OBITELJI I MEĐU VRŠNJACIMA (str.181-186) hrvatskipdf 53 KB
Marina Ajduković, Jelena Ogresta, Nika Sušac
Ostalo
 
Posjeta: 22.333 *